Ny Norsk Standard for akustikk i musikkrom

SteinarAktuelt

Akustikken er den viktigste egenskapen for rom der det øves og framføres musikk. Utøverne er avhengige av rommets klang for å kunne spille godt og utvikle seg, og publikum får ikke den musikkopplevelsen de forventer, hvis ikke de akustiske forholdene er gode.

Trine Tveter med komiteen for akustikk i musikkrom
Adm. dir. Trine Tveter med store deler av arbeidsgruppen som har utviklet NS 8178.

Nå er det kommet en ny Norsk Standard for akustikk i musikklokaler som gir kriterier for lydforholdene i landets øvingslokaler og mindre konsertsaler, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse.

Du finner mer informasjon på Standard Norge sine nettsider

Her finner du pressenotat fra lanseringen av musikkstandarden

I know how we’ll address let’s have him be kidnapped by Klingons
wandtattooSeventeen Fashion Journal Hits Stands

Søk MUO-praksisplass hos Rikskonsertene!

SteinarAktuelt

«Hvis du bare rekrutterer fra halvparten av befolkningen går du glipp av halvparten av talentene».

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk i hele landet.
Tilskuddene går til fremføringsutstyr og akustiske tiltak til spillesteder, til bygging og oppgradering av øvingsrom, til øvingsutstyr og musikkbinger og er spredt på alle fylker i hele landet.
Det tekniske feltet har vært i rivende utvikling de siste 30 årene. Dette stiller stadig økende krav til kunnskapen og kompetansen hos brukerne av den tekniske infrastrukturen. Derfor har MUO utpekt nettopp denne typen kompetanse som satsningsområde. Et viktig element i satsningen er arbeidet for å bedre kjønnsbalansen på feltet.
MUO har derfor startet prosjektet Kvinner & Konsertteknikk (K&K), en satsning på kvinner innenfor konsertteknikk, produksjons- og turnéledelse. Et av rekrutteringstiltakene i prosjektet er Praksisplassprogrammet.

PRAKSISPLASS er en ordning hvor du får praktisk erfaring gjennom å jobbe sammen med en tekniker, og/eller turnéledere i planlegging og avvikling av turné.

Musikkutstyrsordningen og Rikskonsertene samarbeider om praksisplass innenfor feltet konsertteknikk og turnéledelse. I Rikskonsertene inngår praktikantordningen i likestillingsprosjektet, Balansekunst, som fokuserer på kjønnsbalansen innenfor alle deler av konsertproduksjon. Musikkutstyrsordningen administrerer praksisplassordningen og formidler kontakt mellom søkere og oppdragsgiver (her: Rikskonsertene).

Målgruppe
Målgruppen for ordningen er jenter som studerer og/eller har noe praktisk erfaring som lyd-, lys-, backlinetekniker, produksjonsleder og/eller turnéleder. Det er en fordel med førerkort.

Praksisplassen
Rikskonsertene (RK) er et produksjonshus og et kompetansesenter, og Norges største formidler av levende musikk til barn og unge. Institusjonen er også landets største arbeidsgiver for frilansmusikere, med over 800 ulike utøvere på turneer hvert år. Konsertvirksomheten omfatter nær 10 000 konserter årlig til skoler og barnehager. RK har også en omfattende internasjonal virksomhet, og det totale publikumstallet er ca 1.3 millioner per år. Skolekonsertene er del av Den kulturelle skolesekken, og gjennomføres i tett samarbeid med alle landets fylker.

Som praktikant vil du være med på et oppstartsmøte hos Rikskonsertene før praksisperioden starter, der du vil få informasjon om virksomheten og oppgavene du er tiltenkt. Du vil få en arbeidsavtale, attest og egne kontaktpersoner som følger deg opp i perioden.

Generell målsetning
– Økt kompetanse og utvikling
– Kjennskap til det praktiske yrkeslivet

Økonomisk støtte
Det vil være mulig å få dekket kostnader for eksempel for reise og overnatting dersom du skal ha praksisplass et annet sted enn du er bosatt, dette gjelder også evt. praksisplass i utlandet.

Tid og tidsrom
Praksisperioden skal gjennomføres mellom 1. august og 15. desember. Minimum antall timer: 50 timer. De fleste praksisplassene vil være på skolekonsertturneer. Det er vanligvis 2-3 konserter hver dag, og konsertene foregår på dagtid i ukedagene.

Hvordan søke
Last ned og benytt ”Søknadsskjema Praksisplass”
Ferdig utfylt søknad sendes til post@utstyrsordningen.no

Søknadsfrist er 10. mai 2015

young girl sweaters within 1800s
chanel shoesPrinted Silk Fabrics Sewing Tips

Fagsamling for teknisk ansvarlig – 25. og 26 februar 2014!

