Søknadsfrist 2. september

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Siste frist for å søke tilskudd denne runden er 2. september kl 13:00.

Rekordmye i tilskudd

I første tildelingsrunde i 2019 fordelte Musikkutstyrsordningen 25,8 millioner på 103 søknader, og dermed doblet vi antall tildelinger sammenlignet med 2018. Nå er det duket for den andre tildelingsrunden i 2019. Over 12 millioner kroner skal gi et løft til kulturarenaer, øvingsrom og lokale kulturaktører over hele landet. Søknadsfristen er 2. september.

Get high (3) Foto: Cornerteateret
Cornerteateret i Bergen fikk, i første tildelingsrunde, 838.000,- i tilskudd til et stort løft av lyden i Kongesalen, med kapasitet til 400 mennesker.
Foto: Cornerteateret

Trenger du hjelp?

Lurer du på om dere kvalifiserer til å søke tilskudd?
Usikker på hva du kan søke støtte til eller hva som kreves i en eventuell søknad?
Vi har laget en guide for å svare på disse spørsmålene:

Vi har også en veiledningsside med mye nyttig informasjon:

foto: David Zadig
PreForm fikk 324.000,- i tilskudd til en ny, permanent lysrigg vil scenen kunne tilby et høyt nivå innen sceneteknikk, infrastruktur og kompetanse, og gi et løft til hele regionen, i første tildelingsrunde.
Konsert Last Hurrah -foto: David Zadig

Om du ikke finner svar på spørsmålene du måtte ha, sitter vi klare til å hjelpe deg. Ikke nøl med å ta kontakt. Vi er her for å hjelpe deg:

Utvidelsen av MUOs mandat

Thomas AslaksenUkategorisert

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Nå har ordningen blitt utvidet til også å omfatte enda flere musikksjangre, scenekunst og amatørteater.

I 2019 fikk MUO et utvidet mandat og betydelig økt tilskuddsramme. Fra å være en ordning for kun rytmisk musikk gis det nå tilskudd på tvers av sjangre (rytmisk, kor, korps, klassisk) og også til flere kulturuttrykk – i første omgang utvidet til scenekunst og amatørteater.

Vi er også i gang med en navneendringsprosess som skal reflektere denne utvidelsen.

Mange søknader fra nye felt i første runde

Vi så allerede etter første søknadsrunde i 2019 at behovet for utvidelsen av mandatet var stort. Flere spennende prosjekter fra ulike musikksjangre fikk tilskudd til fremføringsutstyr, øvingsutstyr og akustiske tiltak. Det ble også tildelt midler til mange spennende amatørteater- og scenekunstprosjekter i første tildelingsrunde .

Get high (3) Foto: Cornerteateret
Foto Cornerteateret Bergen

Stort løft for Cornerteateret

En i de nye søkegruppene som fikk tilskudd ved forrige tildeling var Cornerteateret i Bergen. De fikk 838.000,- til et stort løft av lyden i Kongesalen, med kapasitet til 400 mennesker.
Marit Eikemo, daglig leder for Cornerteateret, mener tilskuddet gjør huset til en enda mer attraktiv arena:
«Dette er strålende nyheter for alle husets brukere! Fem og et halvt år etter at vi åpnet i nyrestaurerte lokaler i en av byens eldste verftsindustribygninger, har huset fullt belegg og er blitt den kunstneriske smeltedigelen og møteplassen som var målsettingen med etableringen. Med denne oppgraderingen med nytt PA-anlegg, monitoring og utvidet utstyrspakke blir det nå en enda mer attraktiv arena både til konserter, preproduksjoner, klubbkonsepter og opera.»

Senja Gospel Foto: Foto: Arne Ivar Hanssen.

