Søknadsfrist lydmålingsutstyr: 1. mai!

Marte EvenrudAktuelt

Musikkutstyrsordningen (MUO) ønsker å sette lydnivåer på konserter i fokus, og da er et lydmålingssystem et viktig verktøy. Spillesteder kan nå søke MUO om tilskudd til dette.

Søker får tilskudd til et komplett system som består av PC med nødvendig software, lydkort, mikrofon og system-kalibrator. Vi har valgt å bruke ett system, Wavecapture RT-Capture 3, slik at alle målinger og logger har de samme parameterne.

Alle som får tilskudd plikter å gjøre lydmålinger å gjøre lydmålinger på alle konserter/klubbkvelder med rytmisk musikk (dvs. rock, populærmusikk, jazz, verdensmusikk, folkemusikk og elektronisk musikk inkl. undersjangre) og laste disse opp til en server.
Lydmålingssystemet skal være fastmontert og skal kun brukes til lydnivålogging. Rapportene fra målingene og tilhørende lydfiler vil bli brukt i undersøkelses- og forskningsøyemed, for å bidra til økt kunnskap om lydforhold og akustikk. Mottaker av utstyret er ansvarlig for at ikke uvedkommende får tilgang på disse dataene.

Lydmålingssystemet har to ulike guidelines dere kan velge mellom når dere klargjør systemet for bruk. Den ene baserer seg på Helsedirektoratets veiledende grenseverdi på 99 dBA (Leq 30 min) fra deres publikasjon IS-0327 «Musikkanlegg og helse» og den andre baserer seg på en grenseverdi på 102 dBA (Leq 15 min). Vi gjør oppmerksom på at MUO verken kan eller vil sette grenser for hvor høyt dere skal spille.

Dette trenger du å vite:
Ut året 2018 gis tilskudd til lydmålingsutstyr uten krav til egenandel.

Kun spillesteder kan motta tilskudd til lydmålingssystem. De som får innvilget tilskudd må derfor oppfylle MUOs krav til spillested og MUOs generelle vilkår.

Søknadsskjemaet fylles ut og sendes inn med program for høsten 2017 og våren 2018. Søknaden skal leveres på e-post til postmottak@utstyrsordningen.no med emne: Søknad om lydmålingssystem – «navn på spillested».

Musikkutstyrsordningen kan etterspørre ytterligere informasjon og dokumentasjon ved behov.

Du laster ned søknadsskjemaet her.

Praksisplass sommeren 2018. Frist: 6. mai

Kjetil WevlingAktuelt, Kurs og kompetanse

En viktig del av MUOs kompetansesatsing er prosjektet Teknikk i Balanse, som startet opp i stemmerettsjubileumsåret 2013. Prosjektets formål er å bidra til bedre kjønnsbalanse på det konserttekniske feltet gjennom å oppmuntre og stimulere til at flere kvinner utdanner seg og finner jobb innen lys-, lyd- og sceneteknikk. Praksisplassprogrammet er en ordning der du får økt erfaring gjennom å jobbe for et konsertteknisk firma på en festival.

Målgruppen for praksisplassordningen er deg som studerer lys/lyd, er frivillig konserttekniker eller har noe praktisk erfaring innen lys-, lyd- eller sceneteknikk. Gjennom å delta i programmet får du økt kompetanse, verdifull yrkeserfaring og utvidet ditt profesjonelle nettverk. De med en del erfaring fra før kan også søke ordningen for å få mer eller annen praktisk erfaring, skaffe seg kontakter eller for å lære noe nytt. Vi tar en prat i forkant for å diskutere ønsker og mål for praksistiden.

Flere av de som tidligere har deltatt i praksisprogrammet har fått tilbud om flere oppdrag fra firmaet de har vært utplassert hos. Vi vil derfor anbefale at du søker praksisplass i nærheten av der du bor for å få maksimalt utbytte av ordningen. MUO og firmaene velger i samråd ut praktikanter etter endt søknadsrunde.

