KOMPLETT PROGRAM FOR FAGSAMLING TEKNISK ANSVARLIGE 2019

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden, Teknisk fagsamling

Programmet til årets fagsamling for teknisk ansvarlig er nå komplett! Hvert år arrangerer MUO i samarbeid med Norske Konsertarrangører (NKA) en todagers konferanse med relevante foredrag og sosialt samvær for deg som er teknisk ansvarlig på et spillested.

En samling for faglig påfyll

Årets tema har vi kalt «Lydmåling og hva som påvirker det vi måler» og det blir foredrag og debatter om akustikk, valg av PA, hensiktsmessig scenelyd og en presentasjon av de første resultatene fra lydmålinger foretatt på spillesteder over hele landet.
Vi spanderer middag på tirsdagen, lunsj begge dager og setter opp felles buss til LLB på onsdagen. Det er som alltid gratis å delta på fagsamlingen og NKA bidrar med reisestøtte for sine medlemmer. Hjertelig velkommen skal du være!

PROGRAM

Dypdykk i lydmålingens verden

Svenske Dan Bävholm har holdt på med lydmåling og lydmålingssystemer lenger enn de fleste. Han har bl.a. vært med på å utarbeide de svenske dB grensene og er også mannen bak WaveCapture. I løpet av tre bolker tar han oss med på et skikkelig dypdykk i lydmålingens verden. Vi får et innblikk i hva som befinner seg under panseret på systemene, praktisk guide til god bruk, utfordringer, internasjonale trender og lovverk og han byr gjerne også på noen skrøner fra den virkelige verden.

Foreløpige resultater av lydmålinger på spillesteder i Norge

Musikkutstyrsordningen har gitt tilskudd til rundt 130 lydmålingssystemer, som er utplassert på spillesteder over hele landet. Alle disse deltar i et nasjonalt kartleggingsprosjekt, der vi ønsker å få oversikt over lydnivåer på konserter og etter hvert også kunne si noe om hvilke faktorer som spiller inn på dette. Bård Støfringsdal (Cowi) har i høst gått gjennom målingene på et utvalg av spillesteder og presenterer i denne sesjonen de første funnene fra prosjektet.

Akustiske utfordringer og mulige løsninger

I denne sesjonen møter vi den internasjonalt anerkjente akustikeren Margriet Lautenbach fra Peutz Group i Nederland. Utgangspunktet for diskusjonen er «the relationship between natural acoustics and loudness» og i den sammenheng vil hun gå inn på bl.a. hvordan akustikken i scene- og publikumsrommet påvirker lydbelastningen, hensiktsmessig akustikk i forhold til musikksjanger, utfordringer med flerbrukslokaler, variabel akustikk og ulike akustiske tiltak. Samtalen ledes av Bård Støfringsdal.

Hvordan velge riktig PA

Det er vanskelig å snakke om hensiktsmessige lydnivåer og god lydkvalitet uten å gå i dybden på samspillet mellom PA anlegget og rommet det skal brukes i. Helge Bentsen (lydtekniker og PA-tuner) vil i denne sesjonen diskutere hvordan å velge riktig PA system ut fra rommet og bruken, point source vs. line array, delay systemer, plassering, tuning/voicing m.m.

Hva er god scenelyd og hvordan oppnå det for lydteknikere og musikere

God og inspirerende scenelyd er for mange musikere en forutsetning for å levere varene live, men kanskje innebærer ikke god scenelyd det samme for en rockegitarist med forkjærlighet for 100 watts Marshall amper fra 70-tallet og en lydtekniker som prøver å holde seg innenfor dB grensene på en liten klubb i Sveits. I denne sesjonen diskuterer Synne Stenersen (lydtekniker og systemtekniker monitor på festivaler som Vinjerock, Kongsberg Jazzfestival og Rjukan Rock) og Linn Nystadnes (musiker, lydtekniker og teknisk ansvarlig på Revolver) hva som er hensiktsmessig scenelyd for musikere og lydtekniker.

