Hopp til innholdet

[cs_content][cs_section bg_color=»#E2FAE6″ parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ class=»cs-ta-center» style=»margin: px 0px 0px;padding: 2em 0;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»][x_feature_headline level=»h2″ looks_like=»h3″ icon=»ellipsis-h»]Hva gir Kulturrom tilskudd til?[/x_feature_headline][cs_text]

Kulturrom fordeler tilskudd til teknisk utstyr og lokaler over hele landet. Konsertscener, kor, korps, teaterlag, bandkollektiv, orkestre, ensambler, arrangører og storband er eksempler på aktører som kan søke tilskudd fra Kulturrom.

[/cs_text][x_gap size=»50px»][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»][x_button size=»large» block=»true» circle=»false» icon_only=»false» href=»https://www.kulturrom.no/2020/08/17/oversikt-hva-gis-det-tilskudd-til/» title=»» target=»» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»margin-bottom: 0.5em;margin-top: 0em;»][x_icon type=»address-card» class=»mvn mln mrs»]Oversikt: Hva gis det tilskudd til[/x_button][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][x_button size=»large» block=»true» circle=»false» icon_only=»false» href=»#fremforing» title=»» target=»» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»margin-bottom: 0.5em;margin-top: 0em;»][x_icon type=»sliders» class=»mvn mln mrs»]Utstyr til fremføring[/x_button][cs_element_gap _id=»13″ ][x_button size=»large» block=»true» circle=»false» icon_only=»false» href=»#ovingsutstyr» title=»» target=»» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»margin-bottom: 0.5em;margin-top: 0em;»][x_icon type=»microphone» class=»mvn mln mrs»]Utstyr til øving[/x_button][/cs_column][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][x_button size=»large» block=»true» circle=»false» icon_only=»false» href=»#akustisketiltak» title=»» target=»» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»margin-bottom: 0.5em;margin-top: 0em;»][x_icon type=»music» class=»mvn mln mrs»]Bygg og akustisk utbedring av arenaer[/x_button][cs_element_gap _id=»17″ ][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_element_section _id=»18″ ][cs_element_row _id=»19″ ][cs_element_column _id=»20″ ][x_feature_headline level=»h2″ looks_like=»h3″ icon=»address-card»]Hvem kan søke om hva?[/x_feature_headline][/cs_element_column][/cs_element_row][cs_element_row _id=»22″ ][cs_element_column _id=»23″ ][x_custom_headline level=»h2″ looks_like=»h4″ accent=»false»]Utøverfellesskap[/x_custom_headline][x_tab_nav type=»three-up» float=»top»][x_tab_nav_item title=»Hvem» active=»true»][x_tab_nav_item title=»Hva» active=»false»][x_tab_nav_item title=»Kriterier» active=»false»][/x_tab_nav][x_tabs][x_tab active=»true»]

For dere som disponerer øvingslokale til felles benyttelse.
Dette omfatter eksempelvis: bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper og liknende virksomheter eller sammenslutninger.

[/x_tab][x_tab active=»false»]

Utøverfelleskap kan søke tilskudd til nytt og brukt øvingsutstyr, samt enkle akustiske utbedringer av øvingslokaler.

[/x_tab][x_tab active=»false»]

For å oppfylle krav til utøverfellesskap må søker ha en person, over 18 år, med ansvar for drift og for vedlikehold av teknisk utstyr. I tillegg må søker oppfylle krav til søknadsdokumentasjon.

[/x_tab][/x_tabs][/cs_element_column][cs_element_column _id=»29″ ][x_custom_headline level=»h2″ looks_like=»h4″ accent=»false»]Arrangør[/x_custom_headline][x_tab_nav type=»three-up» float=»top»][x_tab_nav_item title=»Hvem» active=»true»][x_tab_nav_item title=»Hva» active=»false»][x_tab_nav_item title=»Kriterier» active=»false»][/x_tab_nav][x_tabs][x_tab active=»true»]

Søkere i målgruppen arrangør omfatter klubber, foreninger, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper og liknende virksomheter som arrangerer konserter og forestillinger innen musikk og scenekunst.

[/x_tab][x_tab active=»false»]

Søkere i denne målgruppen kan søke tilskudd til fremføringsutstyr, øvingsutstyr og enkle akustiske utbedringer av lokaler. Gjennom en ny prøveordning kan det også søkes om tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr. 
Tilskudd til fremføringsutstyr vil normalt begrense seg til mindre utstyrspakker og backline.