SteinarAktuelt, Teknisk fagsamling

Fagsamlingen er en årlig møteplass for teknisk ansvarlig på scener rundt i landet med fokus på erfaringsutveksling og faglig påfyll. Samlingen er også en god mulighet til å møte andre som jobber i samme bransje.

I år er samlingen lagt til Cosmopolite i Oslo. Faglig vil samling dreie seg om god lyd i gode rom.

Her finner dere foreløpig program!

Fagsamlingen er forbeholdt teknisk ansvarlig på spillesteder og hos konsertarrangører. Samlingen er gratis og inkluderer både mat og drikke. Reise og opphold må deltaker selv stå for. Medlemmer av Norsk Rockforbund kan i etterkant søke reiserefusjon opptil 1000 kroner per klubb/spillested.

Påmelding skjer til post@utstyrsordningen.no. Ved påmelding ber vi deg oppgi fult navn, e-postadresse og hvor du er teknisk ansvarlig.

efficiency most typically associated with recycling where possible more aged dress wear back up in a
woolrich outletIdeas for a Model Photo Shoot

MUO på Trondheim Calling 2014!

SteinarAktuelt

Trondheim Calling er et regionalt musikkbransjetreff som finner sted i Trondheim 30. januar – 1. februar.

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Godt utstyr og gode lokaler er et helt grunnleggende behov for å kunne drive med forsterket musikk og siden 2009 har MUO tildelt opp mot 30 millioner årlig til tiltak som gir gode forhold for øving og fremføring i hele landet. I tillegg arrangerer MUO fagsamlinger, kurs og andre kompetansetiltak på det tekniske feltet. Hva kan Musikkutstyrsordningen gjøre for deg? Fokus denne gangen vil være på helårsarrangøren, men alle er velkomne. Musikkutstyrsordningen vil informere, svare på spørsmål, og lytter gjerne til de erfaringene og utfordringene dere har. Neste søknadsfrist er 1. mars.

Hva: Helårsarrangøren
Når: Fredag 31.januar kl 13.00-14.00
Hvor: NTNU Kunstakademiet

Les mer om Trondheim Calling og se program her!

Søk tilskudd til musikkutstyr og øvingslokaler!

SteinarAktuelt

Det er nå mulig å sende inn søknad til Musikkutstyrsordningen.

Musikkutstyrsordningen gir tilskudd til:
– Fremføringsutstyr
– Øvingsutstyr
– Akustiske tiltak
– Øvingslokaler
– Musikkbinger

Neste søknadsfrist er 1. mars!

Har du spørsmål hjelper vi deg gjerne! Send en e-post til post@utstyrsordningen.no eller ring oss på 21 37 88 10.

For å starte på en elektronisk søknad bruker du den blå knappen «Søk tilskudd» på høyre side.

How To Dress 5 Pounds Lighter
Isabel Marant SneakerFall accessories trends interview with George Kotsiopoulos

16,3 millioner til artister og arrangører

SteinarAktuelt

KeSera på Parken Ungdomsklubb i 2011. Foto av Håvard Jørstad

Pressemelding fra Musikkutstyrsordningen 27. november 2013:

I sin andre tildelingsrunde bevilger Musikkutstyrsordningen 16,3 millioner kroner til 85 tiltak innenfor pop, rock, jazz, blues og folkemusikk landet over.

Tildelingene går til lokale ildsjeler og musikkprosjekter i 18 av landets fylker, og nær halvparten skal brukes på bygging og utbedring av øvingsrom.

I Kulturtrutredningen 2014 påpekte Enger-utvalget at bedre tilgang til gode øvings- og fremføringslokaler er ett av de viktigste tiltakene for å få et lokalt kulturløft.

– Musikkutøvelse er landets mest populære aktivitet, men det er stor mangel på lokaler som egner seg til øving. Vi er derfor veldig glade for at tildelingene denne runden vil gi 40 nye øvingsrom som skal stå klare i løpet av 2014, sier daglig leder i Musikkutstyrsordningen Rhiannon Hovden Edwards.

Dette vil innebære at minst 150 band eller ca. 1000 utøvere får tilgang til steder som er tilrettelagt for øving. I tillegg er det gitt 39 tilskudd til øvingsutstyr, som betyr at omtrent 120 band får bedre øvingsforhold.

– Videre får 30 større og mindre spillesteder og konsertarrangører fra Agder i sør til Finnmark i nord tilskudd til lyd- og lysutstyr, noe som vil gi både utøvere og publikum bedre forhold for å utøve og oppleve musikk i nærmiljøets fremføringslokaler, forteller Edwards.