Du vil få svar på søknaden ca. 3 uker etter søknadsfristen og hvis du får tilbud om praksisplass har du 2 uker på å bekrefte at du ønsker den og signere avtale for praksisperioden. Alle praktikanter kan få dekket utgifter på inntil kr. 3.000,- for reise og inntil kr. 800,- pr. natt til overnatting av Musikkutstyrsordningen etter endt praksisperiode mot utfylt reiseregning og kopi av kvitteringer.

Assisterende lydtekniker
Som assisterende lydtekniker vil arbeidsoppgavene kunne bestå i å plukke utstyr på lager, pakke bil, delta på morgenmøte,  planlegging av linjeskjemaer, rigge backline, oppmikking av instrumenter på rullerisere, planlegging av sceneskift, utføring av sceneskift, plassere monitorer, rigge PA, rigge scene, rydding i utstyr o.l. Det vil mest sannsynlig ikke bli mulighet til å selv kjøre lyd under konserter.

Assisterende lystekniker
Som assisterende lysteknikerne vil arbeidsoppgavene kunne bestå i å delta på morgenmøte, å henge opp lys, adressere lys, fylle på røykmaskin, opp-/nedrigg av lysutstyr, backdroper og visuals under changeover og i noen tilfeller kjøre lys på konserter.

Assisterende stagemanager
Som assisterende stagemanager følger du stagemanager sine arbeidsoppgaver på en scene, og assisterer i organisering og logistikk i hele avviklingsfasen samt trolig i noen forberedelser (load-in, sound-check, changeover, show og load-out.)

NB! De konkrete arbeidsoppgavene vil variere noe fra firma til firma og fra produksjon til produksjon, så det ovennevnte er kun en generell oversikt over hvilke potensielle arbeidsoppgaver du kan forvente.

 

PRAKSISPLASSER (tidsperiodene er ikke 100% bekreftet ennå):

 • Malakoff Rockfestival på Nordfjordeid, ca. 18.-22. juli
 • Hove West på Tall Ships Races i Stavanger, ca. 24.-29. juli
 • Bright på Øyafestivalen i Oslo, ca. 5.-12. august
 • Lydteamet på Parkenfestivalen i Bodø, ca. 13.-19. august
 • Trondheim Lyd på Pstereo i Trondheim, ca. 16.-19. august

Du kan gjerne finne praksisplass selv, men for å få reisestøtte må den godkjennes av MUO. Du må være over 18 år for å delta i praksisprogrammet.

Kontakt gjerne fagansvarlige Kjetil F. wevling på kjetil@utstyrsordningen.no eller 21 37 88 14 hvis du lurer på noe.

Søknaden leveres elektronisk og du finner søknadsskjema her

Søknadsfrist er 6. mai 2018.

Foto: MUO

Trøbbel med å få levert søknad?

Marte EvenrudAktuelt

Søknadsportalen er for tiden ustabil, og vi opplever at mange søkere har problemer med lagringsfunksjonen. Vi jobber med å fikse feilen.

Søknadsfristen er derfor utsatt til 2. mars klokken 13.00.

Opplever du problemer med portalen, men ønsker å sende inn søknad med det samme? Under finner du søknadsskjemaet i word. Utfylt søknadsskjema og vedlegg sendes til post@utstyrsordningen.no

Fremføringsutstyr – Spillested

Fremføringsutstyr – Konsertarrangør

Øvingsutstyr – Øvingsanlegg

Musikkbinge – Øvingsanlegg

Akustiske tiltak – Spillested

Akustiske tiltak – Øvingsanlegg

Akustiske tiltak – Øvingsfellesskap

 

Vi beklager!

 

Musikkutstyrsordningen

post@utstyrsordningen.no

21 37 88 10

 

Foredrag om Teknisk Festivalproduksjon

Kjetil WevlingAktuelt, Kurs og kompetanse

Musikkutstyrsordningen utgir i disse dager en flunkende ny håndbok i teknisk festivalproduksjon og sender i den forbindelse forfatterne av boka ut på en omfattende foredragsturné. Det er gratis å delta og alle får med seg et eksemplar av boka hjem.