[/x_tab][x_tab active=»false»]

For å oppfylle krav til arrangør må søker:
• Være registrert i enhetsregisteret.
• Ha en person med ansvar for drift og for vedlikehold av teknisk utstyr.
I tillegg må søker oppfylle krav til søknadsdokumentasjon.

[/x_tab][/x_tabs][/cs_element_column][cs_element_column _id=»35″ ][x_custom_headline level=»h2″ looks_like=»h4″ accent=»false»]Kulturarena[/x_custom_headline][x_tab_nav type=»three-up» float=»top»][x_tab_nav_item title=»Hvem» active=»true»][x_tab_nav_item title=»Hva» active=»false»][x_tab_nav_item title=»Kriterier» active=»false»][/x_tab_nav][x_tabs][x_tab active=»true»]

Søkere i målgruppen kulturarena omfatter drivere av spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til utøvelse og fremføring.

[/x_tab][x_tab active=»false»]

Søkere i denne målgruppen kan søke tilskudd til fremføringsutstyr, øvingsutstyr, bygg og akustiske utbedringer av arenaer samt øvingsbinger.

[/x_tab][x_tab active=»false»]

For å oppfylle krav til kulturarena må søker:
• Være registrert i enhetsregisteret.
• Ha en ansatt daglig leder eller tilsvarende med ansvar for drift.
• Oppfylle gjeldende Krav til teknisk ansvarlig.
• Eie eller kunne vise til en langsiktig leieavtale for lokalene.

I tillegg må søker oppfylle krav til søknadsdokumentasjon.

[/x_tab][/x_tabs][/cs_element_column][/cs_element_row][/cs_element_section][cs_section parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ style=»margin: 0px;padding: 10px 0px 45px;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 10px;»][x_callout title=»Generelle vilkår» message=»Her finner du informasjon om tilskuddsberettigede grupper, tilskuddsområder og avgrensninger. » type=»center» button_text=»Generelle vilkår» circle=»false» button_icon=»thumbs-up» href=»/veiledning/#generellevilkar» href_title=»» target=»blank»][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»] [/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»][x_callout title=»Søk tilskudd» message=»Søknadskjema for søknader med månedlig frist er tilgjengelig her. (Søknadsskjema for hovedsøknadsfristen åpnes i januar 2021) » type=»center» button_text=»Gå til søknadsportalen» circle=»false» button_icon=»thumbs-up» href=»https://skjema.kulturrom.no/» href_title=»» target=»blank»][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id=»ovingsutstyr» parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ style=»margin: 0px;padding: 0px 0px 45px;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column id=»fremforingsutstyr» fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»][x_feature_headline level=»h2″ looks_like=»h2″ icon=»microphone»]Øvingsutstyr[/x_feature_headline][x_gap size=»50px»][x_image type=»none» src=»http://www.kulturrom.no/wp-content/uploads/2019/11/josh-sorenson-MjIMc6uhwrE-unsplash.jpg» alt=»» link=»false» href=»#» title=»» target=»» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»max-height:500px;»][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][cs_text]

Dette tilskuddsområdet omfatter utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode. Kulturrom bruker standardsatser i tildelingen av en del grunnutstyr, men gir også tilskudd til annet øvingsutstyr basert på behov.

Søkere til tilskuddsområdet øvingsutstyr kan for eksempel være bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel, revy-grupper og liknende sammenslutninger som disponerer øvingslokale til felles benyttelse. For aktører som beskrevet over vil tilskudd normalt være begrenset til enkle utstyrspakker.

For å kunne søke om tilskudd til øvingsutstyr må dere:

 • Ha en person, over 18 år, med ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr.

Foreninger lag og organisasjoner må i tillegg:

 • Være registrert i enhetsregisteret.

Større aktører som for eksempel spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til fremføring og utøvelse kan søke om større tilskudd til øvingsutstyr, men må oppfylle noen ekstra krav:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en ansatt daglig leder eller tilsvarende med ansvar for drift
 • Oppfylle gjeldende krav til teknisk ansvarlig

Husk å lese generelle vilkår før søknaden sendes inn.

Søker dere om tilskudd under 50.000,-? Søknadsfrist 1. hver måned. 
Søker dere om tilskudd over 50.000,-? Søknadsfrist 1. mars og 1. september.

