Rekordantall søknader til Kulturrom

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

I første hovedsøknadsfrist i 2020 har Kulturrom mottatt 272 søknader, en 35% økning i forhold til samme frist i 2019.

Stort behov

Fra 2019 har Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) fått et utvidet mandat fra å kun være en tilskuddsordning for det rytmiske musikkfeltet, til å bli en ordning som også favner hele musikkfeltet, dans og teater. Utifra søknadsmassen til årets første hovedfrist både ser og opplever Kulturrom at det er et stort behov for hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

I Kulturrom tildeles tilskudd på grunnlag av aktivitet og behovet lokalt og ikke på grunnlag av kunstneriske vurderinger. Målet er å bygge opp rom som både kan brukes av profesjonelle artister, kor, teatergrupper, korps og andre kulturuttrykk. Frekvens, helårsaktivitet og tilgang for lokal aktivitet og lokale arrangører vektlegges ofte i saksbehandlingen.

Hamar Teater fikk i 2019 286.000,- i tilskudd til lysutstyr.
Foto: Jonas Jeremiassen Tomter

Søknadsfrister – hoved og månedlige

Kulturrom opererer med to hovedsøknadsfrister i året, 1. mars og 1. september hvor man kan søke tilskudd til innkjøp av fremføringsutstyr, enkle romakustiske tiltak i lokaler, bygg og større akustiske utbedringer av arenaer og øvingsbinger, samt planlagt vedlikehold av lys- og lydanlegg og innkjøp av øvingsutstyr til over kroner 50 000.

Ordningen har også månedlige søknadsfrister den 1. hver måned på tilskudd under kroner 50 000. Da for utarbeidelse av servicerapport, innkjøp av øvingsutstyr, akustisk forprosjektrapport, planlagt vedlikehold av lys- og lydanlegg og innleie av teknisk spesialutstyr for frivillige lag og foreninger.

Rom for kultur er grunnlaget for all aktivitet – og uavhengig om det gjelder barn eller voksne, frivillighet eller næringsutvikling, amatør eller profesjonell, så starter det alltid med et sted. Derfor administrerer Kulturrom offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler innenfor musikk- og scenekunstfeltet.

Hvordan skrive en god søknad: Saksbehandlerne gir deg sine tips

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden

Mandag 2. mars klokken 13:00 er årets første hovedfrist for å søke tilskudd hos Kulturrom. Da er gode søknadsskrivetips gode å ha.

Saksbehandler Ketil Havgar har vært saksbehandler i Kulturrom siden 2011 og behandler rundt 200 søknader i året. Her får du hans beste søknadstips:

Gjør hjemmeleksa di

Les deg opp på hva Kulturrom gir tilskudd til, det er lurt å se på Kulturroms generelle vilkår så bruker man ikke tid på å søke tilskudd om ting Kulturrom ikke gir tilskudd til.

Hvilke tilskuddsområder er aktuelle for dere?

Start tidlig og se på hvilke tilskuddsområder som er aktuelle for dere. Finn deretter korrekt søknadskjema og finn frem dokumentasjon som skjemaet ber om.

Gi informasjon 

Hvem er dere? Hva gjør dere? Hva har dere behov for? Hvorfor har dere behov for det dere søker tilskudd til? Det er viktig at dere oppgir relevant informasjon og svarer så konkret som mulig på det vi spør om i søknadsskjemaet. 

Ring oss

Vi er her for dere, og det finnes ikke dumme spørsmål. Lurer dere på noe kan du ta kontakt med oss på:

post@kulturrom.no
Telefon: 21 37 88 10

Hvordan skrive en god søknad: Saksbehandlerne gir deg sine tips

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden, Ukategorisert

Første hovedsøknadsfrist 2. mars 2020 er rett rundt hjørnet, vi har spurt Kulturroms saksbehandlere om deres beste tips til god søknadsskriving. 

Saksbehandler Nina Popperud har jobbet i Kulturrom siden 2012 og behandler rundt 170 søknader fra små og store aktører i løpet av et år. Her får du hennes beste tips:

Start tidlig

Start søknadsprosessen tidlig. Ta en titt på søknadsskjemaet og finn frem nødvendig informasjon og alle obligatoriske vedlegg i god tid før fristen. 

