Frister før jul

Marte EvenrudAktuelt

25. november: rapporteringsfrist for alle søkere som fikk innvilget tilskudd høsten 2016. Det er mulig å søke om utsatt rapporteringsfrist, send da en epost til post@utstyrsordningen.no 1. desember: frist for innlevering av fullstendig rapport eller søknad om forskudd om du ønsker utbetaling … Read More