Klikk her for å komme til søknadsportalen.

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][x_accordion][x_accordion_item title=»Standardsatser» open=»false»]

Kulturrom legger til grunn en utstyrsstandard som tilsvarer en minimum levetid på 7 år. Det gis ikke tilskudd til de samme utstyrskomponentene innenfor utstyrets beregnede levetid.

For beregning av tilskudd til øvingsutstyr brukes i hovedsak standardsatser. Personlige instrumenter/utstyr faller utenfor ordningens tilskuddsområde (Kulturroms generelle vilkår punkt 5 ii). Dette gjelder for eksempel gitar, bass, blåseinstrumenter og andre instrumenter som ikke er beregnet til felles bruk. I tillegg er trommeskinn, trommestikker, instrumentstrenger, instrumentkabler, effektpedaler, plekter og instrumentstativ eksempler på utstyr som regnes som personlige instrumenter/utstyr.

Følgende standardsatser gjelder for 2019:

 • Sanganlegg * 30.000,-
 • Sanganlegg m/ Sub* 46.000,-
 • Trommesett inkl cymbaler 12.000,-
 • Gitarforsterker 7.500,-
 • Bassforsterker 7.500,-
 • Keyboard/stagepiano 10.000,-
 • Cymbalpakke 4.000,-
 • Keyboardstativ 500,-
 • Notestativ & notelys (ifm tilskudd til konsertarrangører og spillesteder) 1.000,-

*Sanganlegg: 2 aktive høyttalere m/stativ og kabler, 1 mikser, 4 mikrofoner, 4 mikrofonstativ og 4 mikrofonkabler. Satsene for de ulike komponentene er: høyttalere 7.500,- pr stk / høyttalerstativ 1.000,- pr stk / mikser 4.000,- / mikrofoner 1.000,- pr stk / mikrofonstativ 600 pr stk / mikrofon- og høyttalerkabler 400 pr stk. I de tilfellene det er gitt tilskudd til sanganlegg med 2 stk sub-høyttalere er satsen 8.000,- pr sub. Satsene brukes også hvis det gis tilskudd til enkeltdeler av et sanganlegg.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Krav til søknadsdokumentasjon » open=»false»]

På generelt grunnlag er det slik at jo større prosjekt, jo mer omfattende vil kravene til søknadsdokumentasjon være. I en del tilfeller vil vi ha behov for ytterligere dokumentasjon og informasjon for å kunne behandle søknaden. Kulturrom kan derfor etterspørre ytterligere dokumentasjon og utfyllende informasjon ved behov.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om tilskudd til utstyr til øving:

 • Liste over utstyr til felles benyttelse pr. i dag med tilstandsvurdering
 • Leieavtale eller tilsvarende dokumentasjon

Søkere i målgruppen kulturarena må i tillegg levere

 • Vedtekter
 • Styregodkjent og signert regnskap for siste driftsår (med revisjonsberetning dersom mva-pliktig), samt årsrapport om det foreligger. Virksomheter under etablering skal levere økonomiplan/budsjett for tre første driftsår istedenfor regnskap.

Les mer om krav til søknadsdokumentasjon.

[/x_accordion_item][/x_accordion][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id=»fremforingsutstyr» bg_color=»#ededed» parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ style=»margin: 0px;padding: 0px 0px 45px;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column id=»fremforing» fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»][x_feature_headline level=»h2″ looks_like=»h2″ icon=»sliders»]Utstyr til fremføring[/x_feature_headline][x_gap size=»50px»][x_image type=»none» src=»http://www.kulturrom.no/wp-content/uploads/2019/12/xl_event_814_20191217043731_8508f4aa.jpg» alt=»» link=»false» href=»#» title=»» target=»» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»max-height:500px;»][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][cs_text]

Dette tilskuddsområdet omfatter innkjøp av utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, blant annet lydutstyr, lysutstyr, sceneteknisk utstyr og innretninger.

Søkere til tilskuddsområdet  fremføringsutstyr kan være for eksempel klubber, foreninger, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper og liknende virksomheter som arrangerer konserter og forestillinger innen musikk og scenekunst.
For aktører som beskrevet over vil tilskudd normalt være begrenset til enkle utstyrspakker.