Vær tydelig

Det er viktig at dere oppgir relevant informasjon og svarer så konkret som mulig på det vi spør om i søknadsskjemaet. 

Ring oss

Vi er her for dere, og det finnes ikke dumme spørsmål. Lurer dere på noe kan du ta kontakt med oss på:

post@kulturrom.no
Telefon: 21 37 88 10

Bonustips: Prøv igjen

Ikke mist motet om dere får avslag i første runde, kanskje trenger dere bare å spisse søknaden litt før neste frist?

Søknadsfrist 2. mars 2020 klokken 13:00

Søknadsfrist 2. mars 2020

Guro Furunes PettersenAktuelt, På forsiden, Ukategorisert

Siste hovedfrist for å søke tilskudd denne runden er 2. mars klokken 13:00.

2019 ble et rekordår

Totalt ble det fordelt 40,1 millioner på 245 tilskuddsmottakere i 2019. Med en tilnærmet dobling av antall tildelinger i foregående år ser vi frem til første tildelingsrunde i 2020. Midlene skal fordeles og gi et nødvendig løft til kulturarenaer, øvingsrom og lokale aktører over hele landet. Søknadsfrist er 2. mars klokken 13:00.

Unge SPOR i Rogaland fikk i 2019 tilskudd på 750 000 kroner til bygging av fire rom til øving og fremføring for dans, teater og annen scenekunst og kulturuttrykk.
Foto: Unge SPOR

Trenger du hjelp?

Lurer du på om dere kvalifiserer til å søke tilskudd?
Usikker på hva du kan søke tilskudd til eller hva som kreves i en eventuell søknad? 


Ta en titt på Kulturroms guide for å få svar på dine spørsmål:

Vi har også en veiledningsside med mye nyttig informasjon:

Svartlamoen kultur- og næringsstiftelse i Trøndelag mottok 532 000 kroner til lysutstyr.
Foto: Thor Egil Leirtrø

Om du ikke finner svar på spørsmålene du måtte ha, sitter vi klare til å hjelpe deg. Ikke nøl med å ta kontakt, vi er her for å hjelpe deg:

post@kulturrom.no
Telefon: 21 37 88 10

Kulturrom på by:Larm

Guro Furunes PettersenAktuelt, Møteplass, På forsiden

Endelig blir Oslo sentrum nok en gang omgjort til en stor festival og møteplass for musikkbransjen når by:Larm går av stabelen 27.-29. februar. Kulturrom er selvfølgelig tilstede og presenterer to sesjoner.

Sceneteknikkens utfordringer – hvordan står det til med folka bak scenen

Musikkøkonomien har for lengst dreid seg bort fra innspilt musikk og inn mot livemarkedet. Fram til nå har bransjen i størst grad konsentrert seg rundt hva endringen har å si for artister og publikum, og mindre på de som sørger for at konsertene låter og ser bra ut: teknikerne.

I samarbeid med Daniel Nordgård og Universitetet i Agder, gjennomfører Kulturrom en kartlegging av scenetekniske yrker i 2020. Kartleggingen ser nærmere på bransjens behov for bemanning, utdanningsmuligheter, arbeidstider og lønn.

I tillegg vil den søke svar på hvordan det står til med kjønnsbalansen, og hvorvidt en tekniker egentlig kan ha et fungerende familieliv. De første resultatene fra kartleggingen presenteres selvsagt på by:Larm

Etter presentasjonen går vi over til et panel bestående av representanter fra CREO, Virke, Norske Konsertarrangører og Bransjeforeningen for scenetekniske produksjon som diskutere utfordringer og mulige løsninger på resultatene som er lagt frem.

Tid: Torsdag 27. februar klokken 15:00-15:45
Sted:
Vulkan Arena

Fremtidens konsertscenografi

Foto: Daniel Lilleeng

Livebransjen er i en rivende utvikling. Produksjonsapparatet profesjonaliseres, og det stilles stadig høyere krav til konsertproduksjon både musikalsk, visuelt, performativt og arrangementsteknisk.

