Nytt liv i tomme lokaler med 8.1 mill. til kulturarenaer!

Marte EvenrudAktuelt, På forsiden

Musikkutstyrsordningen, pressemelding 22.11.2018

I årets siste tildelingsrunde har Musikkutstyrsordningen (MUO) fordelt over 8.1 millioner kroner til 62 søknader fra aktører i hele Norge. Tilskudd til kulturarenaer gir nytt liv i tomme lokaler!

– Tilgang til gode lokaler over hele landet et helt grunnleggende nødvendig for å gi barn, unge, og voksne muligheten til å spille musikk. Vi er veldig glade for at det med tildelingene denne runden vil bli utbedret, bygget eller utstyrt 30 øvingsrom, i tillegg til at 39 scener vil bli utbedret eller utstyrt, sier Rhiannon Hovden Edwards, daglig leder i Musikkutstyrsordningen.

 

Fra tomme bassenger til kulturarenaer for ungdom i Bodø
-Dette er helt rått! forteller Ole-Thomas Kolberg, prosjektleder for utvikling av Svømmehallen, et ikonisk bygg i Bodø som har stått tomt siden 2003.  – Bodø trenger en konsertarena, der ungdom kan utfolde seg som utøvere og arrangører på sine egne premisser, forsetter Kolberg.

Parkenfestivalen og Bodø kommune har gått sammen for å skape et kulturbygg, og Musikkutstyrsordningen har tildelt 579.000 kroner til akustiske tiltak på ungdomsscenen og 1.000.000 kroner til bygging av fire øvingsrom.

 

Øvingslokale på dugnad i Valdres
– Me er kjempeglade for at Musikkutstyrsordningen ser verdien i arbeidet vårt, og at dei støttar bygging av Nye Lydkåken Rockeverkstad på Tingvang. Med eit slik tilbod sikrar me gode vilkår for musikkinteresserte i kommunen i overskodeleg framtid, forteller Øystein Skattebu, som leder foreningen Lydkåken Rockeverkstad

Lydkåken Rockeverkstad har vært en viktig rekrutteringsarena for unge band og musikere i og rundt Øystre Slidre i en årrekke og har nå sammen med Øystre Slidre kommune i Valdres fått tilskudd på 250.000 til bygging av nytt øvingslokale!

 

Nytt liv i gammelt industribygg i Henningsvær
Trevarefabrikken er et nytt kulturhus i et gammel industribygg i Henningsvær. Det verneverdige bygget, som utgjør tre etasjer på 500 kvm, rommer cafe og bar, rom for atelier og overnatting og scene. Nå får Trevarefabrikken tilskudd på 625.000 kroner slik at scenen blir utstyrt med lydutstyr og backline.

– Tildelingen fra Musikkutstyrsordningen er helt utslagsgivende for at vi som kulturinstitusjon kan fortsette med et høyt aktivitetsnivå i årene som kommer. Vi har store ambisjoner om å utvikle Trevarefabrikken til et fullverdig kulturhus og fortsette å gi publikum fantastiske konsertopplevelser i et bygg fylt med en helt unik historie, sier daglig leder Andreas Hjelle.

– Et av de viktigste premissene for å få til dette er at vi har tilgjengelig utstyr på huset. Det er alfa omega. Det vil gi Henningsvær et stort løft og vi tror vi kan være en viktig bidragsyter til kulturlivet i Nordland, legger teknisk leder Sverre Vik til.

 

Sjangeroverskridende kunstuttrykk i gammel båtfabrikk i Stavanger
Foreningen RIMI/IMIR SceneKunst (RISK) har tatt i bruk en gammel båtfabrikk i Stavanger for å etablere en kunstnerstyrt produksjons- og visningsplattform. RISK tilbyr produksjonslokale til utøvere og er en visningsarena for ulike kunstuttrykk. Med tilskudd til teknisk utstyr på kroner 193.000, gjøres en skapende arena tilgjengelig for kunstnere og publikum i Stavanger.

 

——————-

Nøkkeltall andre tildelingsrunde 2018:

Andre søknadsrunde i 2018 kom det inn 102 søknader med en total investeringssum på 45 millioner. Det kom søknader fra hele landet. 62 søknader fikk tildelt tilskudd med en samlet tilskuddsramme på 8.1 millioner kroner.