Strategier for å mikse god lyd i utfordrende rom innenfor forsvarlige lydnivå

Ikke alle rom er like enkle å jobbe i, men kanskje finnes det noen triks man kan dra fram fra verktøykassa og teste ut når arbeidsforholdene er alt annet enn optimale. Stig Aron Kamonen (lydtekniker og daglig leder i OnCue) og Anders Aasebøe (lydtekniker og teknisk ansvarlig på Sentralen) stiller seg spørsmålet «hvilke strategier kan vi benytte oss av for å mikse god lyd i utfordrende rom innenfor forsvarlige lydnivåer?».

Plan for dagene

Tirsdag 5. mars
10.30-11.00: Registrering og kaffe
11.00-12.00: Hvordan fungerer lydmålingssystemer
12.00-12.15: Pause
12.15-13.00: Praktisk guide til god bruk av lydmålingssystemer
13.00-13.45: Lunsj
13.45-14.30: In depth på RT3
14.30-15.15: Foreløpige resultater fra lydmålinger på spillesteder i Norge
15.15-15.30: Pause
15.30-16.45: Akustisk utfordringer og mulige løsninger
17.00-19.30: Middag på Melahuset

Onsdag 6. mars
09.00-09:30: Morgenkaffe
09.30-10.30: Hvordan velge riktig PA
10.30-11.30: Hva er god scenelyd og hvordan oppnå det både for lydtekniker og musikere
11.30-11.45: Pause
11.45-12.45: Strategier for å mikse god lyd i utfordrende rom innenfor forsvarlige lydnivå
12.45-13.30: Lunsj
13.30-14.15: Panelsamtale NB: UTGÅR
13.30: Felles avreise til LLB med buss

NB! Mindre endringer i programmet kan tilkomme.

REISESTØTTE
Norske Konsertarrangører (NKA) bidrar med reisestøtte på inntil kr. 1.000,- til sine medlemmer. Kontakt Guro Furunes Pettersen på guro@konsertarrangor.no for mer info.

Praksisplass for lys- og lydteknikere i etableringsfasen

Thomas AslaksenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Musikkutstyrsordningen (MUO) har fått innvilget en søknad fra EU gjennom prøveordningen «Training Scheme for Young Music Professionals», som administreres av Music Moves Europe. Vi ser nå etter fire unge lysteknikere og fire lydteknikere i etableringsfasen til å delta i programmet, som vil bestå av praksisperioder i et utleiefirma, på et spillested, i et turnerende crew og på klubb i et annet Europeisk land. Praktikantene vil tilbring ca. 1-2 uker hvert sted i tidsrommet september 2019 til mars 2020. Søknadsfrist søndag 7. april. Foto:Stian Raa

Bakgrunn

Konsertvirksomhet er i dag hovedinntektskilden til svært mange artister og det er viktigere nå enn noensinne å levere bra liveshow. Dette er vanskelig å gjennomføre uten nøkkelpersonell på lyd og lys med høy kompetanse. Parallelt med denne utviklingen har mulighetene for å ta høyere utdanning i Norge innen lysteknikk/-design i stor grad forsvunnet og de lydtekniske utdanningene har hatt en dreining mot studioproduksjon på bekostning av livelyd. Dette er selvsagt uheldig for livebransjens utvikling og selv kandidater med bachelor innen lydteknikk vil kunne finne det vanskelig å gå rett inn og gjøre en hensiktsmessig jobb f.eks. for et utleiefirma uten ytterligere relevant arbeidserfaring.

Praksisplassprogrammet har som mål å bidra til å bøte på dette gapet mellom tilgjengelig høyere utdanning og faktiske behov for kvalifisert personell i konsertbransjen. Deltakerne får samtidig utvidet sitt profesjonelle nettverk, noe som er avgjørende i en bransje hvor få jobber utlyses offentlig og en stor del av arbeidet skjer på frilans basis.