Vi har invitert med oss to banebrytende scenedesignere i form av Ingrid Skanke Høsøien og Daniel Sørensen, samt Limita Lunde som har lang fartstid fra arrangørfeltet og innen artistmanagement for å diskutere den historiske utviklingen, rådende trender og se inn i spåkula for hva vi kan vente oss av fremtidens konsertscenografi. Samtalen ledes av Kyrre Heldal Karlsen.

Tid: Fredag 28. februar klokken 14:00-14:45
Sted:
Pokalen

Mer informasjon om by:Larm og delegatpass finner du her

Ta kontakt

Vi er ellers til stede på festivalen, avtal gjerne et møte med oss eller ta kontakt underveis.


Nye prøveordninger

Astrid FuglevaagAktuelt, På forsiden

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) lanserer nye prøveordninger med utgangspunkt i utvidet mandat og økt bærekraft.

Kulturrom er fornøyde med å kunne lansere tre helt nye prøveordninger på tampen av året. For å imøtekomme tekniske behov fra særlig frivillige teaterlag og kor lanserer vi en prøveordning for tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr. I tillegg tilpasser vi våre eksisterende ordninger med mulighet for å få tilskudd til innkjøp av brukt øvingsutstyr, samt planlagt vedlikehold av utstyr – noe som ikke har vært mulig tidligere.

Alle ordningene vil ha månedlig søknadsfrist og behandlingstid for tilskudd under kroner 50 000. Dette er en måte å tilpasse oss feltets behov og legge til rette for at aktørene kan tenke mer bærekraftig når det gjelder innkjøp og vedlikehold av teknisk utstyr.

Første søknadsfrist for månedlig behandling blir mandag 6. januar. Ellers gjelder våre ordinære hovedsøknadsfrister. 

Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr

En prøveordning for utstyr til egenaktivitet i frivillige lag og foreninger

Med utvidet mandat er det viktig for Kulturrom å møte behovet til frivillige lag og foreninger på best mulig måte. Vi ser at mange enkeltlag søker om innkjøp av dyrt teknisk spesialutstyr som ikke er bærekraftig å eie med tanke på mengde bruk og vedlikeholdsbehov. Fram til det finnes en god nok infrastruktur med egnede og utstyrte lokaler over hele landet vil vi åpne opp for at lag og foreninger i en mellomfase kan søke om tilskudd til å leie inn dette utstyret til enkelte konserter eller forestillinger. Teknisk spesialutstyr omfatter trådløse mikrofoner med tilbehør og tekniker, lysutstyr og annet utstyr som er avgjørende for å få satt opp eller framført en spesiell konsert eller forestilling. De som mottar tilskudd leier selv inn utstyr fra valgfri lokal leverandør.

For å kunne søke tilskudd må laget/foreningen være registrert i enhetsregisteret og kunne vise til en helårsaktivitet i form av øving, som fører frem til arrangementet. Det forutsettes at arrangementet er i lagets egen regi, som et resultat av helårsaktiviteten.

Søknadsskjema for denne prøveordningen lanseres i midten av desember.

Hva: Tilskudd til innleie av teknisk spesialutstyr, med bemanning og nødvendig teknisk tilbehør. Maksimal tilskuddsramme er kroner 50.000 per kalenderår til et lag eller en forening. Det kan søkes om tilskudd til flere forestillinger, inkludert prøveperioder, innenfor samme kalenderår.
Det forutsettes en egenandel på minimum 25% av den total kostnad. Maksimal tilskuddsramme fra Kulturrom vil være kroner 50.000, og utbetalt sum og egenandel vil justeres etter den reelle kostnaden. Tilskuddsmottaker står selv fritt til å leie inn dyrere utstyr.

Hvem: Frivillige lag og foreninger. (Målgruppen for ordningen er ulike teatergrupper, kor, korps, orkester og andre lag. Merk at søker må kunne vise til en helårsaktivitet som fører frem til forestillingen eller konserten. Festivaler kan ikke søke.)

Når: 1. hver måned (med unntak av første søknadsfrist på nyåret, som blir 6. januar).

Forutsetninger: Det kan kun søkes om tilskudd om det er behov for spesialutstyr i en kortere periode (f.eks. trådløse mikrofoner til en forestilling). 