Norge er et land med svært mange festivaler og kulturarrangementer, der kvalitet på teknisk leveranse og avvikling er varierende. En god teknisk produksjon er helt avgjørende for at lyden blir bra, showet blir spektakulært, spilletider overholdes, sikkerhet ivaretas og at publikum, frivillige, artister og crew trives. Asbjørn Ebbesvik og Stig Aron Kamonen har lang erfaring som teknisk produsent og stagemanager på en rekke norske festivaler. I dette foredraget tar de dere gjennom hele prosessen fra starten av planleggingen til endt arrangement, og deler erfaringer fra sitt mangeårige arbeid.

Foredraget passer for festival- og konsertarrangører, produsenter, prosjektledere, scenemestere, crew og tekniske leverandører som ønsker å bidra til forutsigbarhet og bedret standard i produksjonene de er en del av.

Hovedtemaer:

 • Roller, ansvarsområder og organisasjonsstruktur
 • Produksjonsnivå
 • Arenaplanlegging
 • Prosjektering, budsjettering og leverandøravtaler
 • Teknisk spesifikasjon
 • Artist-advance
 • Produksjonsplan
 • Avvikling og tidsstyring
 • Bemanning og frivillige
 • HMS

KURSSTEDER:

Bergen, USF. Tirsdag 20. februar kl. 17.00-20.00

Hamar, Tante Gerda. Onsdag 7. mars kl. 17.00-20.00

Kongsberg, Energimølla. Mandag 19. mars kl. 17.00-20.00

Stavanger, Folken (Storsalen). Tirsdag 20. mars kl. 17.00-20.00

Trondheim, Kultursenteret ISAK. Onsdag 21. mars kl. 17.00-20.00 NB! Fullt!

Kristiansand, Coworx. Tirsdag 3. april kl. 17.00-20.00

Fredrikstad, Gamlebyen Kulturhus. Tirsdag 8. mai kl. 17.00-20.00

Oslo, Parkteateret. Onsdag 9. mai kl. 17.00-20.00 NB! Fullt!

Bodø, Stormen bibliotek, Mandag 14. mai kl. 17.00-20.00 NB! Fullt!

Tromsø, Tvibit, Tirsdag 15. mai kl. 17.00-20.00

KLIKK HER FOR PÅMELDING

Hvis du har spørsmål eller kommentarer, så kontakt gjerne fagansvarlig Kjetil F. Wevling på tlf. 920 41 471 eller e-post: kjetil@utstyrsordningen.no

Vel møtt!

Fagsamling for teknisk ansvarlige 13.-14. februar

Marte EvenrudAktuelt, Teknisk fagsamling

Sted: Tvibit, Tromsø
Dato: tirsdag 13. og onsdag 14. februar

Velkommen til fagsamling for teknisk ansvarlige, hvor årets tema er HMS og arbeidsforhold! Fagsamlingen er selvsagt gratis og vi spanderer lunsj begge dager og middag på tirsdagen.

 

PROGRAM

Tirsdag 13. februar, kl. 11.00-17.00: Foredrag om brannsikkerhet, foredrag om el-sikkerhet, foredrag om lydmåling, desibelnivåer og forebygging av hørselskader og foredrag om arbeid og helse ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Etter fagprogrammet inviterer vi til felles middag.

Onsdag 14. februar, kl. 10.00-16.00: MFO har innlegg om arbeidstider for konsertteknikere i et fagforeningsperspektiv, foredrag om hvordan å jobbe med HMS på et spillested ved Svein-Egil Hernes, kjønnsbalanse og arbeidsmiljø, paneldebatt der flere av temaene diskuteres med representanter fra ulike deler av bransjen.

