Hvem kan få tilskudd?

Spillesteder

Drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål.

Konsertarrangører

Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål.

Øvingsanlegg

Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål.

Øvingsfellesskap

Musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom.

Hovedaktiviteten innenfor virksomheten skal være rettet mot øving eller fremføring av rytmisk musikk. I begrepet rytmisk musikk inngår: Rock og populærmusikk, jazz, verdensmusikk, folkemusikk og elektronisk musikk, inkludert undersjangre. Tiltaket må være allment tilgjengelig, ha helårsdrift, og ha høy bruksfrekvens ut ifra lokale forhold. Egenandelen er minimum 25% for private tilskuddsmottakere og minimum 50% for kommunale tilskuddsmottakere.
 

Viktig!

Lese de generelle vilkårene. Her finner du informasjon om tilskuddsberettigede grupper, tilskuddsområder og avgrensninger.

Generelle vilkår
 

Fremføringsutstyr


Tilskudd til fremføringsutstyr omfatter lydutstyr, lysutstyr og backline av nøktern og holdbar kvalitet. Målgruppen for fremføringsutstyr er:

 • Spillesteder – drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål
 • Konsertarrangører – Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål.

Tildelinger til konsertarrangører vil normalt være begrenset til mindre fremføringsanlegg og backline.

Øvingsutstyr


Tilskudd til øvingsutstyr omfatter utstyr til felles benyttelse i øvingsanlegg/øvingsfellesskap og vil normalt tildeles i henhold til gjeldende standardsatser. Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter.

Målgruppene for øvingsutstyr er:

 • Øvingsanlegg  – virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål
 • Øvingsfelleskap – musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom

Øvingslokaler


Tilskudd til øvingslokaler deles inn i

 • Bygging og utbedring av øvingslokaler
 • Musikkbinger

Tilskudd til bygg og utbedring av øvingslokaler gis på bakgrunn av søknadsbudsjett begrenset oppad til 250.000,- per øvingsrom.

Tilskudd til musikkbinger gis i form av tilskudd på 250.000,- per musikkbinge. Dette utgjør ca. 50% av innkjøpssummen. Tilskuddsmottaker står selv ansvarlig for transport, montering og tomt.

Målgruppen for øvingslokaler er

 • Øvingsanlegg – Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål

Akustiske tiltak


Tilskudd til akustiske tiltak deles i tre grupper:

 • Akustisk forprosjektrapport; fagakustisk utredning om behov for romakustiske og lydisolerende tiltak
 • Enkle romakustiske tiltak
 • Større romakustiske og lydisolerende tiltak

Målgruppene for alle grupper akustiske tiltak er

 • Spillesteder – Drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål
 • Øvingsanlegg – Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål

Enkle romakustiske tiltak kan også søkes av

 • Konsertarrangører – Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål
 • Øvingsfellesskap – Musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom

Kun unntaksvis gis det tilskudd til akustiske tiltak uten at det foreligger en akustisk rapport utarbeidet av en fagakustiker.

Musikkbinge


Målgruppen for musikkbinge er

 • Øvingsanlegg – Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål

En musikkbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelklart. Musikkbingen er lydisolert og akustisk tilpasset rytmisk musikk. Musikkbinger plasseres ofte i nærheten av skoler eller idrettsanlegg hvor barn og ungdom ferdes og har sitt nærmiljø. En musikkbinge kan være et rimeligere alternativ enn å gjøre endringer i eksisterende lokaler.

Musikkutstyrsordningen har i 2016 inngått en rammeavtale om levering av musikkbinger. Prisen på selve musikkbingen er kr 522.500,- inkl mva og tilskuddet fra MUO er på kr 250.000,-. I tillegg til prisen på musikkbingen kommer det kostnader for transport fra grensen ved Ørje til endelig bestemmelsessted. Ofte er det også kostnader forbundet med klargjøring av tomten hvor musikkbingen skal plasseres.

Musikkbingen blir transportert i 2 deler og settes sammen til 1 rom på endelig plasseringssted. Bingens utvendige mål er 6 x 5 meter, med vindu og dør på hver sin kortside. Innvendig areal er 25 m2. Skulle det være behov for å flytte musikkbingen så lar det seg gjøre. Musikkbingen er lydisolert og akustisk tilpasset rytmisk musikk. Musikkbingen plasseres ofte i nærheten av skoler eller idrettsanlegg hvor barn og ungdom ferdes og har sitt nærmiljø.

MUO har også inngått en rammeavtale på musikkbinger med størrelse 40 m2. Denne musikkbingen kommer i 3 deler som settes sammen på endelig plasseringssted. Pris for denne inkl mva er 757.500,-. Tilskuddet vil ligge på ca 50 % av innkjøpssummen.