Fordelingsutvalgsmøte 12. og 13. desember

SteinarAktuelt

I uke 50, nærmere bestemt mandag 12. og tirsdag 13. desember kommer fordelingsutvalget sammen for å diskutere seg frem til hvem som blir tildelt tilskudd i 2 runde av 2011.
Vedtakene vil bli sendt ut i løpet av uke 50.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2012

SteinarAktuelt

Vi er nå i gang med saksbehandling av søknadene som kom til andre tildelingsrunde i 2011, med frist for innlevering 1. september. Neste søknadsfrist er 1. mars 2012.

Les mer om søknadsprosessen her.

Husk at søknadsfrist for forprosjekt er løpende, les mer om det her.

Søknadsportalen er åpen!

SteinarAktuelt

Portalen er nå åpen, legg inn din søknad før 1. september.

Portalen har adresse: soknad.utstyrsordningen.no

NB! Søknadsfristen på forprosjekter er løpende!

Søknadsportalen åpner kl. 12.00, fredag 12. august

SteinarAktuelt

Høstens søknadsfrist er 1. september, og fra fredag 12. august kan du legge inn søknader i søknadsportalen. Vi håper på mange gode søknader, også i denne runden.

Vi ønsker gamle og nye søkere velkommen, og anbefaler alle å lese retningslinjene mens dere venter på å begynne å søke!

Søknadsfristen er nå over! Neste frist er 1.februar 2011.

SteinarAktuelt

Alle søknader må fylles inn elektronisk via vår søknadsportal.
Vi oppfordrer alle søkere til å lese retningslinjene før man begynner å skrive søknaden.

Søknadsportalen er oppgradert og du må derfor logge deg inn som ny bruker. På grunn av omleggingen vil du ikke ha tilgang til de søknadene som du eventuelt har levert inn tidligere. Dersom du ønsker tilgang til tidligere innsendte søknader, kontakter du Musikkutstyrsordningen som vil sende deg søknaden(e) på e-post.

Dersom du har behov for veiledning, er du velkommen til å kontakte oss på telefon 21 37 88 10 fra mandag til fredag mellom klokken 09.00 og 15.00.

The old saying
burberry online shopOr is Lia Sophia Legit

Søknadsportalen åpner 12. august

SteinarAktuelt

Høstens søknadsfrist er 1. september, og vi håper på mange gode søknader i denne runden.

Vi ønsker gamle og nye søkere velkommen, og anbefaler alle å lese retningslinjene mens dere venter på å begynne å søke.

13, 4 millioner fordelt til øvingslokaler og konsertscener

SteinarAktuelt

– MUO har i denne runden tildelt støtte til store og små prosjekter og tiltak over hele landet, og mange musikere og band vil dra nytte av disse tildelingene i mange år fremover. Det samme gjelder for publikum, som gjennom MUOs utstyrsprogram for spillesteder og konsertarrangører får en bedre konsertopplevelse gjennom at det satses på bedre infrastruktur, sier leder for fordelingsutvalget Ola Stave.

MUO vil særlig trekke frem Kristiansand som i denne tildelingsrunden får komplettert tre scener. Kick, som er byens hovedscene for rytmisk musikk, ble i 2009 lydisolert ved hjelp av økonomisk støtte fra MUO og Kristiansand kommune. Gjennom denne tildelingsrunden er spillestedet nå ferdig utstyrt med både lyd og lysutstyr. I tillegg er TrashPop, som har tilhold på Charlies Bar, og Samsen Kulturhus som er Kristiansands ungdomsscene, tatt opp i MUOs utstyrsprogram. Alt ligger nå til rette for at Kristiansands arrangørmiljøer kan gjøre flere og bedre konserter for hele byens befolkning.

– For få år siden så det mørkt ut for arrangørmiljøet i Kristiansand. Kick hadde restriksjoner i forhold til konserttider og lydnivå som gjorde det vanskelig å gjennomføre gode arrangementer. Gjennom denne satsingen som nå har vært i byen fremstår Kristiansand som en mer attraktiv kulturby enn tidligere, sier styreleder i MUO, Arnfinn Bjerkestrand.

Tildelingene fordeler seg på følgende måte;

Fremføringsutstyr 5 186 500
Øvingsutstyr 1 329 000
Akustiske tiltak 1 325 500
Musikkbinger 5 575 000

Tilskudd og utstyrsprogram
MUO tildeler støtte på to måter. Støttemottakere som mottar større utstyrspakker får tildelt bruksrett til utstyr som eies av MUO, såkalt utstyrsprogram. Støtte til blant annet akustiske tiltak, musikkbinger og mindre utstyrspakker gis som tilskudd. Vedtakene som inngår i utstyrsprogram er konfidensielle i forhold til kostnadsramme. Dette på grunn av reglene som gjelder for offentlige anskaffelser.

Kontaktperson MUO; Styreleder Arnfinn Bjerkestrand 91684281

Se hele tildelingen her >>