 

REISESTØTTE

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) bidrar med reisestøtte til sine medlemmer på inntil kr. 2500,-. For å motta støtte, send reiseregningsskjema til en@musikerorg.no. Skjema finner du her: http://www.musikerorg.no/s.cfm/70-26/kontrakter-og-skjema

Norske Konsertarrangører (NKA) bidrar med reisestøtte på inntil kr. 1.000,- til sine medlemmer. Kontakt: anette@konsertarrangor.no for mer info.

 

PÅMELDING

Påmeldingsskjema finner du her

Mer informasjon kommer, følg med på event på facebook

Søknadsfrist: 1. mars 2018

Marte EvenrudAktuelt

Neste søknadsfrist er torsdag 1. mars 2018, og alle søknader må være sendt inn innen klokken 13:00.

Du kan søke MUO om tilskudd til:
– fremføringsutstyr: lydutstyr, lysutstyr og backline
– akustiske tiltak: for å bedre romakustikk/lydisolasjon i scenelokale
– øvingslokaler: bygging eller utbedring av øvingslokaler
– musikkbinger
– øvingsutstyr: sanganlegg, trommesett, gitarforsterker, bassforsterker og keyboard

Her kan du lese mer om de ulike tilskuddsområdene

Om det er noen du lurer på, ring oss, 21 37 88 10, eller sende e-post, post@utstyrsordningen.no. Vi hjelper gjerne!

I andre tildelingsrunde 2017 kom det inn 116 søknader med en total investeringssum på over 63.5 millioner. Det kom søknader fra alle fylker. 58 søknader fikk tilskudd med en samlet tilskuddsramme på over 10 millioner.

Tildelingene fordelte seg slik:
Fremføringsutstyr: 33 tildelinger 6.221.000 kr
Akustikk scenelokale: 1 tildeling 530.000 kr
Øvingsrom og musikkbinger: 8 tildelinger 2.398.400 kr
Øvingsutstyr: 16 tildelinger 917.700 kr
Totalt: 58 tildelinger 10.067.100 kr

Blant de 45 øvingsrommene som blir bygget, utbedret eller utstyrt med tilskudd fra Musikkutstyrsordningen, finner vi Ungdommens Hus i Alta. Huset fikk i andre tildelingsrunde i 2017 tilskudd av Musikkutstyrsordningen på kroner 400.000 til å kjøpe inn en musikkbinge. En musikkbinge er et ferdig øvingslokale som leveres klart til montering.

Bergen Internasjonale Kultursenter (bilde) var blant de 34 spillestedene og konsertarrangører som fikk tilskudd til å utbedre akustikk eller teknisk utstyr. Kunstsentret vil løfte sitt allerede etablerte publikumstilbud med tilskudd på 452.000 kroner fra Musikkutstyrsordningen til ny PA i Fensalen.

Foto: Familiekonserten med Che Sudaka under Bergen Internasjonale Musikkfestival 2017. Foto av Ruben Olsen.

Fordelt over 10 millioner kroner!

Marte EvenrudAktuelt

Pressemelding fra Musikkutstyrsordningen 24.11.2017:

Over 10 millioner til musikkutstyr!

Musikkutstyrsordningen (MUO) har fordelt over 10 millioner kroner til konsertsteder og øvingslokaler i hele landet!

– Alle skal ha mulighet til å spille og oppleve musikk, og da trenger man musikkutstyr, gode lokaler å øve i og gode scener å spille på, sier daglig leder i Musikkutstyrsordningen, Rhiannon Hovden Edwards, og legger til; kultur må finne sted – bokstavelig talt!

 

Det satses for fullt i Alta

Ungdommens Hus – Huset har fått tilskudd av Musikkutstyrsordningen på kroner 400.000 til å kjøpe inn en musikkbinge, et ferdig øvingslokale som leveres klart til montering. Bingen som skal til Alta er på 40m2, i motsetning til de fleste bingene som er på 25m2.