Kor kan nå søke tilskudd

Senja Gospel fikk 37 500,- til lyd- og lysutstyr. Administrativ leder av Senja Gospel er svært takknemlig for tilskuddet:
«Tilskuddet betyr alt for Senja Gospel! Vi har stadig henvendelser fra nærområdet i Midt-Troms om vi kan bidra med noen sanger på diverse arrangementer, og da trenger vi virkelig utstyr som kan hjelpe oss med dette!»

Er du usikker på hva prosjektet deres kan søke om?

Ny runde med Hvordan Låte Bra Live-workshop

Thomas AslaksenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

Etter strålende tilbakemeldinger på vårens workshop i hvordan låte bra live, setter vi opp en ny runde i enda flere byer!

Konsertvirksomhet er i dag hovedinntektskilden for svært mange artister og derfor er det å være et bra liveband nå viktigere enn noensinne. Å ha gode låter og å se bra ut er selvsagt viktig, men det kan fort falle gjennom live hvis bandet ikke også låter bra.

Lydteori og praktisk tilnærming

I dette foredraget får vi et innblikk i både lydteorien og ulike praktisk-tekniske tilnærminger vi kan ta for å få et band til å låte så bra som mulige live, selv uten flere dager med profesjonell pre-produksjon eller engang å reise med egen lydtekniker. Noen av temaene vi skal gjennom er bl.a. frekvenser, decibel, refleksjon, utstyrsvalg, tiltak, problemstillinger, produksjon og selvsagt kommunikasjon mellom musiker og lydtekniker. Foredraget er for musikere og lydteknikere som er opptatt av god lyd på konserter, men passer også for personer i etableringsfasen

Kursholderne er musiker Håkon Sagen (Gabrielle, Shining m.fl.) og lydtekniker/produksjonsleder Johan Kristian Berntsen (Highasakite, Sivert Høyem m.fl.)

Tid og sted, høsten 2019:

Fredrikstad. Gamlebyen Kulturhus, onsdag 4. september kl. 17.00 – 20.00. I samarbeid med MØST

Bodø. Sinus, tirsdag 10. september kl 17.00 – 20.00. I samarbeid med RYK

Tromsø. Tvibit, onsdag 11. september kl 17.00 – 20.00. I samarbeid med RYK

Oslo. NB! Fullt! Parkeatret, tirsdag 24. september kl 17.00 – 20.00. I samarbeid med MØST

Trondheim. Kultursenteret ISAK, Coffee Annan, onsdag 2. oktober kl 17.00 – 20:00. I samarbeid med TEMPO NB: kun 60 plasser

Kongsberg. Kongsberg Musikkteater, tirsdag 8. oktober kl 18.00 – 21.00. I samarbeid med ØKS

Arendalsuka 2019

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Musikkutstyrsordningen er selvfølgelig tilstede under Arendalsuka. Og i år har kultur fått sin egen dag!

Kulturdagen arrangeres av en rekke kulturorganisasjoner og -nettverk i felleskap og finner sted på Arendalsuka torsdag 15. august fra kl 11.00 til midnatt, med flere arrangementer både i Bakgården og på skipet Gamle Oksøy.

Her er en oversikt over de ulike arrangementene vi arrangerer under årets Arendalsuka:

Debatt: Fra ord til handling! Kulturmelding i praktisk politikk

Det norske kulturpolitiske landskapet er under stor endring. Før jul fikk vi en ny kulturmelding, det pågår en regionreform, og debatten om oppgavefordeling mellom statlig og regionalt nivå har bidratt til å sette kultur på den politiske agendaen i større grad, og på en annen måte enn tidligere.
Kulturloven sier at alle skal ha muligheten til å utøve og oppleve kultur. Tilgang til egnede og utstyrte arenaer for kultur er grunnlaget for all kulturaktivitet. Vi inverterer noen av landets mest toneangivende kulturpolitikere til debatt i Bakgården og setter søkelys på ulike temaer som berører vårt felt.

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/11573

Kulturdagen: Kulturlunsj – Setesdalsmusikken: Snart verdensarv?