Tildelingene fordelte seg slik:

Fremføringsutstyr: 39 tildelinger 4.353.000 kr

Akustikk scenelokale: 1 tildeling 579.000 kr

Øvingsrom og musikkbinger: 8 tildelinger 2.796.900 kr

Øvingsutstyr: 14 tildelinger 438.500 kr

Totalt: 62 tildelinger 8.167.400 kr

 

Neste søknadsfrist er 1. mars 2019!

 

Fullstendige tildelingslister finner du på Musikkutstyrsordningen sin nettside

 

Kontakt:
Daglig leder Rhiannon Hovden Edwards
rhiannon@utstyrsordningen.no
Mob.: 916 05 070

Foto: Sondre Justad utenfor Trevarefabrikken. Foto av Lars Martin Hunstad.

 

Fakta om Musikkutstyrsordningen:

  • Musikkutstyrsordningens formål er å sikre gode vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk.
  • Fra 2019 utvides ordningen til å omfatte flere sjangre og kulturuttrykk.
  • Musikkutstyrsordningen deler årlig ut nesten 30 millioner kroner fordelt på prosjekter i hele landet.
  • Siden opprettelsen av Musikkutstyrsordningen i 2009 har mange hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr. Scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr og det er gitt tilskudd til bygging og utbedring av over 500 øvingsrom og musikkbinger.

Statsbudsjettet 2019: Musikkutstyrsordningen utvides

Marte EvenrudAktuelt, På forsiden

Musikkutstyrsordningen (MUO) tilføres fem millioner for utvidelse til flere musikksjangre samt amatørteater- og frivillige teaterformål.

Daglig leder i MUO, Rhiannon Hovden Edwards, er glad for oppdraget og anerkjennelsen av MUO som en viktig ordning for landets kulturarenaer.

– Tilgangen til gode arenaer er like viktig for å skape kulturaktivitet som den er for idrettsaktivitet. Jeg er derfor veldig glad for å se at kulturministeren nå løfter frem kulturarenaer som et satsingsområde, sier hun. – Vi gleder oss til å gjennomføre oppdraget vi har fått med å utvide ordningen, og til å bidra til å utvikle nye, gode kulturarenaer! Nå vil mer kultur finne sted – bokstavelig talt.

 

Styrking av kulturarenaer

– For oss er det viktig at alle skal ha muligheten til å utøve og oppleve et mangfold av kultur uansett hvor de bor. Da er tilgang til gode kulturarenaer en viktig forutsetning, sier kulturminister Trine Skei Grande.  – Vi vil styrke satsingen på kulturarenaer, og har derfor gitt Musikkutstyrsordningen oppdraget med å utvide ordningen til en kulturutstyrsordning som åpner for flere sjangre. I første omgang er ordningen tilført 5 millioner kroner til utvidelsen.

– Fem millioner et godt signal om politisk vilje til videre satsing, fortsetter Edwards.  – Vi har imidlertid vært tydelige på at behovet for friske midler ved en sjangerutvidelse er 30 mill., så vi er fortsatt et godt stykke unna det vi mener er nødvendig for å sikre en solid utvidet kulturordning, sier hun.

 

Tilskudd til utvidelse av ordningen

MUO er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Ordningen skal sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for fremføring av rytmisk musikk. Nå utvides ordningen.

Utvidelsen av MUO betyr at ordningen ikke lenger kun vil administrere offentlige tilskudd til spillesteder, klubber, arrangører og øvingsfellesskap. Midlene MUO disponerer vil nå også gå til tilrettelegging av gode egnede kulturarenaer for flere musikksjangre og kulturuttrykk.

MUO ble i tillegg 05.10.2018 tildelt et ekstraordinært tilskudd for 2018 på 5 mill. til utvidelse av ordningen til å inkludere utstyr relatert til amatørteaterformål.

– Vi vet at lokaler og teknisk utstyr er den fremste kostnadsdriveren for amatørteater og frivillige teaterformål. Vi ser frem til å kunne bidra til å skape bedre arenaer også for dette feltet, sier Edwards.