– Oj, oj, oj, dæven, kor stor e den? Må jo minst være like stor som halve kafeen, d e jo sjukt kult, kan vi liksom øve dær?? utbryter Jonathan Letzing, ett av fire medlemmer i elektronikabandet Stuck In North, som spiller og øver mye på Huset, i Alta.

– Huset består til dags dato av gamle lærerbrakker fra 80`tallet, lite egnet for musikk, så det er ingen tvil om at dette kommer godt med! Året 2018 skal bli et bråkete år! legger musikkansvarlig på Huset, Eirik Aune Hansen, til.

Huset er også blant de 34 spillestedene og konsertarrangører som får tilskudd til å utbedre akustikk eller teknisk utstyr. Alta kommune satser på ungdommen og har fått kroner 101.000 i tilskudd til lydutstyr til Huset. Også City Scene i Alta har fått tilskudd på 240.000 kr, som skal investeres i ny lydmikser til husets hovedscene, hvor Stuck In North allerede har fått muligheten til å spille.

 

Øvingslokaler fra nord til sør

Etter søknad til Musikkutstyrsordningen, og tilskudd på kroner 575.000, går Torsken kommune i Troms fra å ikke ha et eneste egnet sted der lokale band kan øve uforstyrret, til 2 fullt utstyrte musikkbinger!

– Endelig skal det bli skikkelige øvingsforhold for musikere og band i Torsken kommune, jubler kulturleder Kristian Kaurin!

Blant de 45 øvingsrommene som blir bygget, utbedret eller utstyrt med tilskudd fra Musikkutstyrsordningen, er det ikke bare i nord ildsjelene etablerer egnede øvingslokaler. Langt sør i landet, legges forholdene til rette for storband, rockeband og spelemannslag. Musikkens Hus Gjerstad i Aust-Agder har fått kroner 170.000 i tilskudd til å utbedret øvingsrom.

 

Internasjonale bredde på Vestlandet   

– Et tilskudd fra MUO til nytt høyttalersystem vil bety et gigantisk løft for Bergen Internasjonale Kultursenter, som ikke har mulighet til en slik investering på egenhånd. Senteret rommer allerede et godt og varierte kulturuttrykk med musikk fra mange ulike verdensdeler, både innen tradisjonsmusikk og moderne musikk. Dette vil gjøre oss bedre rustet til å ta imot artister og andre aktører, og øke kulturproduksjonen, slik at vi kan tilby gode kulturopplevelser for et bredt og flerkulturelt publikum i Bergen, sier daglig leder Synnøve Eide i Bergen Internasjonale Kultursenter, som har fått tilskudd på kroner 452.000 til ny PA i Fensalen.

 

Ukommersiell booking i Oslo

-For oss på Kafé Hærverk er midler fra MUO til stor hjelp og helt nødvendig for å sikre videre drift med hovedvekt på ny og grensesprengende musikk. At vi kan ha alt utstyret vi trenger, for alle typer musikkarrangementer på stedet, gjør arbeidet mye lettere og frigjør midler til ukommersiell booking, forteller Vegard Heskestad daglig leder på Kafé Hærverk.

Kafé Hærverk som holder til på Hausmania Kulturhus i Oslo, har fått tilskudd på kroner 225.000 til backline og lydutstyr.

 

Mer musikk på Østlandet

Daglig leder Stian Fredrikstad ved Retro Bar på Raufoss, som har fått tilskudd av Musikkutstyrsordningen på kroner 92.000 til lyd- og lysutstyr, forteller:

-En gledelig nyhet for Retro Bar på Raufoss! Dette tilskuddet fra MUO betyr at vi får mulighet til å kjøpe utstyr vi har manglet. Vi har vært veldig heldige som har mange lokale musikere og band som har stilt opp for oss og lånt oss nødvendig utstyr. Så en stor takk til de! Men med konserter hver helg gjennom hele året, med alt fra lokale musikere til kjente artister, vil det bli enklere for både band og arrangør når alt av utstyr er på plass til enhver tid.