Kulturorganisasjonene inviterer til Kulturlunsj på Åpent skip.
Det blir lett servering, mingling og orientering om arbeidet med UNESCO- søknad fra Setesdal.
Det blir også musikk fra Kulturskolen i Arendal og fra Sigrid Kjetilsdotter Jore.
Sigrid Kjetilsdotter Jore er folkemusiker, kveder og danser fra Valle. Sigrid K. Jore er engasjert i musikken på mange felt. Hun er blandt annet med i folkemusikktrioen Raabygg og i Kulturpatrulja.

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/11803

Kultur på Åpent skip

På programmet:
• Henrik Syse om : «Kulturarv – does it matter? Noen filosofiske refleksjoner».
• Musikalsk innsalg av Jonas Alaska!

Det blir også lett servering og mingling.
Velkommen!

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/11813

Debatt: Dannelse og ytringsfrihet

Gjennom Kulturmeldingen trer dannelse tydelig frem som kulturministerens overordnede politiske prosjekt. Er dannelse og ytringsfrihet to sider av samme sak? Er dannelse en forutsetning for den offentlige samtalen og god kritikk – eller er bruken av dannelsesbegrepet nok en form for instrumentalisering av kunsten og kulturen?
Hva gjør et menneske og et folk dannet, og på hvilke arenaer foregår dannelsesutviklingen? Er kulturopplevelse og -deltagelse avgjørende for dannelse, og er det nødvendigvis slik at uten kulturen dør ytringsfriheten? Kan verdien av ytringsfrihet og prinsippet om armlengdes avstand tvert imot stå i motsetning til dannelse? Hvilke grep kan politikerne gjøre for å bedre forutsetningene for å sikre et stort ytringsmangfold?
Hvordan skal det faktisk leveres på dette politiske prosjektet? Hvilke verktøy finnes i verktøykassa, og hvem har ansvaret?

Les mer her: https://arendalsuka.no/event/user-view/10497

Kulturkveld på Åpent skip

Blir bedre kjent med oss!
Kulturorganisasjonene inviterer til etterfest på Åpent skip.

Kulturdagen arrangeres av Arrangørforum, Balansekunst, Kulturalliansen, Kunstnernettverket, Museumsforbundet og Musikkutstyrsordningen.

Årets første tildelinger er klare!

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

foto: David Zadig

I første søknadsrunde for 2019 kom det inn 202 søknader med en total investeringssum på 92,3 millioner kroner. Det ble fordelt 25,8 millioner kroner til 103 søknader. Noe som er en kraftig økning, sammenliknet med fjorårets første tildelingsrunde.

Foto: David Zadig/PreForm Sogn og Fjordane

Stort løft

Denne tildelingen vil gi et stort løft til kulturarenaer, øvingsrom, og lokale kulturaktører over hele landet. Økte bevilgninger fra Kulturdepartementet har sørget for en utvidelse av ordningen, slik at et bredere spekter av kulturaktører kan få tilskudd fra MUO. For første gang har derfor amatørteater, kor, korps og klassisk vært en del av søknadsbunken.

Get high (3) Foto: Cornerteateret
Cornerteateret i Bergen fikk 838.000,- i tilskudd til et stort løft av lyden i Kongesalen, med kapasitet til 400 mennesker.
Marit Eikemo, daglig leder for Cornerteateret, mener tilskuddet gjør huset til en enda mer attraktiv arena:
«Dette er strålende nyheter for alle husets brukere! Fem og et halvt år etter at vi åpnet i nyrestaurerte lokaler i en av byens eldste verftsindustribygninger, har huset fullt belegg og er blitt den kunstneriske smeltedigelen og møteplassen som var målsettingen med etableringen. Med denne oppgraderingen med nytt PA-anlegg, monitoring og utvidet utstyrspakke blir det nå en enda mer attraktiv arena både til konserter, preproduksjoner, klubbkonsepter og opera.»
Bilde: Fra forestillingen Get high. Foto: Cornerteateret

