Tilskudd til lydmålingsutstyr

Musikkutstyrsordningen (MUO) ønsker å sette lydnivåer på konserter i fokus, og da er et lydmålingssystem et viktig verktøy. Spillesteder kan nå søke MUO om tilskudd til dette.
Søknadskjema laster du ned her

Søker får tilskudd til et komplett system som består av PC med nødvendig software, lydkort, mikrofon og system-kalibrator. Vi har valgt å bruke ett system, Wavecapture RT-Capture 3, slik at alle målinger og logger har de samme parameterne.

Alle som får tilskudd plikter å gjøre lydmålinger på alle sine arrangementer og til å sende inn all data til en server. Disse målingene skal kun brukes anonymisert i undersøkelses- og forskningsøyemed for å bidra til økt kunnskap om lydforhold og akustikk på spillesteder.

MUO hverken kan eller vil sette grenser for hvor høyt man skal spille. Derimot så oppfordrer vi til selvjustis og anbefaler at man holder en grense på 102 dB(LAeq15 min). Dette er grense som er vanlig å forholde seg til i Norge, og som har blitt en slags «standard».

Dette trenger du å vite:
Ut året 2016 gis tilskudd til lydmålingsutstyr uten krav til egenandel.
Kun spillesteder kan motta tilskudd til lydmålingssystem. De som får innvilget tilskudd må derfor oppfylle MUOs krav til spillested
og MUOs generelle vilkår.
Søknadsskjemaet fylles ut og sendes inn med program for 2016. Søknaden skal leveres på e-post til postmottak@utstyrsordningen.no med emne: Søknad om lydmålingssystem – «navn på spillested».
Musikkutstyrsordningen kan etterspørre ytterligere informasjon og dokumentasjon ved behov.
Søknadene behandles fortløpende.

Kurs og kompetanse

Et viktig satsningsområde for Musikkutstyrsordningen er kompetanseheving, hvor vi både i samarbeid med andre arrangører og alene, bruker mange ulike kanaler:
 • Connector.Connector.

  Som et initiativ for å utjevne kjønnsbalansen i bransjen, tilbyr MUO mentorprogram og praksisordning

 • Connector.Connector.

  MUO arrangerer årlig fagsamling for teknisk ansvarlig på spillesteder og hos konsertarrangører

 • Connector.Connector.

  MUO tilbyr kurs over hele Norge! Ønsker du et kurs, ta kontakt: anders@utstyrsordningen.no

 

Nyhetsbrev


– Få oppdateringer og annen nyttig informasjon rett i innboksen din. Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kvinner og konsertteknikk
Kompetanse er utpekt som fokusområde for Musikkutstyrsordningen, og med stemmerettsjubileet som bakteppe, startet det i 2013 en spesiell satsing på kvinner innenfor konsertteknikk, produksjons- og turnéledelse. Prosjektet Kvinner & Konsertteknikk ønsker å oppmuntre og stimulere til at flere kvinner utdanner seg og finner jobb innen konsertteknikk, turné- og produksjonsledelse. Prosjektet gir også rom for kompetanseheving av allerede etablerte kvinner i bransjen.

Prosjektet har igangsatt:


Mentorprogram
Mentorprogrammet er én til én opplæring, inspirasjon, veiledning. Målgruppen for mentorprogrammet er jenter som jobber profesjonelt, på heltid eller deltid, som lyd-, lys-, backlinetekniker, produksjonsleder og/eller turnéleder. Ønsker du å være en del av mentorprogrammet sender du oss en søknad innen 1.mai

Musikkutstyrsordningen administrerer offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører og øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler for rytmisk musikk. Kompetanse er utpekt som fokusområde, og med stemmerettsjubileet som bakteppe, er det i 2013 en spesiell satsning på kvinner innenfor konsertteknikk, produksjons- og turnéledelse. Resultatet er prosjektet Kvinner & Konsertteknikk, heretter K&K. Et av tiltakene i prosjektet er Mentorprogram.

Mentorprogrammet er én til én opplæring, inspirasjon, veiledning. Ønsker du å være en del av mentorprogrammet sender du oss en søknad innen 1.mai. Alle som blir tatt opp i programmet får hjelp til å finne mentor, definere utfordringer, ønsker og mål, samt oppfølging underveis for å sikre dette.

Mentoren
K&K har kontakt med flere potensielle mentorer, men kan også hjelpe til å kontakte andre mentorer dersom deltaker har et spesifikt ønske. Hvis deltakeren selv finner og kontakter mentor må mentoren godkjennes av K&K for å kunne gi økonomisk støtte. Mentorordningen skal også gi mentoren noe tilbake, f.eks. ved at mentoren kan se arbeidet sitt med nye perspektiver og lære og utvikle seg ved å lære bort.