BB Lydverket, en klubbscene på Lillehammer med plass til 90 publikummere, har også fått tilskudd til fremføringsutstyr, hele 68.000 kroner til innkjøp av backline. Daglig leder i Musikkutstyrsordningen, Rhiannon Hovden Edwards, håper at disse gode prosjektene inspirerer andre til å søke. Neste søknadsfrist er 1. mars 2018, og det er løpende søknadsfrist for øvingsfellskap.

———————-

Kontaktperson presse:

Rhiannon Hovden Edwards, telefon: 916 05 070

1. Foto: Workshop fra et av musikkrommene på Huset. Foto: Mada Suhr Pettersen.
2. Foto: Familiekonserten med Che Sudaka under Bergen Internasjonale Musikkfestival 2017. Foto: Ruben Olsen.
3. Foto: Konsert med Reflexions In Cosmos. Foto: Petter Flaten Eilertsen.

 

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr. MUO har gitt tilskudd til ca. 180 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av ca 300 øvingsrom. Neste søknadsfrist er 1. mars 2018!

Les mer på musikkutstyrsordningen.no

———————-

Nøkkeltall andre tildelingsrunde 2017

I andre tildelingsrunde i 2017 kom det inn 116 søknader med en total investeringssum på over 63.5 millioner. Det kom søknader fra alle fylker. 58 søknader fikk tilskudd med en samlet tilskuddsramme på over 10 millioner.


Tildelingene fordelte seg slik:

Fremføringsutstyr: 33 tildelinger 6.221.000 kr

Akustikk scenelokale: 1 tildeling 530.000 kr

Øvingsrom og musikkbinger: 8 tildelinger 2.398.400 kr

Øvingsutstyr: 16 tildelinger 917.700 kr

Totalt: 58 tildelinger 10.067.100 kr

 

Tildelinger fordelt på tilskuddsområde

Tildelinger fordelt på fylke

 

MUO på Sørveiv 10.-11. november!

Marte EvenrudAktuelt

Musikkutstyrsordningen er selvfølgelig med på Sørveiv 2017, 10.-11. november!

Fredag 10. november mellom 1430 og 1600 holder Musikkutstyrsordningen satellittkontor i foajeen i Aladdin Kulturhus. Da sitter kurs- og kompetanseansvarlig Kjetil Wevling klar til å hjelpe deg med det du lurer!

Norske Konsertarrangører inviterer til debatt om fremtiden til norske konsertarrangører! Daglig leder  i Musikkutstyrsordningen, Rhiannon Edwards, er moderator og i panelet sitter det arrangører fra Ålesund (Synnøve Nesdal Sandnes), Kristiansand (Jan Kenneth Transeth) og Stavanger (Mariann Bjørnelv). Dette skjer lørdag 11. november klokken 1315-1405.

Du finner hele konferanseprogrammet til Sørveiv 2017 her

 

Løpende søknadsfrist for tilskudd til øvingsutstyr!

Marte EvenrudAktuelt, På forsiden

MUO har innført løpende søknadsfrist for øvingsfellesskap som søker om tilskudd til øvingsutstyr. Det vil si at søknaden kan sendes inn når utstyret trengs, uavhengig av søknadsfristene. Søknadene behandles forløpende hos MUO og det vil gå kjappere fra behovet oppstår til søknaden er besvart og utstyret kan kjøpes inn.

Du sender inn søknad her 

Øvingsfelleskap er band som øver i samme lokale eller musikkverksteder, musikklubber, bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag og storband. Øvingsutstyret MUO gir tilskudd til skal være tilgjengelig for felles bruk i øvingsfellesskapet.

Øvingsutstyr er trommesett, gitarforsterker, bassforsterker, keyboard og sanganlegg (høyttalere til øvingsbruk, liten mikser og sangmikrofoner), der tilskuddet gis etter standardsatser. Øvingsutstyr kan også være feler, trekkspill, slåttetrommer til folkemusikklag, eller annet utstyr som må til for å øve. Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter.

Du finner standardsatser samt vilkår på MUOs nettside