Målgruppe

Vi ønsker å tilby programmet til fire lydteknikere og fire lysteknikere/-designere i etableringsfasen. Det kan f.eks. bety at du har tatt formell utdanning og ønsker relevant arbeidserfaring. At du er selvlært, men har en god del praktisk erfaring. Har utdanning innen beslektede lyd-/lysfag, men ønsker å heller jobbe med konsertteknikk e.l. Det er uansett en forutsetning for deltakelse at du har et brennende ønske om å jobbe med dette profesjonelt på heltid. Vi gjør oppmerksomme på at dette ikke er et utdanningsopplegg, men et rent praksisprogram med arbeidserfaring, så det forutsettes at du i utgangspunktet har den teoretiske fagkunnskapen som trengs for å løse arbeidsoppgavene på en tilfredsstillende måte. Praksisplassprogrammet er selvsagt åpent for deltakere av alle kjønn og du må være over 18 år for å delta.

Praksisperioden

Deltakerne vil etter planen tilbringe rundt to uker i et utleiefirma, to uker på en konsertscene i Norge, én uke med et turnérende crew og én uke på en konsertscene i et annet Europeisk land, fordelt på våren og høsten. De ulike praksisplassene representerer et bredt spekter av ulike relevante arbeidsplasser og de har ulike roller i bransjen samt forskjellige arbeidsområder/-metoder det vil være hensiktsmessig å ha god kjennskap til. Det vil også gi deg et bredt profesjonelt nettverk og variert arbeidserfaring. De konkrete utleiefirmaene, spillestedene og artistene er ikke satt på forhånd, siden vi ønsker å finne praksis i nærheten av der deltakerne bor. Det vil være snakk om større profesjonelle utleiefirmaer, spillesteder og crew.

Praktikantene vil ha én kontaktperson hvert sted de er utplassert, som gir opplæring, arbeidsoppgaver og veiledning etter en forhåndsavtalt praksisplan. Du vil i tillegg ha en fast mentor, som følger deg gjennom hele praksisperioden på 6 måneder.

Praktisk info

MUO dekker faktiske kostnader til reise og overnatting i forbindelse med praksisplassprogrammet etter nærmere avtale og du vil i tillegg få en sum utbetalt per praksisdag etter fastsatt sats, som kompensasjon for eventuell annen tapt arbeidsinntekt. Skriftlig avtale for praksisperioden underskrives før praksisperioden begynner.

Forventet behandlingstid på søknadene er ca. 3 uker fra søknadsfristen.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med fagansvarlig Kjetil F. Wevling hvis du har spørsmål.

E-post: kjetil@utstyrsordningen.no

Tlf.: 21 37 88 14

Søknadsportalen er nå åpen

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Årets første søknadsrunde er i gang og søknadsfristen er 1. mars kl 13:00.
Vi utvider nå søkeberettigede fra å bare gjelde rytmisk musikk, til også å omfatte flere musikksjangre (kor, korps og klassisk), samt amatørteater- og frivillig teaterformål.
I den anledning har vi opprettet en ny søknadsportal.

Utvidelse av ordningen

MUO er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Ordningen skal sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for fremføring av rytmisk musikk. Nå er altså ordningen utvidet.

Utvidelsen av MUO betyr at ordningen ikke lenger kun vil administrere offentlige tilskudd til spillesteder, klubber, arrangører og øvingsfellesskap. Midlene MUO disponerer vil nå også gå til tilrettelegging av gode egnede kulturarenaer for flere musikksjangre og kulturuttrykk.

MUO ble i tillegg 05.10.2018 tildelt et ekstraordinært tilskudd til utvidelse av ordningen til å inkludere utstyr relatert til amatørteaterformål.

Les mer om tilskuddsområdene her

Workshop: Kreativ Lyssetting

Thomas AslaksenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Christel Alsos - Fotograf Jens Storaker

Christel Alsos Live med lys av Daniel Sørensen. Foto: Jens Storaker

Lysdesign er en viktig del av det kunstneriske uttrykket artister formidler. Så hvordan får man til unike og spennende shows med det vanligste lysutstyret vi finner på små og mellomstore scener? I denne workshopen skal Daniel Sørensen (Dagny, Nico & Vinz, CC Cowboys) gi oss tips til hvordan å lage kunstnerisk flotte og praktisk gjennomførbare lysshow.

Praktisk tilnærming
Denne praktisk rettede workshopen tar for seg alternative og kreative måter å bruke det mest vanlige lysutstyret man finner på mindre spillesteder og hvordan vi med ganske enkle grep kan gjøre en produksjon mer spennende og skape en god kunstnerisk visuell signatur til en opptreden.