Menteen
Målgruppen for mentorordningen er jenter som jobber profesjonelt, på heltid eller deltid, som lyd-, lys-, backlinetekniker, produksjonsleder* eller turnéleder*.
*Det er et krav at arbeidet i stor grad består i å planlegge for eller i stor grad forholde seg til teknikk, strøm, sceneproduksjon o.l.

Generell målsetning

 • Inspirasjon
 • Økt kompetanse
 • Personlig og yrkesmessig utvikling

Utover dette defineres meenteens mål og plan for å oppnå disse av mentor og menteen. Denne planen skal sendes til K&K, som også kan være behjelpelig med å utarbeide mål og plan.

Økonomisk støtte
Det vil være mulig å få dekket kostnader for eksempel for reise og overnatting, også utenlands.

Tid og tidsrom
Mentorordningen skal gjennomføres mellom 1.juni og 15.november 2013. Minimum antall timer brukt til møter eller samtale bør være minimum 15 timer.

Hvordan søke?
Benytt ”Søknadsskjema Mentorordning”
Søknadsfrist er 1.mai 2013


Praksisplass
Praksisplass er en ordning hvor du får praktisk erfaring gjennom å jobbe sammen med en tekniker, for et scene/lyd/lys firma, på et spillested eller en festival. Målgruppen for praksisplassordningen er jenter som studerer og/eller har noe praktisk erfaring som lyd-, lys-, backlinetekniker, produksjonsleder og/eller turnéleder. De med mye erfaring kan også søke ordningen for å få (mer) praktisk erfaring eller for å lære noe nytt: For eksempel kan en produksjonsleder søke om å ha praksisplass i et backlinefirma, en lystekniker kan jobbe tett sammen med en turnéleder, osv.

Søknadsfrister er 1. mai 2016!

Fagutvikling og kompetanseheving er et fokusområde for Musikkutstyrsordningen (MUO). Under stemmerettsjubileet i 2013 startet MUO prosjektet Kvinner og Konsertteknikk (K&K) for å satse litt ekstra på kvinner innenfor konsertteknikk, produksjons- og turnéledelse. Et av resultatene i prosjektet er Praksisplassprogrammet.

Her får du praktisk erfaring gjennom å jobbe sammen med en tekniker, scenesjef eller lignende, for et scene/lyd/lys firma, på et spillested eller en festival. Ønsker du å være med sender du oss en søknad innen 8 mai og spesifiserer ønsket område og sesong. Hvis du blir tatt opp i ordningen får du hjelp til å finne praksisplass. Sammen defineres søkers utfordringer, ønsker og mål. Det gis oppfølging underveis for å sikre disse. Tidligere har blant annet Malakoff Rockfestival, Trondheim Lyd Lysverket, USF Verftet Bergen, Bright Group Oslo (tidligere AVAB CAC) og Hallingdal Lyd kunnet tilby plass, og vi ser frem mot mere samarbeid med disse aktørene og andre. Vi har også et praksisplassprogram sammen med Rikskonsertene i turnèledelse og turnèavvikling som er en egen søknad.

Praksisplassene
K&K har kontakt med flere potensielle steder å ha praksisplass, men kan også hjelpe til å kontakte andre personer/firmaer dersom søker har et spesifikt ønske. Hvis søkeren selv finner og kontakter praksisplass må dette godkjennes av K&K for å kunne gi økonomisk støtte.

Målgruppe
Målgruppen for praksisplassordningen er jenter som studerer og/eller har noe praktisk erfaring som lyd-, lys-, backlinetekniker, produksjonsleder* eller turnéleder*. De med mye erfaring kan også søke ordningen for å få (mer) praktisk erfaring eller for å lære noe nytt: For eksempel kan en produksjonsleder søke om å ha praksisplass i et backlinefirma, en lystekniker kan jobbe tett sammen med en turnéleder, osv.

Det er et krav at arbeidet i stor grad består i å planlegge for eller i stor grad forholde seg til teknikk, strøm, sceneproduksjon o.l.

Generell målsetning

 • Økt kompetanse og utvikling
 • Kjennskap til det praktiske yrkeslivet

Økonomisk støtte
Det vil være mulig å få dekket kostnader for eksempel for reise og overnatting dersom du skal ha praksisplass et annet sted enn du er bosatt, også utenlands.