 

Dette sier statsbudsjettet om utvidelsen (s. 74 i Prop. 1S 2018-2019):

Musikkutstyrsordningen (MUO) har som formål å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. I tråd med Stortingets anbefaling i Innst. 14 S (2014–2015) ble MUO evaluert i 2015. Evalueringen anbefalte å utvide ordningen til å omfatte alle musikksjangre. I 2017 leverte By- og regionforskningsinstituttet NIBR rapporten Evaluering av Kulturdepartementets tilskudd til amatørteaterfeltet. Den anbefalte å etablere en ordning tilsvarende MUO som retter seg mot amatørteatergrupper. Kulturdepartementet har på bakgrunn av disse evalueringene gitt MUO oppdraget med å utvide ordningen til en kulturutstyrsordning som åpner for flere sjangre. Ordningen foreslås tilført 5 mill. kroner i 2019 fra avsetningen til amatørteater- og frivillige teaterformål.         

Ekstraordinært tilskudd for 2018 på 5 mill. er bevilget under kap. 323, post 78, innenfor avsetningen til amatør- og frivillig teaterformål (jf. Prop. 1 S (2017–2018) og Innst. 14 S (2017–2018).

————–

Kontakt:
Daglig leder Rhiannon Hovden Edwards
rhiannon@utstyrsordningen.no
Mob.: 916 05 070

 

Foto: Ilja C. Hendel

Konsepter for lysdesign – gratis kurs

Kjetil WevlingAktuelt, På forsiden, Ukategorisert

Lysdesigner og scenograf Hans Peter Jenssen tar oss med på et dypdykk i lysets verden. Vi går gjennom de grunnleggende elementene vi bør kunne for å jobbe med lys, går i dybden på lys som medium og diskuterer hvordan vi kan utarbeide og kommunisere ulike konsepter for lysdesign. Kurset passer for alle som jobber med eller er interessert i lysdesign, enten det dreier seg om lys til konserter, dans, teater, foto, film eller scenografer og andre som forholder seg til lys. Det er gratis å delta.

Lys er en merkelig materie, både allestedsværende i det fysiske liv og totalt fraværende i de fleste folks bevissthet. Noen av oss har som jobb å forme denne materien, på svært ulike måter og til svært ulike formål. Felles for oss alle er at det er nødvendig med en ganske fullstendig forståelse av materien for å oppnå de målene vi og de vi jobber med setter seg, både kunstnerisk og praktisk.

Vi har satt sammen et kurs som tar sikte på å gi deltagerne gode verktøy og metoder for å forstå, utvikle og kommunisere lysdesign til kunder og samarbeidspartnere. Enten det er snakk om andre fagfolk eller noen som kanskje ikke snakker «språket» i det hele tatt. Kurset har altså ikke som mål å gi deg en «fasit» på hvordan å f.eks. lage fint lys til en danseforestilling, men heller hvordan å sette de riktige konseptene og tankene i sammenheng, slik at du selv blir i stand til å løse de ulike oppgavene du jobber med på en best mulig måte.

Kurset er delt i tre deler. Vi begynner med en overordnet design ABC, der vi går gjennom det grunnleggende vi bør kunne for å jobbe med dette. Så går vi i dybden på lys som materie, form og farge. Den siste delen handler om hvordan vi på best mulig måte kan kommunisere både abstrakte konsepter og konkrete ideer til kunder og samarbeidspartnere. I tillegg skal vi gå inn på praktiske problemer rundt lysdesign, slik som teknologi, tegninger, papirarbeidet og kontroll. I løpet av kurset jobber vi oss grundig gjennom en mengde konsepter innenfor lysdesign, samtidig som det er rom for innspill, spørsmål og problemstillinger fra salen. Vi inviterer deltakerne til å komme med konkrete situasjoner dere har stått i, som vi sammen kan diskutere og gjerne også se på.

Om kursholderen

Kurset holdes av Hans Peter Jenssen, som til daglig jobber som lysdesigner og scenograf i Bright Norway. Han er utdannet interiørarkitekt og med sitt litt skeive blikk på design og kommunikasjon lager han eventer, tv sendinger og festivaler for noen av landets mest profilerte kunder. På fritiden tar han bilder, bygger Lego med tre-åringen og skriver om lys og livet for ulike publikasjoner.