For å kunne søke om tilskudd til innkjøp av fremføringsutstyr må dere:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en kontaktperson med ansvar for drift og for vedlikehold av teknisk utstyr

Større aktører som for eksempel spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til fremføring og utøvelse kan søke om større tilskudd til fremføringsutstyr, men må oppfylle noen ekstra krav:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en ansatt daglig leder eller tilsvarende med ansvar for drift
 • Oppfylle gjeldende krav til teknisk ansvarlig

Husk å lese generelle vilkår før søknaden sendes inn.

Søknadsfrist for innkjøp av fremføringsutstyr 1. mars og 1. september.

Klikk her for å komme til søknadsportalen.

[/cs_text][x_line style=»border-top-width: 1px;»][/cs_column][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][x_accordion][x_accordion_item title=»Krav til teknisk ansvarlig» open=»false»]

Fra Kulturroms tilskuddsavtale:
Tilskuddsmottaker forplikter seg til

 • å forvalte og vedlikeholde utstyret slik god skikk i bransjen tilsier
 •  å til enhver tid ha tilknyttet en teknisk ansvarlig med relevant profesjonell kompetanse for oppfølging av denne avtalen

Med tilknyttet teknisk ansvarlig menes fast ansatt eller ekstern teknisk ansvarlig med profesjonell kompetanse, som har et særskilt ansvar for vedlikehold og oppfølging av tilskuddsmottakerens tekniske utstyr.

Hvorfor krever Kulturrom at tilskuddsmottaker skal ha teknisk ansvarlig?

 • Tilknytning av teknisk ansvarlig er med på å sikre gode forhold for arrangør, artist og publikum ved å sørge for at utstyret fungerer som det skal.
 • Gode rutiner for vedlikehold og oppfølging, samt periodisk service forlenger utstyrets levetid vesentlig.
 • Forventet levetid på utstyret er satt til minimum sju år. Søknader om utstyr til å erstatte tildelt utstyr, eller søknader som går på dekning av tidligere innvilget utstyrsbehov vil ikke bli innvilget i denne perioden.

Hva er anbefalt vedlikehold og «god skikk»?
Basert på innhentede opplysninger fra bransjen anbefaler Kulturrom:

 • At det gjøres en gjennomgang av det tekniske utstyret 2- 4 ganger i året. Antall gjennomganger er avhengig av arrangementsfrekvens og hvor mye utstyret eventuelt flyttes på.
 • At mindre komponenter har kontinuerlig ettersyn
 • At det utarbeides en tilstandsrapport i forbindelse med hver gjennomgang
 • At det utarbeides gode daglige rutiner for vedlikehold gjennom hele året

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hvordan dere kan løse dette i praksis.

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Krav til søknadsdokumentasjon » open=»false»]

På generelt grunnlag er det slik at jo større prosjekt, jo mer omfattende vil kravene til søknadsdokumentasjon være. I en del tilfeller vil vi ha behov for ytterligere dokumentasjon og informasjon for å kunne behandle søknaden. Kulturrom kan derfor etterspørre ytterligere dokumentasjon og utfyllende informasjon ved behov.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om tilskudd til fremføringsutstyr:

 • Liste over utstyr som søker besitter pr. i dag med tilstandsvurdering
 • Program for siste og inneværende år
 • Vedtekter
 • Leieavtale eller tilsvarende dokumentasjon
 • Styregodkjent og signert regnskap for siste driftsår (med revisjonsberetning dersom revisjons-pliktig), samt årsrapport om det foreligger. Virksomheter under etablering skal levere økonomiplan/budsjett for tre første driftsår istedenfor regnskap.

Les mer om krav til søknadsdokumentasjon.

[/x_accordion_item][/x_accordion][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id=»innleie» bg_color=»#ededed» parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ style=»margin: 0px;padding: 0px 0px 45px;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»][x_feature_headline level=»h2″ looks_like=»h2″ icon=»sliders» id=»innleie»]Utstyr til fremføring – innleie av teknisk spesialutstyr [/x_feature_headline][x_gap size=»50px»][x_image type=»none» src=»http://www.kulturrom.no/wp-content/uploads/2019/12/kyle-head-p6rNTdAPbuk-unsplash.jpg» alt=»» link=»false» href=»#» title=»» target=»» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»max-height:500px;»][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][cs_text]

Dette tilskuddsområdet er en prøveordning for innleie av teknisk spesialutstyr til egenaktivitet i frivillige lag og foreninger.