Tid og tidsrom
Praksisperioden skal gjennomføres under en sesong (sommer, høst, vinter eller vår) og vi ønsker at praktikanten skal få minimum 30 timer over maks 3 måneder.


KRETS
Gjennom å møte andre i samme situasjon, få inspirasjon og lære av hverandre kan vi bygge et fundament for de som er i bransjen og nye som kommer inn! KRETS er i dag et selvstendig nettverk, men med godt og nært samarbeid med MUO, og tar initiativ til nettverksmøter med foredrag, workshops, faglig fordypning osv., med et mål om at jentene i bransjen etter hvert overtar styringen av nettverket og i fremtiden selv tar initiativ til nettverksmøter, foredrag og workshops. Målgruppen er kvinnelige teknikere i og på vei inn i bransjen,

Følg KRETS på facebook!


Lesestoff

Her samler vi relevant og god litteratur for den konserttekniske delen av musikkbransjen. Hvis du har tips til noe som bør være med så send en mail til anders@utstyrsordning.no

Acoustic and Architectural design for rock and pop venues
av Niels Werner AdelmanLarsen

Vinklingen i boken på god akustikk for godt hørbare rockeband er ihvertfall for min egen del en liten revolusjon. Jeg kan ikke huske å ha sett en så detaljert og god bok om dette emnet tidligere (kom gjerne med gode tips på bøker hvis jeg tar feil…), og som samtidig mestrer kunsten å forklare hvordan de viktigste aktørene i rockemusikk har forskjellig syn (og hørsel..) på hvordan de vil at akustikken skal være. Fra lydteknikerens ønske om så tørr lyd som mulig til musikerne som vil ha respons fra salen og vegger, og til publikum som trenger trøkk i bånn for å føle at de er på en rockekonsert.Denne boken bør være pensum for alle som skal bygge konsertsaler, alle som allerede driver en konsertsal, alle musikere som trenger å forklare bedre hvordan de ønsker at lyden skal være, alle teknikere som vil ha større forståelse av samspillet mellom mennesker, rom og teknikk, samt faktisk også de som allerede jobber med akustikk på en eller annen måte og som gjerne vil ha gode input på akustikk i rom med forsterket musikk.

(Skrevet av Roy Botten)


The Arts of Electronics
av Horowitz & Hill

This is the thoroughly revised and updated second edition of the hugely successful The Art of Electronics. Widely accepted as the authoritative text and reference on electronic circuit design, both analog and digital, this book revolutionized the teaching of electronics by emphasizing the methods actually used by circuit designers — a combination of some basic laws, rules of thumb, and a large bag of tricks. The result is a largely nonmathematical treatment that encourages circuit intuition, brainstorming, and simplified calculations of circuit values and performance. The new Art of Electronics retains the feeling of informality and easy access that helped make the first edition so successful and popular. It is an ideal first textbook on electronics for scientists and engineers and an indispensable reference for anyone, professional or amateur, who works with electronic Circuits..


Principles of digital audio (6th ed.)
av Ken C. Pohlmann

The definitive guide to digital engineering. Gain a thorough understanding of digital audio tools, techniques, and practices from this completely revised and expanded resource. Written by industry pioneer and Audio Engineering Society Fellow Ken C. Pohlmann, Principles of Digital Audio, Sixth Edition, describes the technologies behind today’s audio equipment in a clear, practical style. Covering basic theory to the latest technological advancements, the book explains how to apply digital conversion, processing, compression, storage, streaming, and transmission concepts. New chapters on Blu-ray, speech coding, and low bit-rate coding are also included in this bestselling guide.


Sound Systems: Design and Optimization: Modern Techniques and Tools for Sound System Design and Alignment
av Bob McCarthy

In this guide to sound reinforcement alignment and design, Bob McCarthy shares his expert knowledge and effective methodology from years of teaching audio professionals. Written in a clear and easy-to-read style and illustrated with color diagrams and screenshots throughout, McCarthy’s unique guide gives you all the newest techniques to ensure perfect sound reinforcement and fulfill design needs. Outlining how sound is spread over a listening area, looking at the physics of speaker interaction, methods of alignment including mic placement, equalization, speaker placement and acoustic treatment, and now including case studies offering real world examples to fully explore different principals discussed, this book provides the definitive guide to sound reinforcement design and optimization.


Rockemusikk og hørselskader
av Carl Christian Lein Størmer

Rockemusikk står i særklasse når det gjelder støyeksponering. Carl Christian Lein Størmer har sett på forekomst av hørselstap, tinnitus og hyperacusis blant rockemusikere. Han er selv aktiv musiker og forsker på temaet. Utdannet lege.