Generelle vilkår

Her finner du informasjon om tilskuddsberettigede grupper, tilskuddsområder og avgrensninger.

Generelle vilkår
 

Søk tilskudd

Her kan du søke om tilskudd. Søknadsfrist 1. mars og 2. september klokken 13:00.

Gå til søknadsportalen

Utstyr til fremføring


Dette tilskuddsområdet omfatter utstyr som skal benyttes i fremføringssammenheng, dvs. lydutstyr, lysutstyr og sceneteknisk utstyr og innretninger.

Musikkutstyrsordningen skiller mellom målgruppene kulturarenaer og arrangør- og utøverfellesskap.

Eksempler på søkere i målgruppen kulturarenaer er spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til fremføring og utøvelse.

For å oppfylle krav til kulturarena må søker:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en ansatt daglig leder eller tilsvarende med ansvar for drift
 • Oppfylle gjeldende Krav til teknisk ansvarlig

Eksempler på søkere i målgruppen arrangør- og utøverfellesskap er arrangører, klubber, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel og revy-grupper og liknende.

For å oppfylle krav til arrangør- og utøverfellesskap må søker:

 • Være registrert i enhetsregisteret (dette kravet gjelder ikke utøverfellesskap)
 • Ha en kontaktperson med ansvar for drift og for vedlikehold av teknisk utstyr

For søkere som tilhører målgruppen arrangør- og utøverfellesskap vil tilskudd til utstyr normalt være begrenset til enkle utstyrspakker.

Øvingsutstyr


Dette tilskuddsområdet omfatter utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode. Musikkutstyrsordningen bruker standardsatser i tildelingen av en del grunnutstyr, men gir også tilskudd til annet øvingsutstyr basert på behov.

Musikkutstyrsordningen skiller mellom målgruppene kulturarenaer og arrangør- og utøverfellesskap.

Eksempler på søkere i målgruppen kulturarenaer er spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til fremføring og utøvelse.

For å oppfylle krav til kulturarena må søker:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en ansatt daglig leder eller tilsvarende med ansvar for drift
 • Oppfylle gjeldende Krav til teknisk ansvarlig

Eksempler på søkere i målgruppen arrangør- og utøverfellesskap er arrangører, klubber, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel og revy-grupper og liknende.

For å oppfylle krav til arrangør- og utøverfellesskap må søker:

 • Være registrert i enhetsregisteret (dette kravet gjelder ikke utøverfellesskap)
 • Ha en kontaktperson med ansvar for drift og for vedlikehold av teknisk utstyr

For søkere som tilhører målgruppen arrangør- og utøverfellesskap vil tilskudd til utstyr normalt være begrenset til enkle utstyrspakker.

 
 
 

Bygg og akustisk utbedring av arenaer


Dette tilskuddsområdet omfatter akustisk forprosjektrapport utarbeidet av fagakustiker for kartlegging av de akustiske forholdene, lydisolerende og romakustiske tiltak i lokaler til øving og fremføring, bygging av lokaler til øving, samt til Øvingsbinger.

Musikkutstyrsordningen skiller mellom målgruppene Kulturarenaer og Arrangør- og utøverfellesskap.

Eksempler på søkere i målgruppen Kulturarenaer er spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til fremføring og utøvelse.

For å oppfylle krav til Kulturarena må søker:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en ansatt daglig leder eller tilsvarende med ansvar for drift
 • Oppfylle gjeldende Krav til teknisk ansvarlig

Eksempler på søkere i målgruppen Arrangør- og utøverfellesskap er arrangører, klubber, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel og revy-grupper og liknende.

For å oppfylle krav til Arrangør- og utøverfellesskap må søker:

 • Være registrert i enhetsregisteret (ikke et krav i søknader om øvingsutstyr)
 • Ha en person med ansvar for drift og for vedlikehold av teknisk utstyr

Øvingsbinge


En øvingsbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelklart. Øvingsbingen er lydisolert og akustisk tilpasset rytmisk musikk. Den skal utredes for tilpasning til andre kulturelle uttrykk.

Øvingsbingen kommer i to størrelser, 25 eller 40 kvadratmeter (innvendig areal).

Tilskudd til innkjøp av øvingsbinger følger faste satser og anskaffes gjennom Musikkutstyrsordningens rammeavtale. Det gis tilskudd på 250.000,- til innkjøp av øvingsbinge på 25 kvadratmeter og tilskudd på 400.000,- til innkjøp av øvingsbinge på 40 kvadratmeter . Dette utgjør ca. 50 % av innkjøpssummen. Tilskuddsmottaker står selv ansvarlig for kostnader tilknyttet transport, montering og tomt.

Søkere som oppfyller krav til målgruppen kulturarenaer kan søke om tilskudd til øvingsbinger.

Eksempler på søkere i målgruppen kulturarenaer er spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til fremføring og utøvelse.

For å oppfylle krav til kulturarena må søker:

 • Være registrert i enhetsregisteret
 • Ha en ansatt daglig leder eller tilsvarende med ansvar for drift
 • Oppfylle gjeldende Krav til teknisk ansvarlig