Fornøyd

Fungerende daglig leder i MUO, Kjetil F. Wevling, er svært fornøyd med runden.
«Med utvidelsen av MUOs mandat til å bli en sjangerfri ordning for musikk og i tillegg omfatte scenekunst kom økningen i årets spillemiddeltildeling svært godt med, og rekordmange nødvendige og etterlengtede prosjekter kan nå realiseres for å styrke kulturlivet over hele landet.» –Fungerende daglig leder Kjetil F. Wevling

Senja Gospel fikk 37 500,- til lyd- og lysutstyr. Administrativ leder av Senja Gospel er svært takknemlig for tilskuddet:
«Tilskuddet betyr alt for Senja Gospel! Vi har stadig henvendelser fra nærområdet i Midt-Troms om vi kan bidra med noen sanger på diverse arrangementer, og da trenger vi virkelig utstyr som kan hjelpe oss med dette!» Foto: Arne Ivar Hanssen.
Ål kulturhus har fått 817.000,- til fremføringsutstyr og 728.000,- til akustiske utbedringer, som vil styrke husets aktiviteter ytterligere. 3 øvingsrom skal bygges om og lydisoleres, og scenen skal utrustes med ny PA, monitorsystem og lys. Daglig leder i Ål Kulturhus, Anita Borrmann Skoglund (i midten) er veldig fornøyd med tilskuddet:
«For Ål kulturhus er gaven fra Musikkutstyrsordningen avgjørende for at vi skal kunne fylle vår nye sal, Sprang, med lyd- og lysutstyr i henhold til nasjonal standard. Sprang skal utvikles til å bli en attraktiv scene for både dans og musikk, ikke minst for å formidle musikkutrykk fra unge utøvere. I tillegg legger gaven til rette for tre helt nye øvingsrom, og dette i kombinasjon med husets eksisterende fasiliteter gjør at Sprang vil dekke nasjonale, regionale og lokale behov for øving, produksjon og framvisning. Som leder av Ål kulturhus er jeg ydmyk og svært takknemlig for den tilliten Musikkutstyrsordningen viser oss ved å støtte prosjektet.»
Foto: Nils Petter Moen.
PreForm legger til rette for at kunstnere har lokaler for kunstproduksjon og kunstnerisk utvikling. Huset brukes til konserter, teaterforestillinger, produksjonslokale med mer, og har samlet mange gode krefter for å realisere potensialet i Fjaler. Med 324.000,- i tilskudd til en ny, permanent lysrigg vil scenen kunne tilby et høyt nivå innen sceneteknikk, infrastruktur og kompetanse, og gi et løft til hele regionen! Daglig leder i PreForm AS, Ingrid Hansen, gleder seg enormt til å få lysriggen på plass:
«Såååå mange ganger vi har rigga opp og ned! Tenk at vi får ein fast scene med lys som faktisk henger der dei skal og ikkje må ned same kveld. Nå tar vi snart huset i daglig bruk til prøver, øvingar, utstillingar, visningar, konsertar; altså eit nytt liv for oss!»  
Bilde: Fra konsert med Last Hurrah. Foto:David Zadig

NB: Neste søknadsfrist er 2. september 2019!

Ny daglig leder i Musikkutstyrsordningen

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Karen Sofie Sørensen. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Karen Sofie Sørensen tiltrer som ny daglig leder av Musikkutstyrsordningen 1. august. Hun skal lede den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler i en spennende periode. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Gleder seg

Fra 2019 deler ordningen ut et større tilskudd til hele musikkfeltet på tvers av sjangre og også amatørteater. MUO er på vei til å bli en ordning for hele kulturfeltet.

«Å videreutvikle Musikkutstyrsordningen til en ordning for hele kulturlivet er en stor oppgave som jeg gleder meg til å ta fatt på. Med både politisk støtte og et stort behov i feltet har vi nå mulighet til å få på plass enda flere tilrettelagte kulturarenaer over hele landet» , sier påtroppende daglig leder Karen Sofie Sørensen.

