Tildelt nesten 10 millioner kroner!

Marte EvenrudAktuelt, På forsiden

Pressemelding fra Musikkutstyrsordningen den 28.11.2016: I andre tildelingsrunde har Musikkutstyrsordningen (MUO) fordelt nesten 10 millioner kroner til 69 søkere.  – Alle skal ha mulighet til å spille og oppleve musikk, men da trenger man musikkutstyr, gode lokaler å øve i … Read More