Lokal leverandør må være et registrert firma som driver med utleie. Utstyr kan ikke leies fra privatpersoner, andre arrangører, samarbeidspartnere eller kulturhus. Tilskudd til leie av lokale omfattes ikke av denne ordningen.

Tilskudd til brukt øvingsutstyr

Et tiltak for å stimulere til gjenbruk.
Kulturrom lanserer en prøveordning for tilskudd til brukt øvingsutstyr. Formålet med ordningen er å bidra til at velfungerende teknisk utstyr kan gjenbrukes, og det er bra for både miljøet og lommeboka. For mange aktører er det heller ikke nødvendig med nytt utstyr, og i noen tilfeller kan brukt utstyr være mer ideelt enn nytt.

Hva: Det kan søkes om tilskudd til brukt øvingsutstyr. Eksisterende søknadsskjema for øvingsutstyr benyttes, og det skal komme frem av søknaden om det er ønske om å kjøpe brukt eller nytt utstyr. Tildelinger gjøres i de fleste tilfeller etter standardsatser og tilskudd utbetales på grunnlag av dokumenterte kostnader.

Hvem: Utøverfellesskap

Når: 1. hver måned for søknad om tilskudd under kroner 50.000 til øvingsutstyr.
Hovedsøknadsfrister 1. mars og 1. september for søknad om tilskudd over kroner 50.000.

Forutsetninger: Øvingsutstyr kan kjøpes privat eller gjennom forhandler, og det må legges frem en skriftlig, signert og datert kvittering for kjøp. Det forutsettes en egenandel på 25% for private aktører, og 50% for kommunale aktører.

Til info: Det gis normalt ikke tilskudd til kjøp av brukt fremføringsutstyr, men det er mulig å gjøre unntak hvis tilskuddsmottaker har en særlig god begrunnelse for dette, som f.eks. ved innkjøp av brukt backline.

Tilskudd til servicerapport og planlagt vedlikehold av lys-/lydanlegg

Et tiltak for forlenget levetid og økt bærekraft
Kulturrom lanserer en prøveordning for tilskudd til planlagt vedlikehold av lys- og lydanlegg for fremføring anskaffet med tilskudd fra Kulturrom. Formålet med ordningen er å forlenge levetiden til teknisk utstyr i et bærekraftig perspektiv. Det kan søkes tilskudd til planlagt vedlikehold av mer enn 5 år gammelt utstyr, som er innkjøpt med tilskudd fra Kulturrom. Tilskudd til planlagt vedlikehold forutsetter at søker kan vise til en servicerapport utarbeidet av et eksternt firma eller fagperson.

Søknadsskjema for denne prøveordningen lanseres i januar.

Tilskudd til servicerapport

Hva: Det kan søkes om tilskudd på inntil kroner 15.000 til utarbeidelse av servicerapport fra eksternt firma eller fagperson. Servicerapporten skal inneholde en statusrapport for fremføringsutstyret, liste over anbefalte vedlikeholdstiltak med kostnadsoverslag, og et estimat på forlenget levetid ved gjennomføring av anbefalte tiltak. Mindre reparasjoner, rens og annet enkelt vedlikehold kan utføres av fagperson i forbindelse med utarbeidelse av servicerapporten.

Hvem: Arrangør og kulturarena

Når: 1. hver måned

Forutsetninger: Det forutsettes at utstyret er over fem år gammelt og innkjøpt med tilskudd fra Kulturrom. Når det gis tilskudd til fremføringsutstyr forutsetter ordningen at tilskuddsmottaker har tilknyttet teknisk ansvarlig med profesjonell kompetanse og at utstyret brukes og vedlikeholdes i henhold til god skikk i bransjen. Tilskudd til servicerapport skal ikke erstatte ordinært eget vedlikehold, garantier eller serviceavtaler, heller ikke dekke kostnader knyttet til skader som er omfattet av forsikring. Det forutsettes en egenandel på 25% for private aktører, og 50% for kommunale aktører.

Tilskudd til planlagt vedlikehold

Hva: Det kan søkes om tilskudd til planlagt vedlikehold av lys- og lydanlegg i henhold til anbefalinger i servicerapport utarbeidet av eksternt firma eller fagperson.