Kollektiv jubel for øvingslokaler

Da tildelingen fra Musikkutstyrsordningen ble kjent, var gleden stor flere steder i landet. På Vestvågøy i Lofoten kunne Meieriet kultursenter ta i mot et tilskudd på 750 000 kr til bygging av tre øvingsrom.

– Takk! Fantastisk! utbryter prosjektleder for Meieriet kultursenter, Jann-Magne Kasteng-Jakobsen,  – Dette betyr en ny hverdag for alle band som i dag øver rundt omkring i kjellere og lagerrom her i vår region. Pengene skal brukes til å anlegge nye og akustisk meget gode bandøvingsrom.

Kalbakken i Groruddalen i Oslo er også blant dem som har fått tilskudd til 15 nye øvingsrom. Stefan Skånseng, på vegne av Dragsuget AS, sparer ikke på entusiasmen.

-Det er helt fantastisk at vi har fått tilskudd! Dette gjør at vi kan realisere et sårt tiltrengt og veldig bra prosjekt. Med disse øvingslokalene skal vi tilrettelegge for et musikalsk miljø på tvers av etnisitet og alder i en spennende bydel i enorm vekst. Vi satser på å være i gang med driften i januar. Nå gleder vi oss stort til å komme i gang med bygginga!

Tildelinger til hele landet

Det er stor variasjon og bredde i tildelingene fra Musikkutstyrsordningen, både geografisk, sjangermessig og aldersmessig.

– Mange flotte prosjekter over hele landet har fått tilskudd, bl.a. har Tingvoll Blueslag og Smøla Bluesklubb i Møre og Romsdal fått tilskudd til fremføringsutstyr, mens Røros får en splitter ny musikkbinge, forteller Edwards før hun fortsetter, – På Dokka i Oppland mottar Parken Ungdomsklubb (bildet) øvingsutstyr og i Kristiansand kan publikum glede seg til enda bedre konserter på Pir 6 med arrangøren Trashpop, som får tilskudd til lydutstyr. Notoddens nye storstue Bok og blueshuset er bevilget midler til konsertscenen.

I alt har alle fylker utenom Sogn og Fjordane fått tilskudd i denne runden. – Grunnen til at Sogn og Fjordane ikke har fått penger er rett og slett fordi de ikke har søkt, forklarer Edwards.

Kjempeløft til studenthuset Driv i Tromsø

Andre som kan juble over bevilgningene fra Musikkutstyrsordningen er Tromsøs studenter og musikkliv. De har fått nesten fire millioner kroner totalt i tilskudd.

– Med åpningen av nye Driv får Tromsø både en fantastisk hovedscene for forsterket musikk, samt en viktig scene for artistutvikling i Scene Hvit, sier Edwards. Hun forklarer at egnede lokaler og ordentlig utstyr er helt grunnleggende for å gi gode forhold for artistene og fine musikkopplevelser for publikum.

– Derfor har Musikkutstyrsordningen gitt tilskudd til akustisk tilrettelegging av begge scene, lyd og lysutstyr på Hovedscenen og supplerende teknisk utstyr på Scene Hvit, forteller Edwards.

Det er stort behov for øvingslokaler i Tromsø. Musikkutstyrsordningen har tidligere gitt tilskudd til bygging av øvingsrom i den gamle brannstasjonen og har nå også bevilget penger til bygging av tre øverom i tilknytning til Driv. Til sammen vil dette være viktige tiltak for å styrke rekruttering og videreutvikling av det aktive musikklivet i Tromsø.

– Dette er en utrolig stor dag for oss. Driv skal legge til rette for at nye band skal ha et sted og øve og vi skal legge til rette for å gi Tromsøs befolkning gode kulturelle opplevelser. Vi er svært takknemlig for tildelingen fra Musikkutstyrsordningen, jubler Esben Hoås Rygg, styreleder for studenthuset Driv.


Følg linken for fullstendig tildelingsliste, fylkesoversikt og oversikt med totalsummer og tall.

For lokale kontaktpersoner, intervjuer og høyoppløselige bilder kontakt: Daglig leder i Musikkutstyrsordningen, Rhiannon Edwards, telefon: 21 37 88 10, mobil: 916 05 070.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2014.

try to pick one that is durable
burberry schalFat Dogs Die Without Dacshund Diet Help

Kvinner & Konsertteknikk: Nettverkstreff #5

SteinarAktuelt

Mandag 4. november er det Kvinner & Konserteknikks 5. Nettverkstreff og Bary AS er vertskap!

1.januar ble Lydpartner og D´Light slått sammen til nytt selskap: Bary. De er totalleverandør av lyd, lys og scene, og har rundt 30 ansatte + frilansere.Vi får blant annet høre mer om driften deres, hvordan de rekrutterer teknikere, og hvordan de jobber med HMS. Det blir enkel middag, noe å drikke og reisebrev fra Plasa Show.

