Nye søknadsfrister for musikkbinge

SteinarAktuelt

Musikkutstyrsordningen vil i samarbeid med Norsk Tipping gi tilskudd til nye musikkbinger i 2010. Søknadsfristene er: 15. mars og 1. september

Til forandring fra 2009 vil det nå tildeles et flatt tilskudd på 200.000, til kjøp av en musikkbinge, transport, løft fra bil til tomt og montering.

Musikkbinger er fra 2010 et eget støtteområde i MUO. I første tildeling (2010 – 01, med søknadsfrist 15.mars) vil de kommuner som har fattet vedtak om finansiering av egenandel, og som har avsatt tomt til formålet bli prioritert. Videre settes det frister gjennom prosessen som følger:

Søknadsfrist: 15. mars
Saksbehandlingstid: 4 uker
Svarfrist tilsagnsbrev: 1. mai
Bestillingsfrist: 15. mai
Leveringstidsrom: 15. mai – 1. september
Rapporteringsfrist: en måned etter utplassering, senest 1. oktober.

Tildeling 2010 – 02
Fra og med søknadsfristen 1. september vil musikkbingene inngå i samme søknadssyklus som de øvrige støtteområdene, med årlige frister 1. september og 1. februar. Alle søknader skal da leveres via MUOs søknadsportal. Nærmere info om endringer dette vil medføre vil bli annonsert her på vår hjemmeside.

Ta gjerne kontakt med oss for veiledning til søknaden.

Les mer om musikkbinger

Søknadsbehandlingen er i gang

SteinarAktuelt

Vi takker for alle innkomne søknader til støtteområdene Fremføringsutstyr, Øvingsutstyr og Akustiske tiltak.

Alle søkere vil motta informasjon om saksgangen

Neste søknadsfrist er 1. september 2010, og søknadsportalen åpnes igjen i august.

Musikkutstyrsordningen på by:Larm

SteinarAktuelt

Musikkutstyrsordningen inviterer til frokost fredag og lørdag!

Hvor?
Leiligheten på Rockefeller (følg skilting fra hovedinngangen)

Hva?
Musikkutstyrsordningen spanderer dagens viktigste måltid med litt faglig snacks på toppen.
Vi har invitert gjester til å holde et kort faglig innlegg under frokosten, og lar deretter samtalen gå.

Når?
Fredag 19. feb 10:00 – 13:00 – med fokus på spillesteder og fremføringsutstyr
Innlegg ved Bård Flikke / Byscenen, Trondheim og Margrethe Berg / Buddy scene, Drammen

Lørdag 20. feb 10:00 – 13:00 – med fokus på øvingsfellesskap og øvingsutstyr
Innlegg ved Leiv Aspen / Rockforum og Trikkestallen, Trondheim og Ane Storås / Bergen kommune, bingeprosjektet

Vel møtt!

Vi har også stand på Royal Christiania Hotel. Kom innom og snakk med oss!

Takk for deltagelsen!

SteinarAktuelt

Vi vil takke alle som deltok på dialog- og informasjonsmøtene, og samtidig takke for alle de gode spørsmålene og innspillene dere kom med. Vi vil ta med oss alle tilbakemeldingene og bruke de i arbeidet med å gjøre MUO bedre i fremtiden.

Vi håper at også dere hadde godt utbytte av møtet!

Møtene fant sted i Tromø, Bodø, Trondheim, Molde, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Oslo og Hamar i uke 2 og 3.
Vi vil også takke samarbeidspartnerne våre ved disse møtene.

Søknadsportalen er åpen

SteinarAktuelt

Søknadsportalen er nå åpen, og vil være det fram til neste søknadsfrist som er 1. februar.
Dette gjelder alle søknader til Fremføringsutstyr, Øvingsutstyr og Akustiske tiltak (musikkbinger har ingen fastsatt søknadsfrist, og har eget søknadsskjema).
Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til din søknad.

Gå direkte til søknadsportalen her