Hvem: Arrangør og kulturarena

Når: 1. hver måned for tilskudd på inntil kroner 50.000. For tilskudd over kroner 50.000 gjelder hovedsøknadsfristene 1. mars og 1. september.

Forutsetninger: Det forutsettes at utstyret er over 5 år gammelt og innkjøp med tilskudd fra Kulturrom. Det forutsettes ved tilskudd til fremføringsutstyr at tilskuddsmottaker har tilknyttet teknisk ansvarlig med profesjonell kompetanse og at utstyret brukes og vedlikeholdes i henhold til god skikk i bransjen. Tilskudd til planlagt vedlikehold skal ikke erstatte ordinært eget vedlikehold, garantier eller serviceavtaler, heller ikke dekke kostnader knyttet til skader som er omfattet av forsikring. Det forutsettes en egenandel på 25% for private aktører, og 50% for kommunale aktører.

Vi ser frem til et spennende 2020 med disse prøveordningene!

MUO endrer navn til Kulturrom

Thomas AslaksenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Musikkutstyrsordningen endrer navn til Kulturrom

Den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr og lokaler, som til nå har vært kjent som Musikkutstyrsordningen, fikk fra 2019 økt tilskuddsramme og et utvidet mandat. Med et oppdrag om å gi tilskudd på tvers av alle musikksjangre og til scenekunstfeltet, ble en navneendring både naturlig og nødvendig. Valget falt på Kulturrom.

Navneendringen til Kulturrom er en del av spennende styrking og videreutvikling av ordningen og et ledd i en opptrappet satsing på egna og utstyrte kulturlokaler fra den sittende regjeringen. Med det utvidede mandatet fulgte en ekstra bevilgning på 12 millioner i mai 2019 og totalt delte ordningen ut i overkant av 40 millioner i tilskudd fordelt på alle landets fylker i 2019.

Navneendringsprosessen ble igangsatt våren 2019 i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Dinamo og det nye navnet Kulturrom ble lagt frem og enstemmig vedtatt i en ekstraordinær generalforsamling 5. november 2019.

«Et dekkende og godt navn.” – Trine Skei Grande


Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande sammen med daglig leder Karen Sofie Sørensen og styreleder Kjersti Vikør.
Foto: Maja Brenna

Navnet ble offisielt annonsert onsdag 8. januar kl 15:30 av kulturminister Trine Skei Grande:

Jeg er glad for at Musikkutstyrsordningen på en så positiv måte har tatt i mot oppdraget med å utvide ordningen til å gjelde flere musikksjangre og kulturuttrykk. Dette er en svært viktig ordning for det brede kulturlivet vi har i Norge, og Kulturrom er et dekkende og godt navn.”Trine Skei Grande

Daglig leder fornøyd

Også daglig leder i Kulturrom, Karen Sofie Sørensen er godt fornøyd med ordningens nye navn:

”Navnet Kulturrom speiler vårt utvidede mandat og ruster oss samtidig for fremtiden på en god måte. Med et nytt og mer inkluderende navn er vi klare for å ta et enda større ansvar for å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, dans og teater over hele landet.”

Navnefesten ble arrangert på Uhørt 8. januar sammen med gode kolleger, støttespillere, tilskuddsmottakere og samarbeidspartnere.
Alle foto: Maja Brenna

Her er ordningens nye logo. Navneendring- og designprosessen ble gjort i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Dinamo.

Kulturrom på Trondheim Calling

Guro Furunes PettersenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Book én-til-én møte med oss på Trondheim Calling.

Trondheim Calling er Norges største nasjonale musikkonferanse og Midt-Norges største musikkfestival i vinterhalvåret.

Møt oss

Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen) er tilstede på Trondheim Calling som arrangeres 30. januar – 2. februar hvor du kan booke én-til-én møter med oss. Vi gir deg råd og svarer på spørsmål om alt som har med Kulturrom og våre tilskuddsområder å gjøre.