Hun håper å kunne bidra til å samle krefter og vise enda tydeligere hvilke verdier som skapes i kulturfeltet når rammevilkårene er på plass.

«Tildelingene fra Musikkutstyrsordningen er avgjørende for at det finnes så mange bra lokaler for å utøve og oppleve musikk i Norge. Jeg har selv hjulpet mange scener og øvinsgfellesskap med søknader og sett hvilke positive ringvirkninger tilskuddet fra ordningen kan skape. Egnede arenaer er viktig for å bygge både grasrot og elite, men kulturfeltet har fremdeles langt igjen å gå før vi har den samme tilretteleggingen som idretten.» –Karen Sofie Sørensen.

Videreføring

De siste årene har MUO har også vært engasjert i prosjekter for å bedre kjønnsbalansen og jobbet målrettet for å øke kompetansen for de som driver med teknikk og konsertproduksjon. Dette er et arbeid hun ser fram til å videreføre.

Sørensen kommer fra stillingen som daglig leder på Bruket (bar og scene i gamle landbrukets hus i Oslo). Før dette har hun i tolv år vært aktiv i kulturlivet i Bergen og på Vestlandet og tar med seg mye relevant erfaring fra jobben som daglig leder i kompetansesenteret Brak. Med styreverv i Music Norway, Norske Konsertarrangører, Vill Vill Vest, kombinert med erfaring fra flere konsertscener og festivaler har hun bred innsikt i musikk- og kulturfeltets behov.

Karen Sofie Jørgensen gleder seg til å ta fatt på arbeidet med Musikkutstyrsordningen.
Foto: Jonathan Vivaas Kise

Styret i MUO: Rett person!

Styret i Musikkutstyrsordningen ser fram til det videre arbeidet med ny daglig leder på plass.

«MUO er en tilskuddsordning med stort nedslagsfelt, og jobben framover blir enda større og viktigere for å bygge grunnmuren for kulturlivet i hele landet. Vi er sikre på at Karen Sofie er den rette personen for å ta organisasjonen inn i en fase med utvidet oppdrag», sier styreleder i MUO Kjersti Vikør.

Nå skal MUO inn i en omfattende strategiprosess og vil lytte til hele feltet for å finne ut hvordan ordningen kan bidra til å løfte kulturfeltet og sikre forutsigbare arenaer og rammevilkår i mange år framover.

Ved spørsmål kontakt:
Styreleder Kjersti Vikør: 959 10 654
Påtroppende daglig leder Karen Sofie Sørensen: 99562373

Fra lager til musikkrom

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Ved Vahl skole, i hjertet av Oslo, ligger en gammel rektorbolig som har fått nytt liv. Et kjellerrom som før ble brukt til å lagre drikkeflasker og kjegler, er nå et kreativt samlingspunkt for unge som vil lære om og øve på musikk.

Utgangspunket

Sportsklubben Sterling er i utgangspunktet, som navnet tilsier, en klubb for idrett, der fotballen henger høyest. De har 12 lag i alderen 9 – 35 hvor tre av dem er rene jentelag.
Vi treffer Morgan Kornmo ved inngangen til den gamle rektorboligen, som nå er Sterlings klubbhus. Han er primus motor for mye av aktivitetene i Sterling.

”Jeg har jobbet med Sterling i ca. 6 år” sier han og leder vei ned i kjelleren.

Morgan Kornmo

Morgan begynte som trener for et av fotball-lagene da han flyttet til Oslo. Han har siden fått en enda større rolle i organisasjonen, og bruker store deler av sin fritid på arbeidet med ungdom i området. Han forteller at idretten er en viktig del av integreringsarbeidet og samholdet i bydelene Tøyen og Grønland. Men i 2015 ble han kontaktet av ungdommer som ønsket seg noe mer. Noe annerledes.