Tilskuddsområdet omfatter tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og teknisk tilbehør til konserter eller forestillinger. Tilskuddet er begrenset oppad til 50.000,- per kalenderår, og det kan søkes om tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr inntil 4 ganger per år. 

Teknisk spesialutstyr omfatter trådløse mikrofoner med tilbehør og tekniker, lysutstyr og annet utstyr som er avgjørende for å få satt opp eller framført en spesiell konsert eller forestilling.

For å søke om tilskudd til innleie av teknisk innleie må søker:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en kontaktperson over 18 år
 • Kunne vise til en helårsaktivitet gjennom en aktivitetsplan hvor øvelser og forestillinger fremgår

Husk å lese generelle vilkår før søknaden sendes inn.

Søknadsfrist for innleie av teknisk spesialutstyr er 1. i hver måned.

Klikk her for å komme til søknadsportalen.

[/cs_text][x_line style=»border-top-width: 1px;»][/cs_column][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][x_accordion][x_accordion_item title=»Krav til søknadsdokumentasjon » open=»false»]

På generelt grunnlag er det slik at jo større prosjekt, jo mer omfattende vil kravene til søknadsdokumentasjon være. I en del tilfeller vil vi ha behov for ytterligere dokumentasjon og informasjon for å kunne behandle søknaden. Kulturrom kan derfor etterspørre ytterligere dokumentasjon og utfyllende informasjon ved behov.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr:

 • Aktivitetsplan for inneværende år som inkluderer en oversikt over frekvens på øvelser og forestillinger.
 • Søknadsbudsjett og finansieringsplan for forestillingen det søkes om tilskudd til.

Les mer om krav til søknadsdokumentasjon.

[/x_accordion_item][/x_accordion][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id=»servicerapport» bg_color=»#ededed» parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ style=»margin: 0px;padding: 0px 0px 45px;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»][x_feature_headline level=»h2″ looks_like=»h2″ icon=»sliders»]Tilskudd til servicerapport og planlagt vedlikehold av lys-/lydanlegg[/x_feature_headline][x_gap size=»50px»][x_image type=»none» src=»http://steinarboro.net/muo/wp-content/uploads/2015/08/Bylarm24-v2.jpg» alt=»» link=»false» href=»#» title=»» target=»» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»max-height:500px;»][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][cs_text]

Søknadsskjema lanseres i februar 2020! 

Tilskudd til servicerapport
Hva: Det kan søkes om tilskudd på inntil kroner 15.000 til utarbeidelse av servicerapport fra eksternt firma eller fagperson. Servicerapporten skal inneholde en statusrapport for fremføringsutstyret, liste over anbefalte vedlikeholdstiltak med kostnadsoverslag, og et estimat på forlenget levetid ved gjennomføring av anbefalte tiltak. Mindre reparasjoner, rens og annet enkelt vedlikehold kan utføres av fagperson i forbindelse med utarbeidelse av servicerapporten.

Hvem: Arrangør og kulturarena

Når: 1. hver måned

Forutsetninger: Det forutsettes at utstyret er over 5 år gammelt og innkjøpt med tilskudd fra Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen). Når det gis tilskudd til fremføringsutstyr forutsetter Kulturrom at tilskuddsmottaker har tilknyttet teknisk ansvarlig med profesjonell kompetanse og at utstyret brukes og vedlikeholdes i henhold til god skikk i bransjen. Tilskudd til servicerapport skal ikke erstatte ordinært eget vedlikehold, garantier eller serviceavtaler, heller ikke dekke kostnader knyttet til skader som er omfattet av forsikring. Det forutsettes en egenandel på 25% for private aktører, og 50% for kommunale aktører.

Tilskudd til planlagt vedlikehold

Hva: Det kan søkes om tilskudd til planlagt vedlikehold av lys- og lydanlegg i henhold til anbefalinger i servicerapport utarbeidet av eksternt firma eller fagperson.

Hvem: Arrangør og kulturarena

Når: 1. hver måned for tilskudd på inntil kroner 50.000. For tilskudd over kroner 50.000 gjelder hovedsøknadsfristene 1. mars og 1. september.

