Om Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Vårt formål er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk og scenekunst over hele landet.
Musikkutstyrsordningen skal sammen med andre ordninger legge til rette for å utvikle et mangfold av norsk musikk og scenekunst.

Dette skal nås ved å administrere offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler innenfor musikk- og scenekunstfeltet.


Dette er Musikkutstyrsordningen:

 • Musikkutstyrsordningen (MUO) ble dannet gjennom sammenslåingen av Musikkverkstedordningen (MVO) og NorgesNettet (NN) i tråd med stortingsmelding nr. 21 (2007-2008) ”Samspill – et løft for rytmisk musikk” og Stortingets behandling av denne. Musikkutstyrsordningen ble stiftet høsten 2008.
 • MUO har årlig delt ut nesten 30 millioner kroner fordelt på musikkprosjekter i alle landets fylker.
 • Fra 2019 ble mandatet og tilskuddsrammen til MUO utvidet og det ble gitt tilskudd på over 40 millioner kroner til prosjekter på tvers av musikksjangre og til scenekunst.
 • I 2020 endrer organisasjonen navn for å reflektere utvidet mandat.
 • Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr, scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr.
 • I tillegg har MUO gitt tilskudd til rundt 170 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av over 300 øvingsrom.

MUO skal etterstrebe likestilling og mangfold i alle ledd; i organisasjonens styre, administrasjonen, fordelingsutvalg og eventuelle andre råd og utvalg. MUO skal delta i eksisterende initiativ som fremmer likestilling, mangfold og bærekraft og være en pådriver for å fremme disse verdiene.


Musikkutstyrsordningen
Øvre slottsgate 2B
0157 Oslo

Org nr 993 426 008
Telefon: +47 21378810


Daglig leder
Karen Sofie Sørensen
karensofie@utstyrsordningen.no
Direkte tlf: 21 37 88 13
Mobil: 99 56 23 73

Rådgiver/ saksbehandler
Ketil Havgar
ketil@utstyrsordningen.no
Direkte tlf: 21 37 88 12

Rådgiver/ saksbehandler
Nina Popperud
nina@utstyrsordningen.no
Direkte tlf: 21 37 88 15

Fagutvikling
Kjetil F. Wevling
kjetil@utstyrsordningen.no
Direkte tlf: 21 37 88 14

Kommunikasjonsansvarlig
Thomas Aslaksen
info@utstyrsordningen.no
Mobil: 48 00 57 79

Kontor/ informasjon
Astrid Fuglevaag
post@utstyrsordningen.no
Direkte tlf: 21 37 88 10

Kommunikasjon / administrasjon (vikar)
Guro Furunes Pettersen
guro@utstyrsordningen.no

 

Organisasjonen


Generalforsamlingen
Musikkutstyrsordningens øverste organ er generalforsamlingen. Generalforsamlingen består av representanter fra nasjonale organisasjoner som representerer brukere av Musikkutstyrsordningen og møtes annenhvert år. Følgende organisasjoner møter i generalforsamlingen:

 • AKKS Norge
 • Artistorganisasjonen GRAMART
 • bandORG
 • CREO
 • Norsk Jazzforum
 • Norske Konsertarrangører
 • NOTAM – Norsk senter for teknologi i musikk og kunst
 • nyMusikk
 • Office for Transnational Arts production (TRAP)
 • FolkOrg – Organisasjon for folkemusikk og folkedans
 • Samspill – International Music Network
 • Norsk Viseforum

Styret
Musikkutstyrsordningens sittende styre ble valgt på ordinær generalforsamling juni 2019 og sitter til neste generalforsamling i juni 2021. Styrets medlemmer er personer med god innsikt i ulike deler av kulturfeltet og består av:

Fordelingsutvalget Fordelingsutvalget er oppnevnt av styret og velges for to kalenderår. Fordelingsutvalget gjør vedtak på grunnlag av administrasjonens innstilling. Utvalgets medlemmer i 2018 og 2019 er:

 • Thomas Ryjord (leder)
 • Espen Holtan
 • Nosizwe Baqua
 • Endre Njøs
 • Synnøve Nesdal Sandnes 
 • Hannah Wozene Kvam
 • Eli Ulvestad (vara)
 • Julie Forchammer (vara)
 • Jan K. Transeth (vara)
 • Silje Grimstad (vara)

Likestilling
MUO skal etterstrebe likestilling i alle ledd; i organisasjonens styre, administrasjon, fordelingsutvalg og eventuelle andre råd og utvalg. MUO skal delta i eksisterende initiativ som fremmer likestilling i musikklivet, og være en pådriver for likestillingsfremmende grep i musikklivet.

Personvernerklæring


Musikkutstyrsordningen ved daglig leder er ansvarlige for vår behandling av personopplysninger. Dette vil si at vi har ansvaret for hvordan personopplysningene blir brukt, og at bruken er i samsvar med gjeldende personopplysningslov og tilhørende forskrifter.

Vedtekter


Logoer


Logopakke med logo for lys og mørk bakgrunn i eps, pdf og png format: MUO-logopakke. Trenger du andre formater eller versjoner av logoen ta kontakt med oss per e-post

Nyhetsbrev


– Få oppdateringer og annen nyttig informasjon rett i innboksen din. Meld deg på vårt nyhetsbrev