Vi tar utgangspunkt i det utstyret som er tilgjengelig på venue og spør hvordan dere ville bruket det og hvorfor. Vi vil også bringe inn små scenografiske elementer, som kan forsterke sceneutrykket vesentlig.

Workshopen ledes av lysdesigner og konseptutvikler Daniel Sørensen. Målgruppen er lysteknikere tilknyttet spillesteder, lysdesignere som samarbeider med artister, artister som ønsker å gjøre liveshowene sine mer interessante og generelt alle lysinteresserte som vil ha litt inspirasjon og faglig påfyll. Det vil ikke bli gitt grunnleggende lysteknisk opplæring, så noen forkunnskaper er en fordel.

Christel Alsos Live med lys av Daniel Sørensen. Foto: Mads Suhr Pettersen

Daniel Sørensen
Daniel Sørensen er frilans lysdesigner og konseptutvikler, som hovedsakelig har sitt virke innen turnerende lysdesign for artister som Dagny, Nico & Vinz, CC Cowboys, Pantha Du Prince m.fl. Etter flere år på veien har han opparbeidet betydelig erfaring, som han gjerne deler videre til andre lysdesignere og -teknikere.

Steder:
HAMAR. Gregers. Mandag 11. mars kl. 17.00-20.00
BODØ. Stormen Kulturhus, Store Sal. Tirsdag 12. mars kl. 17.00-20.00
FREDRIKSTAD. Gamlebyen Kulturhus. Mandag 18. mars kl. 17.00-20.00 NB: AVLYST!
KRISTIANSAND. Østsia Kulturhus. Tirsdag 19. mars kl. 17.00-20.00
BERGEN. USF, Røkeriet. Tirsdag 26. mars kl. 17.00-20.00 i samarbeid med BRAK
TRONDHEIM. Byscenen, Store Sal. Mandag 1. april kl. 17.00-20.00
STAVANGER. Folken. Tirsdag 2. april kl. 17.00-20.00 i samarbeid med STAR
PORSGRUNN. Studenthuset Fabrikken. Tirsdag 23. april kl. 17.00-20.00
TROMSØ. Driv. Onsdag 24. april kl. 17.00-20.00
OSLO. Parkteatret. Mandag 13. mai kl. 17.00-20.00 (Fullbooket)

Fagsamling for teknisk ansvarlige

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden, Teknisk fagsamling

Tradisjonen tro arrangerer vi også i år fagsamling i samarbeid med Norske Konsertarrangører (NKA), hvor vi byr relevante foredrag og sosialt samvær for deg som er teknisk ansvarlig på et spillested. Årets tema har vi kalt «Lydmåling og hva som påvirker det vi måler», så her er det bare å glede seg til to spennende og innholdsrike dager! Vi spanderer middag på tirsdagen, lunsj begge dager og setter opp felles buss til LLB på onsdagen. Det er som alltid gratis å delta på fagsamlingen og NKA bidrar med reisestøtte for sine medlemmer. Hjertelig velkommen skal du være!

Sted: Melahuset, Oslo (Mariboes gate 8, rett ved Rockefeller)
Dato: Tirsdag 5. og onsdag 6. mars 2019.


PROGRAM

Tirsdag 5. mars kl. 11.00-17.00: Vi starter tirsdagen med besøk av Dan Bävholm, som i tillegg til å være mannen bak WaveCapture har vært med å utarbeide de svenske dB grensene og jobbet mange, mange år med lydmåling. Han gir oss et dypdykk i lydmålingssystemer generelt, hva som befinner seg under panseret på systemene, praktisk guide til god bruk, internasjonale trender og lovverk, utfordringer og byr gjerne også på noen skrøner fra den virkelige verden. Etter dette presenterer akustiker og entusiast Bård Støfringsdal (Cowi) noen foreløpige resultater av lydmålinger foretatt rundt på klubber i Norge og det blir foredrag om hvordan akustikken i scene- og publikumsrommet påvirker lydbelastningen og det vi måler. Den akustiske bolken avsluttes med en samtale om hensiktsmessig akustikk i forhold til sjanger, utfordringer med flerbrukslokaler og akustiske tiltak. Etter vi er ferdig med fagprogrammet for dagen blir det felles middag på Melahuset med lett underholdning.