”De lurte på om ikke vi kunne fikse et musikkrom hvor de kunne øve og lage musikk etter skolen.” sier han og smiler. ”Jeg tenkte: For en god idè!”

Prosessen

Ved hjelp av kontaktnettverk og research ble det i 2016, opprettet et samarbeid med Øya-festivalen, som holdes i Tøyenparken. Her fikk festivaldeltakerne mulighet til å sponse Sterlings musikkrom med noen kroner. Og folk bidro. Etter at festivalstøvet hadde lagt seg og kronene var talt opp, hadde Sterling og Morgan sikret egenandelen som måtte til for å få tilskudd fra MUO. Søknaden ble innvilget våren 2017 og rommet var en realitet allerede samme høst.

Rommet

Det er lite, men ryddig. Og det er kult! Bilder av døde legender på veggene flankert av graffiti med ordene ”Tøyen” og ”Grønland” lyssatt av neon. Morgan forklarer at det var viktig for Sterling at rommet skulle oppleves som fett men også profesjonelt. De vil at når ungdommen kommer ned i kjelleren, så skal de føle at de er i et ordentlig studio, selv om det primært brukes til øving og demo-innspillinger. Rommet skal inspirere til å dykke inn i musikkproduksjon. Og det gjør det.

Fra vokalboksen i kjelleren på Sterling

For ungdommen

Morgan forteller om ungdommer som kommer fra lavinntektshjem, med brokete fortider og atferdsproblemer som nå har funnet en ny mening i hverdagen. De fleste bruker rommet for å leke. Men noen tar også arbeidet med musikken mer alvorlig. For litt siden ble en av Sterlings musikkrom-brukere plukket opp av det smått legendariske managementet Nora Collective

Dog understreker Kornmo at den viktigste funksjonen til rommet er tilgjengeliggjøring av utstyr som mange ellers ikke hadde hatt tilgang på, slik at de kan følge både små og store drømmer.

«Dream BIG» lyser mot ungdommen som øver i kjelleren
Rommet er akustisk tilpasset behovet til brukerne.
Topp moderne utstyr må til når ungdommen skal lage beats

Musikkutstyrsordningen styrkes med 12 millioner kroner

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

I fordeling av spillemidler til kulturformål for 2019 har Regjeringen økt tilskuddet til Musikkutstyrsordningen med 12 millioner kroner. Det ble også avsatt 5 millioner i Statsbudsjettet for 2019 til å utvide ordningen til en kulturutstyrsordning som åpner for flere sjangre.

For å få en fin ramme rundt annonseringen, ønsket kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande å besøke en de mange, flotte tiltakene som gjennomføres med støtte fra MUO. Vi inviterte henne derfor i forrige uke med til AKKS i Oslo, som allerede har et svært høyt aktivitetsnivå og i tillegg mange spennende planer fremover med støtte fra oss.
«Det er helt essensielt for oss at vi får midler gjennom Musikkutstyrsordningen. Vi kan ikke tilby det vi gjør i dag uten«, kunne daglig leder i AKKS Oslo Aria Fet Rødseth fortelle statsråden.

«Styrkingen av Musikkutstyrsordningen bidrar til at utøvere av musikk, teater og andre kulturuttrykk over hele landet får tilgang på flere gode øvingslokaler og gode arenaer for fremføring» – Trine Skei Grande

Musikkutstyrsordningen er viktig for den kulturelle grunnmuren

«Styrkingen av Musikkutstyrsordningen bidrar til at utøvere av musikk, teater og andre kulturuttrykk over hele landet får tilgang på flere gode øvingslokaler og gode arenaer for fremføring», sier kultur- og likestillingsministeren. Hun forteller videre at «dette er en konkretisering av målene i Kulturmeldingen og Frivillighetsmeldingen om å bidra til at det frivillige kulturlivet får flere og mer egnede lokaler til aktivitet».
Kulturministeren, som omtaler MUO som viktig for den kulturelle grunnmuren, kom også med en aldri så liten lovnad ved å si at regjeringen «kommer til å bygge dette videre og tror på at dette er en viktig satsing vi har».