KRISTIANSAND, Østsia. Tirsdag 16. oktober kl. 17.00-20.00. Adr: Universitetsveien 25 D

NB! FULLT! BERGEN, Litteraturhuset (Alver).Onsdag 17. oktober kl. 17.00-20.00. Adr: Østre Skostredet 5

NB! FULLT! OSLO, Bruket. Torsdag 18. oktober kl. 17.00-20.00. Adr: Schweigaards gate 34 C

HAMAR, Hamar Kulturhus (Multisal Pauline Hall). Mandag 29. oktober kl. 17.00-20.00. Adr: Torggata 100

TROMSØ, Driv. Torsdag 15. november kl. 17.00-20.00. Adr: Storgata 6

TRONDHEIM, Byscenen (Storsalen). Onsdag 21. november kl. 17.00-20.00. Adr: Kongens gate 19

STAVANGER, TOU Scene (Scene1). Tirsdag 27. november kl. 17.00-20.00. Adr: Kvitsøygata 25

KLIKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ

Møt Musikkutstyrsordningen i Halden 

Marte EvenrudAktuelt

Fredag 12. oktober mellom klokken to og tre møter du Musikkutstyrsordningen på Vannvogna Konsert & Kunsthall!
Det er mulig å stikke innom for å skravle litt eller du kan avtale tid. Både Nina, som er saksbehandler for fremføringsutstyr, og Kjetil, som er kurs og kompetanseansvarlig, dukker opp. For å avtale tidspunkt send en epost til nina@utstyrsordningen.no eller kjetil@utstyrsordningen.no.

Meld deg gjerne på facebookarrangementet her.

Lørdag 13. oktober stiller Musikkutstyrsordningen, Kulturrådet og Sparebankstiftelsen DNB på Arrangørkonferansen til Norske Konsertarrangører, for å veilede NKA sine medlemmer. Du finner oss i Mesaninen fra 12:00 til 14:00.

Du finner mer informasjon i programmet på NKA sine nettsider.

1. desember klokken 13:00!

Marte EvenrudAktuelt, På forsiden

Mandag 1. desember klokken ett er det søknadsfrist for øvingsfellesskap som søker om tilskudd til øvingsutstyr.

Tre ting som kan være greit å vite:

Et øvingsfelleskap er bandsammenslutninger, musikkverksteder, musikklubber, ensembler, spellemannslag eller storband som deler ett eller flere øvingsrom.

Øvingsutstyr er teknisk utstyr som fellesskapet trenger for å øve.
Tilskudd til øvingsutstyr som sanganlegg (høyttalere, mikser og mikrofoner ), trommesett, gitarforsterker, bassforsterker og keyboard gis etter standardsatser. Standardsatsene finner du her. 
Tilskudd til annet øvingsutstyr gis etter søknadsbudsjett.

Søknaden leveres elektronisk i MUOs søknadsportal. 
Til søknaden må det legges ved:
– Leieavtale
– Liste over utstyr som øvingsfellesskapet deler i dag

Foredrag om turnéplanlegging, turnéledelse og advance (gratis)

Kjetil WevlingAktuelt, Kurs og kompetanse, På forsiden

«HADDE JEG BARE VISST DETTE I FORKANT….»

I dette foredraget/samtalen tar Anne Amundsen Myrseth og Henrik Sandnes oss med på en hendelsesfull turné  på små og store klubber i Norge, en festival og også liten svipptur utenlands som bonus. Fra sine ståsteder som produksjonsleder for spillested/festival på den ene siden og turnéleder/production manager på den andre siden, tar de oss gjennom hele prosessen fra en konsert er bekreftet til den er gjennomført. Vi får en grundig gjennomgang av fallgruver, praktiske tips og artige historier fra den virkelige verden and beyond! Er vi virkelig heldige får vi også endelig svaret på hvorfor Van Halen ba arrangøren fjerne alle de brune M&M’ene fra godteskålen! Og nei, det hadde faktisk ingenting med eksentriske preferanser for godteri å gjøre!