Onsdag 6. mars kl. 09.30-14.30: Vi starter onsdagen friskt med foredrag fra Helge Bentsen (lydtekniker og PA-tuner) om hvordan å velge riktig PA system, plassering, tuning/voicing m.m. Vi får en inngående diskusjon om hva som er hensiktsmessig scenelyd for musikere og lydtekniker med Synne Stenersen (lydtekniker for bl.a. Kvelertak) og Linn Nystadnes (teknisk ansvarlig på Revolver og musiker). Stig Aron Kamonen (lydtekniker og daglig leder i OnCue) og Anders Aasebøe (lydtekniker og teknisk ansvarlig på Sentralen) spiller så spørsmålet: «Hvilke strategier kan vi benytte oss av for å mikse god lyd i utfordrende rom innenfor forsvarlige lydnivåer?» Vi runder av fagsamlingen med paneldebatt om utvalgte tema fra årets program, før vi reiser i samlet lag til LLB.

REISESTØTTE
Norske Konsertarrangører bidrar med reisestøtte på inntil kr. 1.000,- til sine medlemmer. Kontakt Guro Furunes Petters på guro@konsertarrangor.no for mer info.

HVORDAN LÅTE BRA LIVE

Kjetil WevlingAktuelt, På forsiden

Konsertvirksomhet er i dag hovedinntektskilden for svært mange artister og derfor er det å være et steinbra liveband nå viktigere enn noensinne. Å ha gode låter og se bra ut er selvsagt viktig, men det kan fort falle gjennom live hvis bandet ikke også låter steinbra.

I dette foredraget får vi et innblikk i både lydteorien og ulike praktisk-tekniske tilnærminger vi kan ta for å få et band til å låte så bra som mulige live, selv uten flere dager med profesjonell pre-produksjon eller engang å reise med egen lydtekniker. Noen av temaene vi skal gjennom er bl.a. frekvenser, decibel, refleksjon, utstyrsvalg, tiltak, problemstillinger, produksjon og selvsagt kommunikasjon mellom musiker og lydtekniker. Målgruppen er musikere og lydteknikere i etableringsfasen, samt alle andre som er opptatt av god lyd på konserter.

Kursholderne er musiker Håkon Sagen (Gabrielle, Shining m.fl.) og lydtekniker/produksjonsleder Johan Kristian Berntsen (Highasakite, Sivert Høyem m.fl.)

MELD DEG PÅ HER

STAVANGER. TOU Scene, Maskinhallen. Tirsdag 5. februar kl. 17.00-20.00 i samarbeid med STAR.

BERGEN. USF, Røkeriet. Mandag 29. april kl. 17.00-20.00 i samarbeid med BRAK.

KRISTIANSAND. Samsen Kultuhus. Tirsdag 30. april kl. 17.00-20.00 i samarbeid med SØRF.

NB! Flere datoer for høsten 2019 kommer nærmere sommeren.

Send inn søknad her

MusikkutstyrsordningenAktuelt, På forsiden

Musikkutstyrsordningen jobber for tiden med å utvikle et nytt system for innsending av søknader.

Skal du søke om tilskudd til øvingsutstyr som øvingsfellesskap eller om tilskudd til akustisk forprosjektrapport finner du søknadsskjema her:
Øvingsutstyr – Øvingfellesskap
Forprosjekt – Øvingsanlegg
Forprosjekt – Spillested

Dette er pdf’er du kan skrive i, men husk å lagre pdf-skjemaet før du fyller ut.
Søknaden fylles ut og sendes sammen med vedlegg på e-post til postmottak@utstyrsordningen.no innen søknadsfristen.
Neste søknadsfrist er 1. februar klokken 13.00.

Fra og med neste ordinære søknadsfrist, som er 1. mars, vil flere musikksjangre samt amatørteater- og frivillige teaterformål kunne søke Musikkutstyrsordningen om tilskudd. Vi jobber med å revidere vilkår og søknadskjemaer, så dette vil komme etterhvert. Har du spørsmål? Ring oss gjerne, 21 37 88 10, eller send oss en epost, post@utstyrsordningen.no.