Forutsetninger: Det forutsettes at utstyret er over 5 år gammelt og innkjøp med tilskudd fra Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen). Det forutsettes ved tilskudd til fremføringsutstyr at tilskuddsmottaker har tilknyttet teknisk ansvarlig med profesjonell kompetanse og at utstyret brukes og vedlikeholdes i henhold til god skikk i bransjen. Tilskudd til planlagt vedlikehold skal ikke erstatte ordinært eget vedlikehold, garantier eller serviceavtaler, heller ikke dekke kostnader knyttet til skader som er omfattet av forsikring. Det forutsettes en egenandel på 25% for private aktører, og 50% for kommunale aktører.

[/cs_text][x_line style=»border-top-width: 1px;»][/cs_column][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][x_accordion][x_accordion_item title=»Krav til teknisk ansvarlig» open=»false»]

Fra Kulturroms tilskuddsavtale:
Tilskuddsmottaker forplikter seg til

 • å forvalte og vedlikeholde utstyret slik god skikk i bransjen tilsier
 •  å til enhver tid ha tilknyttet en teknisk ansvarlig med relevant profesjonell kompetanse for oppfølging av denne avtalen

Med tilknyttet teknisk ansvarlig menes fast ansatt eller ekstern teknisk ansvarlig med profesjonell kompetanse, som har et særskilt ansvar for vedlikehold og oppfølging av tilskuddsmottakerens tekniske utstyr.

Hvorfor krever Kulturrom at tilskuddsmottaker skal ha teknisk ansvarlig?

 • Tilknytning av teknisk ansvarlig er med på å sikre gode forhold for arrangør, artist og publikum ved å sørge for at utstyret fungerer som det skal.
 • Gode rutiner for vedlikehold og oppfølging, samt periodisk service forlenger utstyrets levetid vesentlig.
 • Forventet levetid på utstyret er satt til minimum sju år. Søknader om utstyr til å erstatte tildelt utstyr, eller søknader som går på dekning av tidligere innvilget utstyrsbehov vil ikke bli innvilget i denne perioden.

Hva er anbefalt vedlikehold og «god skikk»?
Basert på innhentede opplysninger fra bransjen anbefaler Kulturrom:

 • At det gjøres en gjennomgang av det tekniske utstyret 2- 4 ganger i året. Antall gjennomganger er avhengig av arrangementsfrekvens og hvor mye utstyret eventuelt flyttes på.
 • At mindre komponenter har kontinuerlig ettersyn
  o At det utarbeides en tilstandsrapport i forbindelse med hver gjennomgang
 • At det utarbeides gode daglige rutiner for vedlikehold gjennom hele året

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hvordan dere kan løse dette i praksis.

[/x_accordion_item][/x_accordion][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id=»ovingslokaler» parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ style=»margin: 0px;padding: 0px 0px 45px;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column id=»fremforingsutstyr» fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»] [/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»] [/cs_column][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»] [/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section id=»akustisketiltak» bg_color=»#ededed» parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ style=»margin: 0px;padding: 0px 0px 45px;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» bg_color=»#ededed» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column id=»fremforingsutstyr» fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»][x_feature_headline level=»h2″ looks_like=»h2″ icon=»music»]Bygg og akustisk utbedring av arenaer[/x_feature_headline][x_gap size=»50px»][x_image type=»none» src=»http://steinarboro.net/muo/wp-content/uploads/2015/08/akustiske-tiltak-v2.jpg» alt=»» link=»false» href=»#» title=»» target=»» info=»none» info_place=»top» info_trigger=»hover» info_content=»» style=»max-height:500px;»][/cs_column][/cs_row][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][cs_text]

Dette tilskuddsområdet omfatter akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker for kartlegging av de akustiske forholdene, lydisolerende og romakustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring og bygging av lokaler til øving.

Kulturrom skiller mellom målgruppene utøverfellesskap, arrangør og kulturarena.

Eksempler på søkere i målgruppen utøverfellesskap er bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel, revy-grupper og liknende virksomheter/sammenslutninger som disponerer øvingslokale til felles benyttelse.

For å oppfylle krav til utøverfellesskap må søker:

 • Ha en person, over 18 år, med ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr

Eksempler på søkere i målgruppen arrangør er klubber, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel og revy-grupper og liknende.

For å oppfylle krav til arrangør må søker:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en kontaktperson med ansvar for drift og for vedlikehold av teknisk utstyr

For søkere som tilhører målgruppen arrangør vil tilskudd til utstyr normalt være begrenset til enkle utstyrspakker.