Under besøket hos AKKS fikk Kulturministeren møte et av mange band som benytter seg av tilbudet AKKS leverer, med støtte fra MUO.
Til venstre: Aria Fet Rødseth og Kjetil F. Wevling.
Bak: From Scratch. Fremst: Trine Skei Grande.

Et tydelig signal og en god start

Vi er selvsagt veldig glade for at det blir en økning over spillemidlene i år, sier fungerende daglig leder Kjetil F. Wevling. 12 millioner kroner sender et tydelig signal og er en god start, så vi vil berømme Regjeringen for å igangsette en etterlengtet satsing på kulturarenaer. Det er spesielt gledelig å se at det også ligger inne en økning av tilskudd til regionale kulturbygg, noe som tyder på en bred satsing.

Det lenge vært bred politisk enighet bl.a. om at skråninger og hengemyrer ikke er spesielt godt egnet som fotballbaner, og det har vært jobbet systematisk i årtier med planverk og finansieringsmodeller for å sikre gode og hensiktsmessige anlegg til aktivitet. Og det er flott å se at det har fungert! Det er derfor med stor glede og forventning at vi nå registrer at den samme brede politiske enigheten er i ferd med å få et solid fotfeste, når det gjelder kulturlivets behov for tilrettelagte arenaer.

Bandet From Scratch spilte for kulturministeren.

Vi vet at det er svært store behov for tilgang til egnede kulturlokaler i hele bredden av kulturfeltet og å møtet dette behovet på en god måte vil kreve en målrettet satsing over tid. For eksempel er rundt 85% av alle lokaler som brukes til musikk ikke egnet til bruken. Tilgang til lokaler og utstyr er den fremste kostnadsdriveren for amatørteaterfeltet og halvparten av alle dansekunstnere mangler tilgang til lokaler de kan bruke til produksjon.

Derfor er vi forventningsfulle til at denne økningen er begynnelsen på en trinnvis opptrapping av tilskuddene, slik at vi kan ivareta hele feltet vi har ansvaret for på en hensiktsmessig måte. Spesielt nå som vi går fra å være en tilskuddsordning for det rytmiske feltet til en «kulturutstyrsordning» som inkluderer flere sjangere og kulturuttrykk.

Trine Skei Grande på plass hos AKKS Oslo for å dele nyheter om MUOs fremtid.

Alle bilder i artikkelen er tatt av MUO

Teknikk i Balanse 2019 – Søknadsfrist 1. mai

Thomas AslaksenAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

En viktig del av MUOs kompetansesatsing er prosjektet Teknikk i Balanse, som startet opp i stemmerettsjubileumsåret 2013. Prosjektets formål er å bidra til bedre kjønnsbalanse på det konserttekniske feltet gjennom å oppmuntre og stimulere til at flere kvinner utdanner seg og finner jobb innen lys-, lyd- og sceneteknikk. Praksisplassprogrammet er en ordning der du får økt erfaring gjennom å jobbe for et konsertteknisk firma på en festival.

Målgruppe – Hvem kan søke om praksisplass?

Målgruppen for praksisplassordningen er deg som studerer lys/lyd, er frivillig konserttekniker eller har noe praktisk erfaring innen lys-, lyd- eller sceneteknikk. Gjennom å delta i programmet får du økt kompetanse, verdifull yrkeserfaring og utvidet ditt profesjonelle nettverk. De med en del erfaring fra før kan også søke ordningen for å få mer eller annen praktisk erfaring, skaffe seg kontakter eller for å lære noe nytt. Vi tar en prat i forkant for å diskutere ønsker og mål for praksistiden.

Flere av de som tidligere har deltatt i praksisprogrammet har fått tilbud om flere oppdrag fra firmaet de har vært utplassert hos. Vi vil derfor anbefale at du søker praksisplass i nærheten av der du bor for å få maksimalt utbytte av ordningen. MUO og firmaene velger i samråd ut praktikanter etter endt søknadsrunde.