Når: Fredag 31. januar klokken 12:00-13:00
Hvor: Clarion Lounge

Utover dette er vi på Trondheim Calling 30. og 31. januar, og avtaler gjerne møter eller kommer på besøk. Ta kontakt med Astrid Fuglevaag på astrid@kulturrom.no.

Fagsamling for teknisk ansvarlige 2020 – programmet er klart

Astrid FuglevaagAktuelt, På forsiden, Teknisk fagsamling

Tradisjonen tro arrangerer vi også i år fagsamling for teknisk ansvarlige, hvor vi byr på relevante foredrag og sosialt samvær for deg som er teknisk ansvarlig på en kulturarena.

Årets fagsamling finner sted på Union Scene (Multisal 2) 3. og 4. februar 2020 og det overordnede temaet i år er «bærekraftig teknikk». Vi vil ta for oss temaer som kvalitet, vedlikehold, reparasjoner, klimaavtrykk og levetid på teknisk utstyr, for å sørge for at vi investerer i utstyr av tilstrekkelig kvalitet og tar godt vare på det er bra for både miljøet og lommeboka.

Adressen til Union Scene er Grønland 60, 3045 Drammen og det er kun offentlig parkering tilgjengelig for bil. Det tar 5 minutter å gå dit fra tog-/busstasjonen, så det er et veldig godt alternativ

Det er gratis å delta og Norske Konsertarrangører bidrar med reisestøtte for sine medlemmer. Kontakt anders@konsertarrangor.no for mer info.

Vi har også hotellavtale med Comfort Hotel Union Brygge som tilbyr enkeltrom for kr. 929,- og dobbeltrom for kr. 1029,- inkludert frokost. Bruk bookingkode: MUSIKK2020 og ta kontakt med hotellet via telefon 32 21 70 00 eller mail co.unionbrygge@choice.no

Program

MANDAG
10:30: Registrering og morgenkaffe.
11:00: Velkommen!
11:05-12:00: Hvordan lage mer miljøsmarte produksjoner?
12:00-12:45: Lunsj.
12:45-13:30: Hva finnes på innsiden?
13:30-14:30: Vedlikeholdsrutiner og reparasjoner vi kan gjøre sjøl: Backline del 1.
14:30-14:45: Pause.
14:45-16:00: Vedlikeholdsrutiner og reparasjoner vi kan gjøre sjøl: Backline del 2.
16:00-17:30: Omvisning på Union Scene og Drammens Teater
18:00-21:00: Felles middag på Union Scene.

TIRSDAG
09:00-09:30: Morgenkaffe.
09:30-09:35: Velkommen til dag 2!
09:35-10:00: Grønt skifte innen kulturen.
10:00-10:4: Hvordan gjøre gode investeringer.
10:45-11:00: Pause.
11:00-12:30: Vedlikeholdsrutiner og reparasjoner vi kan gjøre sjøl: PA anlegget del 1.
12:30-13:15: Lunsj.
13:15-15:00: Vedlikeholdsrutiner og reparasjoner vi kan gjøre sjøl: PA anlegget del 2.
15:00-15:15: Pause.
15:15-15:30: Presentasjon av Kulturroms nye prøveordninger.
15:30: Takk for i år!

Hvordan lage mer miljøsmarte produksjoner?

Miljø er på dagsordenen som aldri før. Men hva kan du som jobber med teknisk konsertproduksjon egentlig gjøre? Linnéa Svensson har jobbet med arrangement i mer enn 20 år og leder oss gjennom en seanse med innsikt i praktiske tiltak og en samtale med Daniel Sørensen og Linn Margrethe Skoie som deler sine tips og triks. Det blir selvsagt også rom for at publikum kan dele erfaringer og diskutere. Hva er vel bedre en enda smartere produksjoner som også er bedre for miljøet?

Linnéa Svensson
Hva finnes på innsiden?

En digital mikser er på samme måte som en smarttelefon i bunn og grunn en datamaskin. Men hva består egentlig denne typen teknisk utstyr av i form av komponenter og materialer? Hva er utfordringene med dagens elektronikkforbruk, hva kan vi gjøre for å løse dem og hvorfor saksøker Apple en norsk reparatør for å ha fikset en iPhone? Kaja Juul Skarbø fra Restarters Norway kommer på besøk for å vise og fortelle.