Eksempler på søkere i målgruppen kulturarenaer er spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til fremføring og utøvelse.

For å oppfylle krav til kulturarena må søker:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en ansatt daglig leder eller tilsvarende med ansvar for drift
 • Oppfylle gjeldende Krav til teknisk ansvarlig

Husk å lese generelle vilkår før søknaden sendes inn.

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/2″ style=»padding: 0px;»][x_accordion][x_accordion_item title=»Akustisk forprosjektrapport» open=»false»]

Et forprosjekt har til hensikt å kartlegge akustiske problemer og beregne effekten av eventuelle tiltak. Rapporten skal inneholde en konklusjon med forslag til tiltak og skal kunne fungere som et beslutningsgrunnlag. En forprosjektrapport skal utføres av en fagakustiker.

Forprosjektrapport eller tilsvarende rapport er et av vilkårene for å få tilskudd til større akustiske tiltak.

Tilskudd til akustisk forprosjektrapport er begrenset oppad til kr 37.500 for private tilskuddsmottaker og kr 25.000 for kommunale tilskuddsmottakere.

Søknadsfrist 1. hver måned

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Enkle romakustiske tiltak i lokaler» open=»false»]

Enkle romakustiske tiltak vil normalt være begrenset til akustisk overflatebehandling i eksisterende lokaler.

Søknadsfrist 1. mars og 1. september

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Bygg og større akustiske utbedringer av arenaer» open=»false»]

Dette tilskuddsområdet omfatter lydisolerende og romakustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring, samt bygging av lokaler til øving.

Tilskudd til bygg av øvingsrom er begrenset oppad til 250.000,- pr. rom. Tilskudd til omfattende akustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring og tilskudd til bygg av lokaler til øving gis kun til søkere som oppfyller krav til Kulturarenaer.

Søknadsfrist 1. mars og 1. september

[/x_accordion_item][x_accordion_item title=»Krav til søknadsdokumentasjon » open=»false»]

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om tilskudd til akustisk forprosjektrapport:

 • Leieavtale, intensjonsavtale eller tilsvarende dokumentasjon
 • Beskrivelse av prosjektet og foreløpig fremdriftsplan

 Følgende dokumentasjon vedlegges søknaden dersom det søkes om tilskudd til enkle romakustiske tiltak:

 • Leieavtale eller tilsvarende dokumentasjon
 • Beskrivelse av prosjektet med detaljløsninger, målsatte skisser eller tegninger av lokalet med høyde, lengde og bredde samt enkel beskrivelse av materialer i tak, gulv og vegger pr. i dag.

Enkle romakustiske tiltak vil normalt være begrenset til akustisk overflatebehandling i eksisterende lokaler.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om tilskudd til omfattende akustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring, og søknader om tilskudd til bygg av øvingslokaler:

 • Leieavtale, intensjonsavtale eller tilsvarende dokumentasjon
 • Detaljert prosjektbeskrivelse med akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker og finansierings- og fremdriftsplan
 • Vedtekter
 • Styregodkjent og signert regnskap for siste driftsår (med revisjonsberetning dersom revisjonspliktig), samt årsrapport om det foreligger. Virksomheter under etablering skal levere økonomiplan/budsjett for tre første driftsår istedenfor regnskap.

Tilskudd til bygg av øvingsrom er begrenset oppad til 250.000,- pr. rom. Tilskudd til omfattende akustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring og tilskudd til bygg av lokaler til øving gis kun til søkere som oppfyller krav til kulturarenaer.

Les mer om krav til søknadsdokumentasjon.

[/x_accordion_item][/x_accordion][/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section parallax=»false» separator_top_type=»none» separator_top_height=»50px» separator_top_inset=»0px» separator_top_angle_point=»50″ separator_bottom_type=»none» separator_bottom_height=»50px» separator_bottom_inset=»0px» separator_bottom_angle_point=»50″ style=»margin: 0px;padding: 45px 0px;»][cs_row inner_container=»true» marginless_columns=»false» style=»margin: 0px auto;padding: 0px;»][cs_column fade=»false» fade_animation=»in» fade_animation_offset=»45px» fade_duration=»750″ type=»1/1″ style=»padding: 0px;»] [/cs_column][/cs_row][/cs_section][/cs_content]