Du vil få svar på søknaden ca. 3 uker etter søknadsfristen og hvis du får tilbud om praksisplass har du 2 uker på å bekrefte at du ønsker den og signere avtale for praksisperioden. Alle praktikanter kan få dekket utgifter på inntil kr. 3.000,- for reise og inntil kr. 800,- pr. natt til overnatting av Musikkutstyrsordningen etter endt praksisperiode mot utfylt reiseregning og kopi av kvitteringer.

Fra tidligere Teknikk i balanse – praksisplass på Øya

Assisterende lydtekniker

Som assisterende lydtekniker vil arbeidsoppgavene kunne bestå i å plukke utstyr på lager, pakke bil, delta på morgenmøte, planlegging av linjeskjemaer, rigge backline, oppmikking av instrumenter på rullerisere, planlegging av sceneskift, utføring av sceneskift, plassere monitorer, rigge PA, rigge scene, rydding i utstyr o.l. Det vil mest sannsynlig ikke bli mulighet til å selv kjøre lyd under konserter.

Assisterende lystekniker

Som assisterende lysteknikerne vil arbeidsoppgavene kunne bestå i å delta på morgenmøte, å henge opp lys, adressere lys, fylle på røykmaskin, opp-/nedrigg av lysutstyr, backdroper og visuals under changeover og i noen tilfeller kjøre lys på konserter.

Assisterende stagemanager

Som assisterende stagemanager følger du stagemanager sine arbeidsoppgaver på en scene, og assisterer i organisering og logistikk i hele avviklingsfasen samt trolig i noen forberedelser (load-in, sound-check, changeover, show og load-out.)

NB! De konkrete arbeidsoppgavene vil variere noe fra firma til firma og fra produksjon til produksjon, så det ovennevnte er kun en generell oversikt over hvilke potensielle arbeidsoppgaver du kan forvente.

PRAKSISPLASSER
• Hove West på Mablisfestivalen 12.-16. juni
• Bright på Bergenfest 10.-16. juli
• Malakoff Rockfestival på Nordfjordeid, ca. 18.-22. juli
• Trondheim Lyd på Trondheim Rocks 25.-29. juli
• Bright på Øyafestivalen i Oslo, 6.-11. august
• Lydteamet på Parkenfestivalen i Bodø, ca. 14.-17. august

Du kan gjerne finne praksisplass selv, men for å få reisestøtte må den godkjennes av MUO. Du må være over 18 år for å delta i praksisprogrammet.
Kontakt gjerne fagansvarlig Kjetil F. Wevling på kjetil@utstyrsordningen.no eller 21 37 88 14 hvis du lurer på noe.

Søknaden leveres elektronisk og du finner søknadsskjema her

Søknadsfrist er 1. mai 2019 kl 23:59.

NB: Søker må være over 18 år gammel.

Rhiannon Hovden Edwards går til Virke etter 8 fantastiske år i MUO

Thomas AslaksenAktuelt, På forsiden

Rhiannon Hovden Edwards har sin siste arbeidsdag i MUO, fredag 22. mars. Som daglig leder i MUO har hun, siden 2011, løftet ordningen til et nytt nivå og satt behovet for tilrettelegging av kulturarenaer på agendaen i norsk politikk og samfunnet forøvrig. Hun har ledet ordningen på en eksepsjonelt god måte og vil bli dypt savnet både internt i organisasjonen og av alle som har nytt godt av hennes store kompetanse,  gode humør og brennende engasjement.

Rhiannon blir leder av Virkes arbeid med kultur- og opplevelsesnæring.

Vi ønsker henne lykke til videre!

Kjetil Fagerlund Wevling blir fungerende daglig leder inntil en ny daglig leder blir ansatt. Han kan nås på kjetil@utstyrsordningen.no og tlf: 21 37 88 14