Hva skjer i 2019?

MusikkutstyrsordningenAktuelt, På forsiden

I 2019 skjer det flere spennende ting!

Neste søknadsfrist, 1. mars 2019, kan flere sjangere og kulturuttrykk søke om tilskudd hos Musikkutstyrsordningen. Blant annet åpner vi for søknader fra amatørteater og frivillig teatervirksomhet.

Fagsamling for teknisk ansvarlig
Tradisjonen tro blir det også i 2019 fagsamling med mange relevante foredrag/kurs og sosialt samvær for deg som er teknisk ansvarlig på et spillested. Fagsamlingen legges til samme uke som LLB-messen og vi skal denne gangen være på Melahuset sentralt i Oslo. Hold av datoene!

Tid/sted: 5. og 6. mars i Oslo.

Følg med i arrangementet på facebook for mer informasjon og påmelding

Kursserie: Kreativ lyssetting
Denne praktisk rettede workshopen tar for seg alternative og kreative måter å bruke det mest vanlige lysutstyret man finner på mindre spillesteder og hvordan vi med ganske enkle grep kan gjøre en produksjon mer spennende og skape en god kunstnerisk visuell signatur til en opptreden. Målgruppen er lysteknikere tilknyttet spillesteder, lysdesignere som samarbeider med artister, artister som ønsker å gjøre liveshowene sine mer interessante og generelt alle lysinteresserte som vil ha litt inspirasjon og faglig påfyll. Workshopen ledes av lysdesigner og konseptutvikler Daniel Sørensen (Dagny, Nico & Vinz, CC Cowboys, Pantha Du Prince m.fl.).

Tid/sted: Mars, april og mai over hele landet.

Kursserie: Hvordan låte bra live?
Konsertvirksomhet er i dag hovedinntektskilden for svært mange artister og derfor er det å være et steinbra liveband nå viktigere enn noensinne. I dette foredraget får vi et skikkelig dypdykk i både lyd-teorien bak og ulike praktiske tilnærminger vi kan ta for å få et band til å låte knallbra live, selv uten ukesvis med profesjonell pre-produksjon eller engang å reise med egen lydtekniker. Noen av temaene vi skal innom er bl.a. frekvenslære, utstyrsvalg, dempetiltak, lytting og kommunikasjon mellom musiker og lydtekniker. Målgruppen er musikere og lydteknikere i etableringsfasen, samt alle andre som er opptatt av god lyd på konserter. Foredragsholderne er musiker Håkon Sagen (Gabrielle, Shining m.fl.) og lydtekniker/produksjonsleder Johan Kristian Berntsen (Highasakite, Sivert Høyem m.fl.).

Tid/sted: Våren og høsten 2019 over hele landet.

God jul og takk for 2018!

MusikkutstyrsordningenAktuelt, På forsiden

I 2018 kom det inn nesten 290 søknader fra hele landet til Musikkutstyrsordningen. Det ble søkt om investeringer i teknisk utstyr og lokaler på over 110 millioner. Det ble fordelt over 26.5 millioner til 184 søknader. På bildet ser dere noe av det som har blitt skapt med tilskudd fra Musikkutstyrsordningen i 2018!

Det ble bygget og utstyrt 4 øvingsrom hos Haukås Rockeakademi i Bergen. Bø Ungdomsklubb i Vesterålen fikk i sommer ny musikkbinge til å øve i. Ulabrand i Hokksund fikk tilskudd til akustiske utbedringer av øvingslokalet sitt. Vindafjord kommune i Rogaland har bygget 6 øvingsrom. Rockeklubben AlaRock i Bardu kjøpt inn lydutstyr og backline til AlaRock scene.

Foto 1: Haukås Rockeakademi. Foto av Sveinung Myrjord.
Foto 2: Bø Ungdomsklubb. Foto av Ivan Andreassen.
Foto 3: Ulabrand. Foto av Trond Wagelid.
Foto 4: Vindafjord kulturskule. Foto av Anne Kristine Lilleskog Andersen.
Foto 5: Rockeklubben AlaRock. Foto av Rockeklubben AlaRock. 