Si fra på prosjekt@utstyrsordningen.no om du kommer, eller meld deg på eventet på Facebook!

Oppmøte utenfor Sentrum Scene kl 17:15 for felles avreise. Du kan også møte oss hos Bary ca kl 18:00. Adressen er Ulvenveien 90B, 0581 Oslo.

There’s something far worse than death inside this prison
wandtattooHow to Wear Socks With Skirts

Kvinner & Konsertteknikk: Lys- og lydteknikk ABC

SteinarAktuelt

Kurs for kvinner som jobber med og rundt sceneproduksjoner og som må forholde seg til en teknisk rider

Har du noen gang stilt en tekniker et spørsmål og fått magiske uforståelige trylleformularer som svar?
Ønsker du å forstå mer av den tekniske rideren du får tilsendt fra artistene eller videresendt fra bookingsjefen?
Nå har du sjansen til både å øke din tekniske forståelse og stille alle de «dumme» spørsmålene!

Kurset er rettet mot kvinnelige produsenter og arrangører – kvinner som jobber med og rundt sceneproduksjoner og som til tider må forholde seg til en teknisk rider. Dette er ikke et riggekurs, men et kurs for en bedre teknisk forståelse og kompetanse.

Kurset går over en arbeidsdag og består av tre timer lys/scene før lunsj, og to timer lyd og en times oppsummering der vi går gjennom en teknisk rider – og forstår alt som står der!

Kursholdere:
LYS/SCENE: Silje Grimstad. Freelancer innen konserter, teater og dans.
LYD: Øystein Karlsen. Ansatt i AVAB-CAC, jobber hovedsaklig med konserter og TV.
Begge har over 10 års profesjonell erfaring som h.h.v. lys- og lydtekniker, har turnert omfattende med mange av Norges største artister og produksjoner, og er erfarne kursholdere.

Tid: Mandag 4. november (etterfølges av Nettverkstreff)
Sted: JohnDee, Torggt 16, Oslo
Kurs inkl lunsj er gratis!
Påmelding så snart som mulig og innen søndag 20. oktober til prosjekt@utstyrsordningen.no
Påmeldingen er bindende. Forrige kurs ble fulltegnet på få timer!

in an article in the New York Times entitled
chanel espadrilles flatsOne Piece Season 3 Part 4

Ny nasjonal standard for akustikk i musikklokaler ute på høring

SteinarAktuelt

Norsk Standard skriver:
«Det er i dag ca. 500 000 ulike musikkutøvere i Norge, både profesjonelle og amatører. Det bygges nye øvingsrom og saler uten at det er stilt krav til lydforhold. Det har lenge vært klaget over dårlige lydforhold for musikkøving. Kommuner bruker mye penger på kulturhus og øvingsrom i skoler, samfunnshus og andre steder, men de mangler et anerkjent verktøy som kan brukes for å stille krav til lydforhold for rom der det spilles musikk. Eksempelvis har korpsmusikken spesielt stor interesse i Norge, og de trenger store øvingsrom.

Akustikken er den viktigste egenskapen for rom der det øves og fremføres musikk. Utøverne er avhengige av rommets klang for å kunne spille bedre og utvikle seg. Tilhørerne får ikke den musikkopplevelsen som de forventer hvis ikke de akustiske forholdene er gode. Norsk Standard for musikkrom er utarbeidet i en bredt sammensatt arbeidsgruppe med medlemmer fra mange fagmiljøer. Disse er nå blitt enige om en standard. Standarden stiller krav til rommene etter musikkformen de skal brukes til; forsterket musikk, lydsvak musikk og lydsterk musikk.

Med denne standarden får brukerne, planleggerne, kommuner og andre i bransjen et verktøy som kan brukes til å skape gode lydforhold i nye og eksisterende rom og lokaler både for amatører og profesjonelle musikere».

Her finner du standarden og sender inn innspill. Svarfristen er 20. november 2013.

Saksbehandling

SteinarAktuelt

Årets siste søknadsfrist ligger bak oss og det har kommet inn mange gode søknader.

Hva skjer videre?

Søknaden behandles i første omgang av administrasjonen, som leverer sin innstilling til fordelingsutvalget, oppnevnt av Musikkutstyrsordningens styre. Fordelingsutvalget prioriterer og fatter vedtak i hver enkelt sak.

Saksbehandlingstiden vil avhenge av søknadsmengden, men søkere må forvente ca 12 uker fra søknadsfrist til søknaden er ferdig behandlet.

Vi kan ha behov for ytterligere dokumentasjon underveis i saksbehandlingen. Dersom vi trenger opplysninger eller har spørsmål til søknaden tar vi kontakt med deg. Sjekk derfor e-posten jevnlig og si ifra om du endrer e-postadresse.