Frister før jul

Marte EvenrudAktuelt, På forsiden

25. november: rapporteringsfrist for alle søkere som fikk innvilget tilskudd høsten 2016. Det er mulig å søke om utsatt rapporteringsfrist, send da en epost til post@utstyrsordningen.no 1. desember: frist for innlevering av fullstendig rapport eller søknad om forskudd om du ønsker utbetaling … Read More

Innspill – Skolen som kulturarena

Marte EvenrudAktuelt, På forsiden

Takk for alle de god innspillene vi fikk på innspillskonferansen. Disse tar vi med oss i det videre arbeidet. Vi tar også gjerne imot flere innspill på e-post! Send til post@utstyrsordningen.no Du finner opptak fra innspillskonferansen på Kulturtankens nettside. ——————– … Read More

Kultur må finne sted!

Marte EvenrudAktuelt, På forsiden

Kulturloven sier at alle har rett til å utøve og oppleve kultur. Og en helt grunnleggende forutsetning for at folk skal kunne utøve og oppleve musikk er tilgang på arenaer; øvingslokaler, små og store scener. I idretten er sammenhengen mellom arenaer … Read More