Alle deltakerne får med seg et hefte som oppsummerer foredraget samt maler på de fleste dokumenter og skjemaer du trenger for å planlegge og gjennomføre en profesjonell turné med et band eller operere som en profesjonell konsertarrangør. Foredraget er gratis og passer for alle som har noe med planlegging og avvikling av konserter å gjøre, enten du er konsertarrangør, jobber med festival, er produsent, turnéleder, lys- eller lydtekniker, backlinetekniker, musiker, bookingagent osv.

Om foredragsholderne

Anne Amundsen Myrseth jobber til daglig som produksjonsleder og arrangementsansvarlig på Sentrum Scene, Rockefeller og John Dee i Oslo. I tillegg har hun lang erfaring med festivalproduksjon fra bl.a. Øyafestivalen, by:Larm, Slottsfjellfestivalen, Miniøya og Norwegian Wood.

Henrik Sandnes har erfaring som backlinetekniker med bl.a. Maria Mena, Surferosa, Henning Kvitnes, Claudia Scott og Turbonegro. Han har vært turneleder for CC Cowboys siden 2004 og jobber til daglig som arrangementsansvarlig på Riksscenen. Han har også turnert i både Norge og Europa med en rekke band og for tiden spiller han i Senjahopen.

Foredragsturné

Kristiansand, Coworx. Tirsdag 11. september kl. 17.00-20.00 i samarbeid med Sørnorsk kompetansesenter for musikk.

Horten, Artilleriverkstedet. Tirsdag 18. september kl. 17.00-20.00 i samarbeid med Østafjelske kompetansesenter for musikk.

Fredrikstad, Gamlebyen Kulturhus.Onsdag 17. oktober kl. 17.00-20.00 i samarbeid med MØST.

Hamar, Tante Gerda. Onsdag 24. oktober kl. 17.00-20.00 i samarbeid med MØST.

Trondheim, Tyven.  Tirsdag 13. november kl. 17.00-20.00 i samarbeid med TEMPO.

Bergen, USF Sardinen.  Tirsdag 27. november kl. 17.00-20.00 i samarbeid med Brak.

Oslo, Bruket. Tirsdag 4. desember kl. 17.00-20.00. NB! Fullsatt!

Stavanger, TOU Scene, Loftet. Tirsdag 15. Januar 2019 kl. 17.00-20.00 i samarbeid med STAR.

Tromsø, Tvibit. Tirsdag 12. februar 2019 kl. 17.00-20.00 i samarbeid med RYK.

Bodø, Stormen Bibliotek. Onsdag 13. februar 2019 kl. 17.00-20.00 i samarbeid med RYK.

KLIKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ!

Møt MUO i Drammen 27.08

Marte EvenrudAktuelt

Før søknadsfristen 3. september inviterer vi til lokalkontor, hvor du kan stikke innom og spørre om det du lurer på!

Hvor: Centralen på Union Scene 
Når: mandag 27. august, fra 14:00 til 17:00

Det er mulig å stikke innom eller så kan du booke tid med våre flinke saksbehandlere. Skal du booke tid sende en epost til ketil@utstyrsordningen.no eller nina@utstyrsordningen.no for å avtale tidspunkt.

Møt MUO på Lillehammer 22.08

Marte EvenrudAktuelt

Før søknadsfristen 3. september inviterer vi til lokalkontor, hvor du kan stikke innom og spørre om det du lurer på!

Hvor: Salongen i Kulturhuset Banken
Når: onsdag 22. august, fra 15:00 til 17:00 

Det er mulig å stikke innom eller så kan du booke tid med våre flinke saksbehandlere. Skal du booke tid sende en epost til ketil@utstyrsordningen.no ellernina@utstyrsordningen.no for å avtale tidspunkt.

Møt MUO i Oslo 20.08

Marte EvenrudAktuelt

Før søknadsfristen 3. september inviterer MUO til lokalkontor, hvor du kan stikke innom og spørre om det du lurer på!

Hvor: Vinterhagen på Sentralen
Når: mandag 20. august, fra 13:00 til 16:00

Det er mulig å stikke innom og skravle litt og ta en kaffe eller så kan du booke tid med våre flinke saksbehandlere. Skal du booke tid sende en epost til ketil@utstyrsordningen.no eller nina@utstyrsordningen.no for å avtale tidspunkt.