Statsbudsjettet 2019: Musikkutstyrsordningen utvides

MusikkutstyrsordningenAktuelt, På forsiden

Musikkutstyrsordningen (MUO) tilføres fem millioner for utvidelse til flere musikksjangre samt amatørteater- og frivillige teaterformål.

Daglig leder i MUO, Rhiannon Hovden Edwards, er glad for oppdraget og anerkjennelsen av MUO som en viktig ordning for landets kulturarenaer.

– Tilgangen til gode arenaer er like viktig for å skape kulturaktivitet som den er for idrettsaktivitet. Jeg er derfor veldig glad for å se at kulturministeren nå løfter frem kulturarenaer som et satsingsområde, sier hun. – Vi gleder oss til å gjennomføre oppdraget vi har fått med å utvide ordningen, og til å bidra til å utvikle nye, gode kulturarenaer! Nå vil mer kultur finne sted – bokstavelig talt.

 

Styrking av kulturarenaer

– For oss er det viktig at alle skal ha muligheten til å utøve og oppleve et mangfold av kultur uansett hvor de bor. Da er tilgang til gode kulturarenaer en viktig forutsetning, sier kulturminister Trine Skei Grande.  – Vi vil styrke satsingen på kulturarenaer, og har derfor gitt Musikkutstyrsordningen oppdraget med å utvide ordningen til en kulturutstyrsordning som åpner for flere sjangre. I første omgang er ordningen tilført 5 millioner kroner til utvidelsen.

– Fem millioner et godt signal om politisk vilje til videre satsing, fortsetter Edwards.  – Vi har imidlertid vært tydelige på at behovet for friske midler ved en sjangerutvidelse er 30 mill., så vi er fortsatt et godt stykke unna det vi mener er nødvendig for å sikre en solid utvidet kulturordning, sier hun.

 

Tilskudd til utvidelse av ordningen

MUO er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Ordningen skal sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for fremføring av rytmisk musikk. Nå utvides ordningen.

Utvidelsen av MUO betyr at ordningen ikke lenger kun vil administrere offentlige tilskudd til spillesteder, klubber, arrangører og øvingsfellesskap. Midlene MUO disponerer vil nå også gå til tilrettelegging av gode egnede kulturarenaer for flere musikksjangre og kulturuttrykk.

MUO ble i tillegg 05.10.2018 tildelt et ekstraordinært tilskudd for 2018 på 5 mill. til utvidelse av ordningen til å inkludere utstyr relatert til amatørteaterformål.

– Vi vet at lokaler og teknisk utstyr er den fremste kostnadsdriveren for amatørteater og frivillige teaterformål. Vi ser frem til å kunne bidra til å skape bedre arenaer også for dette feltet, sier Edwards.

 

Dette sier statsbudsjettet om utvidelsen (s. 74 i Prop. 1S 2018-2019):

Musikkutstyrsordningen (MUO) har som formål å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. I tråd med Stortingets anbefaling i Innst. 14 S (2014–2015) ble MUO evaluert i 2015. Evalueringen anbefalte å utvide ordningen til å omfatte alle musikksjangre. I 2017 leverte By- og regionforskningsinstituttet NIBR rapporten Evaluering av Kulturdepartementets tilskudd til amatørteaterfeltet. Den anbefalte å etablere en ordning tilsvarende MUO som retter seg mot amatørteatergrupper. Kulturdepartementet har på bakgrunn av disse evalueringene gitt MUO oppdraget med å utvide ordningen til en kulturutstyrsordning som åpner for flere sjangre. Ordningen foreslås tilført 5 mill. kroner i 2019 fra avsetningen til amatørteater- og frivillige teaterformål.         

Ekstraordinært tilskudd for 2018 på 5 mill. er bevilget under kap. 323, post 78, innenfor avsetningen til amatør- og frivillig teaterformål (jf. Prop. 1 S (2017–2018) og Innst. 14 S (2017–2018).

————–

Kontakt:
Daglig leder Rhiannon Hovden Edwards
rhiannon@utstyrsordningen.no
Mob.: 916 05 070

 

Foto: Ilja C. Hendel