Kaja Juul Skarbø
Vedlikeholdsrutiner og reparasjoner vi kan gjøre sjøl : PA anlegget

Hans Arne Mehus fra Scandec gir oss et grundig teoretisk dypdykk og praktisk guide til hva vi bør være flinke til selv for å sikre at utstyret vårt virker som det skal og har lengst mulig levetid. For godt vedlikeholdt utstyr varer lenger og det er bra både for miljøet og lommeboka. Han tar oss videre i denne workshopen gjennom en del reparasjoner vi kan gjøre selv og demonstrer hvordan det gjøres.

Hans Arne Mehus
Vedlikeholdsrutiner og reparasjoner vi kan gjøre sjøl : Backline

Sakari Jäntti og hans Locomofon AS reparerer rørforsterkere, synthesizere, konsoller, mikrofoner og mye mer for profesjonelle studioer og noen av landets største artister. I dette foredraget tar han oss gjennom noen av de vanligste grunnene til at utstyr ender opp på benken hans, og hvordan vi kan forebygge dyre og unødvendige reparasjoner. Ved hjelp av praktiske eksempler viser han hvordan vi kan feilsøke og reparere utstyret selv.

Sakari Jäntti
Hvordan å gjøre gode investeringer

Det mest effektive vi kan gjøre for å hindre at teknisk utstyr alt for fort ender opp som miljøfiendtlig avfall og at vi bruker uforholdsmessig mye penger på reparasjoner, er å være nøye med å investere i utstyr av god nok kvalitet. I dette foredraget får vi servert et bedriftsøkonomisk perspektiv på forholdet mellom kvalitet og pris, samt noen strategier for å gjøre gode investeringer når det kommer til teknisk utstyr. Temaet presenteres av Marius Widerøe, CEO Konsertsystemer LLB AS.

Marius Widerøe
Grønt skifte innen kulturen

Ståle Sørensen er billedhugger, kulturpolitiker i Viken og varaordfører i Drammen kommune. Han besøker årets fagsamling for å gi oss et politisk blikk på det grønne skiftet innen kultur og teknologi. Hvilke muligheter åpnes for kulturen i en grønnere økonomi, der produksjonen av fysiske forbruksvarer skal ned?

Ståle Sørensen
Ståle Sørensen
Presentasjon av Kulturroms nye prøveordninger

Kulturrom lanserer fra 2020 nye prøveordninger, der vi åpner for at det kan søkes om tilskudd til kjøp av brukt utstyr og til vedlikehold/reparasjon av lys-/lydanlegg, som er kjøpt inn med tilskudd fra oss. Her får vi en presentasjon av prøveordningene og ser fram til konstruktive innspill og kommentarer fra salen.

StedUnion Scene
Dato: Mandag 3. og tirsdag 4. februar
Påmeldingsfrist: Onsdag 29. januar

Kontakt gjerne fagansvarlig Kjetil F. Wevling hvis du har spørsmål:
E-post: kjetil@kulturrom.no
Telefon: 21 37 88 14 / 920 41 471

Kulturrom på Blest

Guro Furunes PettersenAktuelt, Kurs og kompetanse, Ukategorisert

Kulturrom (tidl. Musikkutstyrsordningen) er tilstede under Blest som arrangeres i Førde 17.-18. jauar.

Blest ble for første gang arrangert på Eid i 2011 av det regionale kompetansesenteret Brak. Siden har festivalen vært på reisefot i hele fylket. I 2019 ble stiftelsen Sunnfjord Musikkfest ansvarlig for å utvikle og drive festivalen videre i Førde.

Blest presenterer et aktuelt fagprogram med spennende foredrag og panel der man også får sjansen til å møte lokal og nasjonal musikkbransje. I tillegg presenterer Blest den beste nye musikken fra artister og band tilknyttet Vestlandet.

Møt oss

Kulturrom tar turen og vil gjerne møte deg. Sammen med andre kloke hoder er vi en del av programposten Spør ein venn hvor du kan få svare på alt du brenner inne med.

Når: Lørdag 18. januar klokken 16:00-16:45
Hvor: Torsheim